Baget nedir ne demektir? Anlamı

Baget Tahtadan yada camdan, ince, kısa değnek. Bateri çalmakta kullanılan ince, ucu yuvarlak ç...

Badire nedir? Badire atlatmak ne demektir? Anlamı

Beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkan bunaltıcı durum, darboğaz, sıkıntı. Badire atlatmak: Sıkıntılı dönemi atlatmak, bir tehlikeden kurtu...

Bademcik nedir nerededir?

Bademcik Bademcik, boğazın içinde her iki yanda birer tane bulunan ve vücuda mikropların girmesi...

Badem nedir ne demektir? Anlamı

Badem Gülgillerden, çiçeği ve yaprakları şeftalininkine benzeyen bir ağaç ve bunun çağla durumu...

Bade nedir ne demektir? İlgili deyim ve anlamı

Şarap, içki. Aşk, kutsal sevgi, hakikat.  Şarap anlamına gelen Bâde özellikle tasavvuf edebiyatında "Aşk" manasında kullanılır. ...

Badana nedir ne demektir? Anlamı

Badana Boya Yapmak İç ve dış duvarlara sürülen yada püskürtülen beyaz yada renkli kireç şerbeti...

Baca nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Baca Yanma, ısıtma sonucu oluşan gaz ve dumanların dışarı atılmasını sağlayan ve bir hava akımı...
3 Yorum

Babalık nedir ne demektir? Anlamı

Baba olma durumu. Baba gibi davranma. Üvey baba. Kayınbaba.

Cam nedir ne demektir? Anlamı

Cam Soda yada potas katılmış silisli kumun yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilen sert, sa...

Cam güzeli nedir ne demektir? Anlamı

Cam güzeli çiçeği Cam güzeli, pencere kenarlarında daha iyi geliştiği için bu adı alan, evlerde ...

Camgöz nedir ne demektir? Anlamı

Camgöz Gözü takma olan. Aç gözlü. Boyu bir buçuk metre kadar olabilen, kıyıların yakınında ra...

Cambaz nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

İp cambazı Yükseğe gerilmiş ip, tel yada çubuk üstünde yürüyerek yada bisiklet, motosiklet gibi...

Mabeyin nedir ne demektir? Anlamı

Ara. Eskiden konaklarda haremlikle selamlığı ayıran bölüm. Osmanlı sarayında selamlık. Sarayda mabeyincilerin bulundukları daire.

Şadırvan nedir ne demektir? Anlamı

Şadırvan Şadırvan, genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan abdest alınan ...

Racon nedir? Racon kesmek ne demektir? Anlamları

Racon Kesmek Yol, yöntem, usul, kural. Bu işin raconu böyleydi, racona uymasını da bilirdi elbe...
1 Yorum

Lades kemiği nedir? Ladese girmek ne demektir? Anlamları

Lades kemiği ile ladese girmek İki kişi arasında, lades kemiğini uçlarından çekiştirip kopararak...

Jakobenizm nedir? Jakoben ne demektir? Anlamı

Bir jakoben İhtilal (devrim) yoluyla işbaşına gelen ve iktidarını şiddet ve teröre dayalı olara...

Jaketatay nedir ne demektir? Anlamı

Jaketatay Jaketatay, arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş, siyah kum...

Iğrıp nedir ne demektir? Anlamı

Karadan ığrıp ağı çekme Deniz yada göl dibinden az yukarıda yüzen balıkları avlamak için, kenar...

Abanoz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Abanoz ağacı (botanik) İki çeneklilerin abanozlar takımının abanozgiller familyasından, sıcak ...

Habbe nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tahıl tanesi, taneler çiminde olan kimi bitkiler için kullanılır. Kara üzüm habbesi, le le le, le canım. Su kabarcığı. Eskiden Araplarca ...

Habanera nedir ne demektir? Anlamı

Habanera, 19. yüzyılda çok tutulan, kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, kimilerince İspanyol kaynaklı olduğu ve zenci müziğinden etki...

Abaküs nedir ne demektir? Anlamı

Abaküs Eski çağlardan buyana, basit hesapları kolaylıkla yapmaya yarayan, maden çubuklara geçir...

Faça nedir ne demektir? Anlamı

Yelkenlinin geriye doğru gitmesi hareketini sağlayan bir yelken manevrası. Bir geminin boş ve doluyken bordasındaki su hatları arasında ka...

Abajur nedir ne demektir? Anlamı

Abajur Kağıt, cam, hasır, plastik gibi maddelerden yapılan, ışığın doğrudan doğruya göze vurmas...

Ebabil Kuşu nedir ne demektir?

Ebabil Kuşu Kırlangıca benzeyen bir kuş. Kuran'ın 105. suresinde (Fil Suresi) sözü edilen ...

Abacı kebeci nedir? İlgili deyimler ve anlamları

Abacı kebeci : (deyiminin anlamı) Uzak yakın hısım akraba, tanıdık, ahbap. Abacı kebeci, sen neci ? Herkesi anladık, onlar bu işle ilgili...

Dağ nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yüksek bir dağ Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça...

Çadır nedir ne demektir? Anlamı

Çadır Üçgen (konik) kamp çadırı Keçe, deri, kıl yada sık dokunmuş kalın bezden yapılıp direkler...

Çaçaron nedir ne demektir? Anlamı

Romalı hatip Cicero'nun adından. Karşısındakini bastıracak biçimde yüksek sesle ve çok konuşan, çenesi kuvvetli, şirret (kadın). Alay ko...

Abli nedir? Abliyi kaçırmak ne demektir? Anlamları

Yatar serenleri sağa sola yada ortaya çevirmek üzere kullanılan, bunların ucuna bağlı palangalı ve ucu sürekli elde tutulan yelkenli donanı...

Abiye nedir ne demektir? Anlamı

Abiye Şık, lüks, gösterişli (giyinme tarzı). Özenle hazırlamış, aksesuarı tamam, gündelik olar...

Abluka nedir ne demektir? Anlamı

Bir yerin, bir ordunun, bir askeri birliğin vb. sarılması, kuşatılması, kuşatma.  Türkiye 2013 yılında da İsrail'in Gazze ablukasının k...

Abiyotik nedir ne demektir? Anlamı

Yaşamın olanaksız olduğu, canlıların bulunmadığı (yer). Canlılık göstermeyen, cansız. Abiyotik sistem: Atmosfer, litosfer ve hidrosferd...