Oflaz nedir ne demektir? Anlamı

İyi güzel mükemmel. Güzelliği dolayısıyla beğenilen, hoş. İyi. Lamba oflaz yanıyor. Mükemmel. Bu sene Ali dayının oflaz arpası var. Yak...

Oflamak nedir? Oflayıp puflamak ne demektir? Anlamı

Oflayıp puflamak sıkılmak "Of, puf vb." diyerek sıkıntısını belli etmek. Oflayıp puf...

Ocak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gaz ocağı Ateş yakıp iş görmek için hazırlanan her türlü yer yada aygıt. Hava gazı ocağı. İçin...

Obüs nedir ne demektir? Anlamı

T-155 Fırtına Milli Obüsü Tank gibi kentine hareket edebilen obüs topu (menzili: 30 km) Obüs, ...

Odyometre nedir ne demektir?

Odyometre ile yapılan bir işitme testi İşitme organı ve duyma sisteminin niteliklerini değerlend...

Obur nedir ne demektir? Anlamı

Obur Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse). Oburluk hastalığı : Aşırı iştahlılık...

Obua nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Obua Obua, orkestrada yer alan bir çeşit üflemeli çalgıdır. Üstten alta doğru genişleyen konik b...

Oğul nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Baba Oğul Erkek evlat. Bey denilen bir dişi arıya uyup kovandan çıkan arı topluluğu. Değer bi...

Odunluk nedir ne demektir? Anlamı

Odunluk Odun konulan yer. Yaş odunların kuruması, kuru odunların ıslanmaması için odunların bi...

Odunlaşma nedir ne demektir? Anlamı

Odunlaşma, kimi bitki hücrelerinin odun özü denilen bir kimyasal madde alarak odunsu bir duruma girmeleri olayı. (mecazi) Kabalaşmak.

Oğlan nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Erkek çocuk. Savaşta alınan erkek tutsakların bir bölümü. Bir dönem, tımar sahiplerinin savaş zamanı birlikte götürdükleri savaşçılardan h...

Oduncu nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Odun kesen yada satan kimse. Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede : (atasözünün anlamı) Herkes işine yarayan şeye göz diker, on...

O harfi ile başlayan deyimler ve anlamları nedir ne demektir?

O Harfi Tekil üçüncü kişiyi gösterir. İki yada daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösterir...

Odun nedir ne demektir? Anlamı

Odun Yakılmak için kesilmiş ağaç. Odun yardı, tarlalarda çalıştı, nalbanda yardım etti. Kavray...

Nakzetmek nedir ne demektir? Anlamı

Bozmak. Yemini nakzetmek. Yargıtayın bir mahkemenin yargısını yerinde yada yolunda bulmayarak geri çevirmesi. Aleyhimde verilen hükümleri ...

Nakış nedir ne demektir? Anlamı

Nakış Nakış, geometrik birçok figürün süsleme amaçlı olarak değişik eşyaların üstüne el veya ma...

Oditoryum nedir ne demektir? Anlamı

Oditoryum Eski Roma'da ozanları dinlemek için toplanılan yer. Konferans, ders, konser verm...

Odeon nedir ne demektir? Anlamı

Odeon Odeon, eski Yunan'da içinde konser verilen, şiir okunan, müzik dinlenen basamaklı tiya...

Maden suyu nedir ne demektir? Anlamı

Maden suyu Maden suyu, kaynaktan elde edildiği anda içinde doğal olarak erimiş mineral tuzları, ...

Maçuna nedir? Maçuna gemisi ne demektir? Anlamı

Maçuna gemisi Maçuna, eskiden islim (buhar gücüyle) ile günümüzde hidrolik motorlarla çalışan ağ...

Naftalin nedir ne demektir? Anlamı

Renkli naftalin topları Naftalin, taş kömürünün kuru kuruya damıtılmasıyla elde edilen, kumaşlar...

Macera nedir ne demektir? Anlamı

Macera Baştan geçen heyecanlı olay veya olaylar zinciri, serüven. Olamayacakmış gibi görünen i...

Nadas nedir? Nadasa bırakmak ne demektir? Anlamı

Nadasa bırakılmış bir tarla Sürülerek (en az 1 yıl) dinlendirilmeye bırakılmış tarla. Tohum ya...

Nağme nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güzel, uyumlu, kulağa hoş gelen ses dizisi, ezgi. Müzik perdesi, nota. Birinin yalandan nazlanarak söylediği söz, ağız. Nağme yapma şimdi...

Nahak nedir? Nahak yere ne demektir? Anlamı

Haksız, gereksiz. Hakkında nahak söylentiler çıkmış... Nahak yere : Haksız, gereksiz olarak, boş yere, boşuna. Allah'ın muhterem kıl...

Uçan balık nedir?

Uçan balık Exocoetidae (uçan balıkgillerden) takımından, 30 - 50 cm. uzunluğunda, göğüs yüzgeçl...

Naif nedir ne demektir? Anlamı

Saf, deneyimsiz, durumdan habersiz, özellikle içinde art niyet barındırmayan, iyi, temiz ve yumuşak kalpli insanlar için kullanılan bir sıf...

Nahıl nedir ne demektir? Anlamı

Nahıl Nahıl, eskiden sünnet, düğün gibi törenlerde, özellikle saray düğünlerinde alayın önünde t...

Nafiz nedir ne demektir? Anlamı

Geçen, delip geçen, içe işleyen, nüfuz eden. Sözü geçen, etkili olan. Bir mülkiyetin alım satımında bağlayıcı nitelikte olarak ve hüküm d...

Madde nedir ne demektir? Anlamı

Madde ve maddenin halleri (katı, sıvı, gaz) Uzayda yer dolduran, duyular yoluyla algılanabilen...

Nafaka nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Nafaka Bir kişinin boşanma davası süresince veya boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte eşine ve/v...

Nacak nedir ne demektir? Anlamı

Nacak (küçük balta) Nacak, sapı kısa, küçük odun baltası. "Sapına kadar" altından bir ...

Nakavt nedir? Nakavt etmek ve olmak ne demektir?

Nakavt etmek ve olmak Nakavt, boksta, yediği yumruğun etkisiyle yere düşen ve 10 saniye içinde k...