Mefharet nedir ne demektir? Anlamı

Övünce, onurlanma, övünme iftihar etme. Peygamberimize (s.a.v.) beslediği samimi sevgi, sadakat ve hizmette en önlerde yer alan O zata (Eyü...

Gafur nedir ne demektir? Anlamı

Gafur, Allah (c.c.)'ın sıfatlarından. Bağışlayıcı, hoşgörülü demektir. "Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah...

Gaza nedir? Gazanız mübarek olsun ne demektir? Anlamları

Gaza (Arapça) Allah (c.c.) uğruna yapılan savaş, kutsal savaş. Gazanız mübarek olsun : 1. Eskiden Padişahın sefere çıkmadan önce orduya h...

Leyli nedir? Leylim ne demektir? Anlamı

Yatılı okul veya yatılı eğitim alan öğrenci. Dr. Abdullah Cevdet, kendisine Quartier Latin'de vakit geçirmemesini, leyli olarak bir oku...

Mevlid (Mevlit) nedir ne demektir? Anlamı

Mevlit kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu gece olup kamer ayların...

Şeriat nedir ne demektir? Anlamı

Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol, mezhep, metot, adet, insanı bir ırmağa, su içil...

Kutsal nedir ne demektir? Anlamı

Kutsal Emanetlerden Efendimizin hiç can almamış olan kılıçları Güçlü bir ilahi saygı ve sevgi ...

Naat nedir ne demektir? Anlamı

Efendimize Naat Bir şeyin niteliklerini övme. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in...

Uluhiyet nedir ne demektir? Anlamı

Yüce Allah'ın İlahlık, Rablık sıfatıdır. Allah'ın bilinmesi; mevcudiyetinin ve uluhiyetinin tanınması demektir ve imanı gerektirir....

Nebevi ne demektir? Anlamı

Mescidi Nebevi Efendimizin İstiharathaneleri Nebevi, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ...

Hırka-i Saadet (Şerif) Efendimizin Hırkası

Hırka-i Şerif (Saadet) Hırka-i Saadet (Hırka-i Şerif)  Efendimizin (s.a.v.)'in Topkapı Saray...

Hızır (Hıdır) Aleyhisselam Hazretleri kimdir?

Hazreti Hızır Aleyhisselam (halk dilinde)  Peygamber yada İlahi gizleri bilen büyük bir ermiş o...

Maazallah nedir ne demektir? Anlamı

Maazallah "Allah (c.c.) korusun", "Allah esirgesin" anlamında kullanılır. En basiti; “Şer'an saygı göstermek vacip ...

Lahavle nedir ne demektir? Anlamı

Lahavle, " Lahavle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim " biçiminde söylenen "Allah (c.c.)'tan başka hiç kimsede (ger...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in Kılıcı

Efendimizin Kılıcı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahü Aleyhivessellem'in kılıcı İst...

Pir nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Bir tarikat yada sanatın ilk kurucusu. Bir inanışa göre, birçok zanaa...

Miraç nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Miraç, Peygamber Efendimiz (s.a.v)' in göğe yükselerek Yüce Allah (c.c.)'ın huzuruna kabul e...

Kuran nedir? Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim Kur’an-ı Kerim, alemlerin Rabbi olan Allah’ın kelamıdır. O’nun yüce muradını ...

Şeyh ne demektir? Anlamı

Şeyh Şaban-i Veli Türbesi Kastamonu Allah'a ulaşma yolunda isteklilere rehberlik etmek ve o...

Salavat nedir? Salavat getirmek ne demektir? Nasıl getirilir?

Efendimize Salat ve Salavat Salât. (spor) Yağlı güreşte, yarışmalardan önce cazgırın okuduğu ...

Saadet nedir ne demektir? Anlamı

Mutluluk demektir. Saadet Asrı : Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in yaşadığı zaman. Saadetle : Güle güle yerine k...

Kutlu nedir ne demektir? Anlamı

Kutlu, uğurlu ongun demektir. Mübarek eş anlamı. Kutlu Doğum Haftası : Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in en yaygın kabul e...

Vahiy nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vahiy Vahiy, Yüce Allah'ın dilediği hükümleri ve gerçekleri peygamberlerine bildirmesi olayı...

İbadet nedir ne demektir? Anlamı

Allah'ın buyruklarını yerine getirme, Allah (c.c.)'a gösterilen saygı davranışı, tapınma, tapınış. Namaz bir ibadettir. İbadet et...

Allah ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Allah Allah ile ilgili söylenmiş deyimler ve anlamları İçinde Allah geçen deyimler ve açıklam...
5 Yorum

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in Şecereleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in tasviri resimleri  Peygamber Efendimiz Hz. Muh...
9 Yorum

Halim nedir? Halim selim ne demektir? Anlamları

İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir. Halim, acele etmeyen, günahkarların cezasını verme...

Mushaf nedir ne demektir? Anlamı

Mushaf (Arapça) Kur'an-ı Kerimin bir başka adıdır. Yemame Harbinde birçok Kurra (hafız) şehit olunca, hilafet Kur'an'ın bir a...

Halife nedir? Halifelik (Hilafet) ne demektir? Anlamları

Halife Hz. Ömer Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vekili ve Müslümanların din ba...

Halvet nedir? Halvethane ne demektir? Anlamı

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin Külliyesindeki Cami içinde bulunan halvethanelerden biri Kastam...

Cami nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sultanahmet Camii Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları, en gelişmiş durumunda büyük bi...

Hat nedir ne demektir? Anlamı

Hat Sanatı - Allah yazısı (c.c.) Çizgi. Güzel yazı, kaligrafi. Hat sanatı. Yol, geçek. Demiry...

Şet nedir ne demektir? Anlamı

Sıkarak bağlama. (tasavvuf)  Ahilikte ve kimi tarikatlarda tekke şeyhinin kuruma gireceklere kemer bağlaması ve bu nedenle yapılan tören. ...

Kabe nedir ne demektir? Anlamı

Kabe Biz Müslümanların hacı olmak için gittikleri ve namaz kılarken yöneldiğimiz, çevresinde dö...

Gaffar nedir ne demektir? Anlamı

Gaffar, Allah (c.c.)'ın sıfatlarından. Bağışlaması çok olan, affedici demektir. Allah'ım bana verdiğin bütün mal-mülk ve nimetlerin,...

Liva nedir ne demektir? Anlamı

Liva-i Saadet Sancak. (tarih) Osmanlı Devletinde idari bölünmede sancak. (tarih) Osmanlı De...

Besmele nedir ne demektir? Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim (Besmele) "Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla" anlamın...

Ümmet nedir ne demektir? Anlamı

Ümmet, eskiden bir peygambere zamanında inanıp onun yolunu benimseyen kimselerin tümü. Günümüzde son peygamber, Efendimiz Hz. Muhammed (sa...

Çelenk nedir ne demektir? Anlamı

Kutlu Doğum Haftası için hazırlanmış bir çelenk. Halka biçiminde çiçek yada yapraklı dal demet...

Vakfe nedir? Vakfetmek ne demektir? Anlamı

Arafat dağında vakfe yapan hacılar Duruş. Vakfe, İslam'da hacıların Arafat dağına çıkıp bi...

Salât nedir ne demektir? Anlamı

Namaz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e saygı belirtmek için okunan dua. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhamme...

Hafazanallah nedir ne demektir? Anlamı

Hafazanallah kelimesinin "Allah (c.c.) bizi korusun" anlamı olup kötü bir olasılıktan söz edilirken kullanılan dilek sözüdür.  Tal...

Ehlibeyt ne demektir? Peygamber Efendimizin Ehlibeyti kimlerdir?

Peygamber Efendimizin Ehlibeyti Peygamber Efendimiz (sav)'in Kendisi, kızı Hz. Fatıma, dama...

İslami kısaltmalar dini terimler ve anlamları ne demektir?

Allah (c.c.) C.C. Celle Celâluhu Anlamı, Allah’ın şanı yücedir demektir. Azze ve Celle : All...

Namaz nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Namaz Kılmak, Secde Etmek Müslümanların günde beş kez yapmaları dinin beş koşulundan biri olan v...

Bismillah ne demektir? Anlamı nedir?

Bismillah Besmele Bismillah Arapça bir kelimedir. "Allah'ın (c.c.) adıyla" anlamın...
2 Yorum

Hadis nedir ne demektir? Resimli Hadisler

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in kural değeri taşıyan sözlerinden her bir tanes...
1 Yorum

Maşaallah (Maşallah) ne demektir? Anlamı

Maşaallah Halk arasında genellikle nazar değmemesi dileği taşıyan Maşallah kelimesinin doğru yaz...

Hu nedir? Hu çekmek ne demektir? Anlamı

Hu Allah - Hat yazısı Hu, Arapça "O" anlamına gelen ve tarikatlarda kullanılan bir if...

Şakkı Kamer nedir ne demektir? Anlamı

Şakkı Kamer Şakkı Kamer, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in parmağıyla işaret eder...

Hicret nedir ne demektir? Anlamı

Hicret Yolu Haritası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Mekke'den Medine'...

Mehmetçik ne demektir? Mehmetçik adı nereden gelir? Anlamı

Mehmetçik Sevgi duygusuyla Türk askerine, özellikle er rütbesindeki askerine verilen ad.  Mehm...

Mecit nedir? Mecid ne demektir? Anlamı

Büyük, ulu. Şan ve şeref sahibi. Yüce Allah'ın isimlerinden. Zatı mukaddes, şanı yüce, keremi ve ihsanı bol olan demektir. "Alla...

Haremeyn nedir ne demektir? Haremeyn neresidir?

Haremeyn Mekke ve Medine şehirleri Haremeyn, iki kutsal şehir Mekke ve Medine. İslam da ibadet a...

Levha nedir ne demektir? Anlamı

Allah yazılı levha - Ayasofya Camii Bir yere asılmak için yazılmış, yazılı tahta. Safiha, tabel...

Mangır nedir ne demektir? Anlamı

Mangır (Fatih Sultan Mehmet - Konya) Eskiden iki buçuk para değerinde bakırdan yapılmış sikke....

Leziz nedir ne demektir? Anlamı

Tadı hoş ve güzel olan, lezzetli. Afiyetle yenilen güzel ve leziz yemekler üstüne bol şerbetli tatlılar geldi. Hoş, güzel, zevkli, latif. ...

Nabız nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Nabız, Kalp Atışı Atardamarlara ve özellikle bilektekine parmakla basıldığında duyulan, kan bas...

Sinir (öfke) ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Öfke ve Sinir Sinir ve Öfke ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde öfke kelimesi geçen deyim...
6 Yorum

Ödünç nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

İlerde geri verilmek için alınan yada verilen demektir. Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir:   (atasözünün anlamı) Ödünç verilirk...

Ödül nedir ne demektir? Anlamı

Ay yıldızlı ödül Bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan. Hasmını (rakibini) yen...

Objektif nedir ne demektir? Anlamı

Objektif Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan. Objektif doğruyu bulma işini kendi önermeler...

Laka nedir ne demektir? Anlamı

Uzakdoğu'da bazı ağaçların kabuklarını çizerek toplanan, esmer kırmızı renkte bir süt olup genellikle ahşap eşyaların süslemesinde cila...

Kabahat nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Küçük suç, uygunsuz iş, kusur.  Hafif hapis, para cezası yada meslek ve sanattan alıkonulmayla cezalandırılan, cürümden hafif suç.

Jako nedir ne demektir? Anlamı

Jako Papağanı Jako, papağangillerden, Afrika'nın ekvator bölgesinde yaşayan kırmızı kuyruklu...

Efendi nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan. "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya...

Ecel nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Ecel Yaşamın, alında yazılı olduğuna inanılan sonu, ölüm zamanı. Ecel ile ilgili deyimler ve ...

Daire nedir ne demektir? Anlamı

Daire Çember Yuvarlak Bütün noktaları, merkez adı verilen sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bul...

Çağrışım nedir ne demektir? Anlamı

Bir düşünce, görüntü vb.nin insan belleğinde halihazırda var olan başka bir düşünceyi tetiklemesi veya görüntüyü hatırlatması. Gördükleri k...

Abraş nedir ne demektir? Anlamı

Bitkide ve insanda abraş Alaca, benekli. Yüzü, bedeni alaca benekli, lekeli (hayvan yada insan...