Hadde nedir? Haddeleme ne demektir? Kısaca anlamları

Haddeleme Metalleri tel durumuna getirmekte yada telleri inceltmekte kullanılan ve üzerinde değ...

Jandarma nedir ne demektir? Anlamı

Jandarma Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzenin...

Had nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Aşama, derece, sınır, uç. Terim. Kar haddi. İstiap haddi. Haddi mi ! Haddine mi düşmüş! Haddi zatında : Aslında.

Gaile nedir ne demektir? Anlamı

Gaile, uğraşıp didinmeyi gerektiren, üzücü ve pürüzlü iş, baş derdi, baş belası. Devlet toparlanma merhalesinde iken Bizans bir gaile çıkar...

Karagöz Hacivat Gölge Oyunu nedir ne demektir?

Hacivat İle Karagöz Gölge Oyunu Türk halk tiyatrosunda, deriden kesilmiş birtakım şekillerin (in...

Haber nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Haber Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi. Konu komşunun haberi yok. İletişim veya yayın...

Hacı nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Hacı Hac Umre Din buyruklarını yerine getirmek üzere hacca gitmiş kişi. Diğer ilgili kelimele...

Gaga nedir ne demektir? Anlamı

Kartal gagası Kuşlarda ağzın uzantısı olarak hem dudak, hem diş işlevini gören, boynuz yapısında...

Hacir nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kısıt, kısıtlılık, kısıtlama, sınırlama. Bir kimsenin kendi malını kullanmasına veya bir şey yapmasına kanun icabı engel olunması veya med...

Gafil nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim anlamları

Çevresinde olup bitenleri sezmeyen, aymaz, farkında olmayan. İlgili deyim atasözü İçinde gafil kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıkl...

Galatı meşhur nedir ne demektir? Anlamı

Galatı meşhur yaygın yanlış demektir. Galatı meşhur lugati fasihten yeğdir (evladır) : Bir sözün yanlış bile olsa halkça benimsenmiş bozuk...

Hac nedir ne demektir? Anlamı

Hac İslam'ın beş şartından biri olarak kamer takviminin on ikinci ayı olan Zilhicce (kurban)...

Habname nedir ne demektir? Anlamı

Habname, bir olayı, rüyada görülmüş olduğunu söyleyerek anlatan yapıt ("Düş mektupları" anlamına gelen "habname" sözcüğü...

Habitus nedir ne demektir? Anlamı

Habitus, vücudun dış görünüşü, duruş, mimik, yüz çizgilerinin ifadesi, solunum tarzı, eklemlerin, dokuların sertliği yada gevşekliği gibi b...

İçe kapanık nedir ne demektir? Anlamı

İçe kapanıklık Dış dünyaya karşı ilgisi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık kimse. İçe kapanık k...

Galen nedir ne demektir? Anlamı

Galen minerali Galen, içinde doğal kurşun sülfürü (PbS) bulunan, mavi gri renkli, metal parlakl...

Galebe nedir? Galebe çalmak ne demektir? Anlamları

Yenme, yengi. Üstünlük. Galibiyet, zafer eş anlamları. Galebe çalmak (etmek):   (deyiminin anlamı) Yenmek, üstün gelmek.

Galalit nedir ne demektir?

Galalitten yapılmış tavla pulları Galalit, formaldehit ve kazeinden yapılan, tespih, tarak, düğm...

Gaddare nedir ne demektir? Anlamı

Gaddare Gaddare, ağır ve her iki ağzı keskin bir kılıç türü. Arapların cenbiyesine benzer pala...

Gaip nedir? Gaipten haber vermek ne demektir? Anlamı

Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, kaybolmuş, kayıp. (Eskiden) Üçüncü kişi. Görünmez alem. Gaipten sesler duyuyormuş. Gaipten habe...

Kabartma nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Fiziki Haritası - Kabartma Harita Kabartmak eylemi. İki boyutlu yüzeyden kopmadan, fak...

Eczane nedir ne demektir? Anlamı

Eczane Eczane, önceleri ilaçların yapıldığı günümüzde ise sadece tedarik edip satıldığı yerdir. ...

Ecza nedir ne demektir? Anlamı

Ecza Dolabı Kimya yoluyla elde edilip ilaç yapmaya yarayan madde. Sanayide türlü işlerde kulla...

Falso nedir ne demektir? Anlamı

Topa falso vermek Bir parça çalınır yada söylenirken yapılan nota yanlışlığı. Bir arada buluna...

Falan festekiz nedir ne demektir? Anlamı

Falan festekiz, falanın üçüncü anlamında, ancak hafifsenen şeyler için kullanılır. Unutmuş, yok bilmem görmemiş falan festekiz gibi masalla...

Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp atasözünün anlamı nedir?

Yoksul ve az para kazanıyor olmak utanılacak bir şey değildir ama tembellik yüzünden yoksul olmak yada varlıklı olup da çalışmamak utanılaca...

Gabro nedir ne demektir?

Gabro Gabro, kristalleri birbirine sıkıca örülü, koyu renkli ve dayanıklı, plajiyoklazla diyala...

Gaf nedir ne demektir? Anlamı

Gaf Yersiz, beceriksiz istem dışı yapılan davranış yada söylenen söz. Gaf yapmak : (deyiminin ...

Gabin nedir ne demektir? Anlamı

Satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması. Aşırı yararlanma, değerler arasındaki aşırı fark. Kazık. (hukuk)...

Fado nedir ne demektir? Anlamı

Fado, ezgileri hüzünlü bir Portekiz halk şarkısı türü. Fado, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanmış derin acıların, hüzünlerin, özlemin, nos...

Fabrika nedir ne demektir? Anlamı

Fabrika binası Ham (işlenmemiş) yada yarı işlenmiş maddelerin işçiler ve makineler aracılığıyla...

Faksimile nedir ne demektir? Anlamı

Suret. Bir yazı, desen, tablo vb.nin görüntüsünden kalıp çıkarılarak yapılan aynı basımı, tıpkıbasım, kopyalama. Bu yazının hiçbir bölümü ...

Fakolit nedir ne demektir? Anlamı

Fakolit, Kabazi'nin renksiz ve saydam billurlar durumundaki çeşidi. (yerbilim) Uyumlu, kavisli, mercek şekilli ve kıvrımlı tabakaları...

Edi nedir? Edi ile büdü ne demektir? Anlamları

Edi halk dilinde, iş yapma yada yapılan iş demektir. Edi ile Büdü: Birbiriyle her yönden uyum sağlamış iki yaşlı kişinin baş başa kalışın...

Ebru nedir ne demektir? Anlamı

Lale Ebrusu Su yüzeyinde oluşturulan desenli boya katının kağıda, beze, özellikle ipeğe geçiril...

Edep nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Edep Ya Hu (Hayreddin Tokadi Hazretlerine giderken) Söz ve davranışta herkesin beğendiği yol, ...

Falaka nedir ne demektir? Anlamı

Falakaya yatırmak Eskiden öğrencilere yada suçlulara ceza olarak tabanlarına sopa vururken, aya...

Edebiyat nedir ne demektir? Anlamı

Edebiyat Oluşturucu yada eleştirel nitelikte, bilimsel yazılardan ayırt edilen, sürekli bir değ...
3 Yorum

Fağfur nedir? Kasei Fağfur ne demektir? Anlamı

Kase-i Fağfur (Çin Porseleni) Eskiden Çin imparatorlarına verilen unvan. İyi porselenden yapıl...

Ecir nedir ne demektir? Anlamı

Sevap. Bu sıkıntıya sabretmenin ecri büyüktür. Ücret. Karşılık, mükafat. Allah ecrini fazlasıyla verendir. Gündelikle çalışan (işçi). ...

İbrişim nedir ne demektir? Anlamı

İbrişim İpekten yapılmış kalın iplik İbrişim, işlemelerde kullanılan kalınca bükülmüş ipek ipl...

İbrik nedir ne demektir? Anlamı

İbrik İbrik, su ve benzeri şeyler konulan kulplu, genellikle bakırdan yapılıp kalaylanarak kulla...