Üçlü nedir ne demektir? Anlamı


Üçlü Fiş Priz
Üçlü Fiş Priz
  1. Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan. Üçlü fiş. Üçlü priz.
  2. Üç kişiden kurulu müzik topluluğu.

  • Üçlü bağ: İki atomun üçer elektronunun karşılıklı ortaklaşmasından oluşan bağ türü.
  • Üçlü kapakçık: Kalbin sağ karıncığıyla sağ kulakçığı arasındaki deliğe ekli kapakçık.
  • Üçlü kuralı: Bir orantı oluşturan dört nicelikten üçü bilindiği halde dördüncüyü bulma kuralı.
  • Üçlü melez: Üç çift aykırı nitelikte birbirinden ayrılan iki canlı varlık arasındaki çaprazlanma sonucunda ortaya çıkan melez.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.