Paleozooloji nedir ne demektir? Anlamı

Paleozooloji, geçmiş jeolojik devirlerde yaşamış ve fosilleşmiş olan hayvanları inceleyen bilim dalıdır (Paleo Yunanca eski demektir).

Palan nedir ne demektir? Anlamı

Palan Palan, genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan kaşsız, enli ve yumuşak bir çeşit eye...

Öğrenmek nedir? Hanyayı Konyayı öğrenmek ne demektir? Anlamı

Bilgi yada bilgiler bütünü edinmek, bellemek. Yetenek kazanmak, bir alışkanlık edinmek. Haber almak, bilinmeyen bir şey hakkında bilgi sa...

Meşe Palamudu nedir?

Meşe Palamudu ve Yaprağı Palamut, meşe ağaçlarının yenmeyen meyvesine verilen ad. Palamut meşe...
1 Yorum

Paça nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Katlanmış kot pantolon paçası Pantolon, don yada şalvar gibi giyeceklerde ayağın çıktığı en alt...

Öğrenim nedir? Öğrenim görmek ne demektir? Anlamı

Öğrenim (sınıfta ders dinleyen öğrenciler) Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilg...

Palamut Balığı nedir?

Palamut Balığı Palamut, uskumrugillerden, boyu 30 - 35 cm. arasında, eti esmer ve kabaca olan pu...

Radyal nedir? Radyal lastik ne demektir? Anlamı

Radyal desen Yayılan ışınlar şeklinde; merkezden çevreye doğru düzenlenmiş. Radyal, yarı çap i...

Pabuç nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Pabuç Eski Ayakkabı Ayakkabı. Koncu olmayan ayakkabı. Bir sütunun, bir dikmenin taban bölümü....

Öğrenci nedir ne demektir? Anlamı

İlk okul öğrencisi Herhangi bir eğitim ve öğretim kurumuna bir şeyler öğrenmek için giden yada ...

Paleografi nedir ne demektir? Anlamı

Paleografi, tarihsel el yazılarını inceleyen bilimdir. Bu bilim tarih boyunca kullanılan alfabeleri çözerek bu alfabelerle yazılan belgeleri...

Radyolink nedir ne demektir? Anlamı

Radyolink Radyolink, elektromanyetik dalgaların birbirini gören antenlerle telefon, radyo, telev...

Ökse nedir ne demektir? Anlamı

Ökse otunun saplarından yada çoban püskülü kabuklarından çıkarılan macunumsu yapışkan bir madde. Kuş tutmakta kullanılan, bu maddeyle bula...

Pala nedir ne demektir? Anlamı

Pala Uç kısmından kabzasına doğru daralan, geniş, kalın, kılıçtan kısa, büyük ve ağır bıçak. K...

Palabıyık nedir ne demektir? Anlamı

Pala bıyık Palabıyık, bıyığı gür ve uzun olup yanaklarına doğru palayı andırır biçimde kıvrılıp...

Paleoekoloji nedir ne demektir? Anlamı

Paleoekoloji, eski çağlarda yaşamış fosil canlıların (bitki ve hayvan) birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıd...

Radyoizotop nedir ne demektir? Anlamı

İzotop ve Radyoizotop Radyoizotop, bir elementin, radyoaktif bozunmaya uğrayan, yani çekirdeğin...
1 Yorum

Öd nedir? Ödü patlamak ne demektir? Anlamı

Öd (safra) sıvısı Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için bağırsağa salgıladığı sarımsı yeşil renk...

Paleocoğrafya nedir ne demektir? Anlamı

Paleocoğrafya, yeryüzünün eski jeolojik zamanlardaki coğrafyasını inceleyen bilimdir. Bu bilimin ilgi alanına giren konular, kıtaların oluşu...

Rabıta nedir ne demektir? Anlamı

Rabıta Bağlantı, ilgi. Bağlayan şey. Birbirini tutma, tutarlık. (tasavvuf)  Özetle Rabıta &q...

Ökçe nedir ne demektir? Anlamı

Ökçe Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü.  Yüksek ökçeli ayakkabı. Topuk. Topuğun...

Paleobotanik nedir ne demektir? Anlamı

Paleobotanik, eski çağlarda yaşamış fosil bitkileri inceleyen bilim. Paleo Yunanca eski demektir.

Paleobiyoloji nedir ne demektir? Anlamı

Paleobiyoloji, fosil organizmaların yaşam tarzını inceleyen bilim dalı. Eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvan türlerinin biyolojilerini, y...

Paket nedir ne demektir? Anlamı

Hediye paketi Elde taşınacak büyüklükte, kağıda vb.'ne sarılı şey. Abdurrahman'ın elind...

Paldım nedir? Paldımı aşmak ne demektir? Anlamı

Paldım Hayvanın, semer yada eyerinin ileri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri ...

Nakit nedir ne demektir? Anlamı

200 TL Türk Lirası Para 2 Deste Nakit  Para, akçe demektir. Kullanılması hemen mümkün olan par...

Palazlanmak nedir ne demektir? Anlamı

Gelişmek, iri duruma gelmek, büyümek. Uyuz bir şeydi ilk getirdiğimde, şimdi palazlandı. Varlığı artmak, zenginleşmek. Bir zamanlar yoksul...

Paha nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Paha, pahalılık Fiyat, eder, değer, karşılık. İlgili deyimler ve anlamları İçinde paha keli...

Palavra nedir? Palavra sıkmak ne demektir? Anlamı

İnanılması güç, yüksekten atarak söylenen abartmalı uydurma söz. Böyle palavraları çok duyduk biz! Bir savaş gemisinde topların bulunduğu ...

Oftalmoskop nedir ne demektir?

Dijital oftalmoskop Göz doktorlarının gözün içini muayene etmek için kullandıkları gözün içini a...

Odabaşı nedir ne demektir? Anlamı

Hanlarda yada büyük kuruluşlarda hizmetçilerin başı olan kimse. Kapıdan girilince sol tarafta büyükçe bir oda, hanı yöneten odabaşı denen ş...

R Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

R Harfi Türk alfabesinin yirmibirinci harfi, "re". Romen sayılarında sekseni, üstüne...

Palas pandıras nedir ne demektir? Anlamı

Palas pandıras, gereği gibi derlenip toparlanmaya vakit bulamadan, çarçabuk. Gecenin bir vakti palas pandıras yola çıkmıştık.

Ofset nedir ne demektir? Anlamı

Ofset Ofset, kalıbın her dönüşte önce su merdanesiyle nemlendiği, bu işlem sırasında sudan etkil...

Od nedir ne demektir? Anlamı

Od pek çok Türk dilinde ateş demektir. Odun da bu kökten gelir. Bir od düşmüş dağlar gibi yanarım, Mazul olmuş beyler gibi dönerim... Eski...

Öğün nedir ne demektir? Anlamı

Günde 3 öğün yemek Öğün, yemek yeme konusunda "kez" "defa" demektir. Genel o...

Padişah nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Padişah - Fatih Sultan Mehmet Osmanlı idaresinde devlet başkanına verilen unvan, hakan. Hükümdar...

Öğretmen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bayan öğretmen öğrencisine yazmayı öğretirken Resmi yada özel bir eğitim kurumunda çocukların,...

Öğretim nedir ne demektir? Anlamı

Öğretim Öğretim, belirli bir amaç doğrultusunda gerekli bilgileri vermek için yapılan öğretmen t...

Paçavra nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Eskimiş bez yada kumaş parçası, çaput. Değersiz ve iğrenç şey. (Argo) Bulaşık, sırnaşık, arsız kişi. Paçavra gibi : (deyiminin anlamı...

Palanga nedir ne demektir? Anlamı

Palanga sistemi Palanga, iki yada daha çok makara ve bu makaralardan geçirilmiş bir ipten oluşan...

Palet nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Boya paleti Ressamların, boyaları üzerine dizerek fırçayla karıştırdıkları, elde tutularak kull...