Zargana nedir? Zargana Balığı (Sargan)

Zargana Balığı (Sargan) Zargana (sargan), kemikli balıklardan, uzunluğu 1m. kadar, ince, silindi...

Zaparta nedir? Zapartayı yemek ne demektir? Anlamı

Geminin bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık, bu yerlerde sıralı durumdaki topların tümü, saparta. Bir bataryanın hep bi...

Zaptiye nedir? Zaptiye nezareti ne demektir? Anlamı

1869 yılında kurulan, kolluk (güvenlik) işleriyle görevli askeri örgüt. Bu örgütte görevli olan er. Zaptiye nezareti : Kolluk (güvenlik...

Zarif nedir ne demektir? Anlamı

Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edası hoş olan, hoşa giden beğenilen, zarafetli. Hanımlar, daima zariftir. Hanı...

Zapt nedir? Zapta geçmek ne demektir? Anlamı

Zorla alma. Bir ülkeyi zapt etmek. Tutma, yönetimi altına alma. Üç kişi bir atı zapt edemedi. Yazıya geçirme. Yargıç, sanığın hakaretleri...

Zarf nedir ne demektir? Anlamı

Zarf Kap, kılıf, sarma. İçine mektup yada başka kağıtlar konulan kağıttan kese. İçine fincan ...

Zan nedir? Zan altında ne demektir? Kısaca anlamı

Gerçeğini bilmeden ihtimal üzerine hüküm verme, bu yolda verilen hüküm, sanı. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna...

Zade nedir ne demektir? Anlamı

(isim) Oğul, evlat. (sıfat) Doğmuş olan kimse, çocuk, yavru. Sonuna geldiği kelimelere “… oğlu, … evladı” anlamı katarak köken bildiren...

Zaç nedir ne demektir?

Zaç, hidratlı demir sülfatın zanaatçılar arasındaki adı (Formülü FeSO 4 .7H 2 O). Zaç yağı : Sülfürik asidin zanaatçılar arasındaki adı.

Zaaf nedir ne demektir? Anlamı

İrade zayıflığı, dayanamama. Herkesin bir zaafı vardır ama bazılarının sonradan oluşur. Örneğin sigara içmek ve içmeye mecbur hissetmek bir...

Zahmet nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sıkıntı, güçlük, yorgunluk demektir. Zahmet ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları İçinde zahmet kelimesi geçen atasözleri deyimler ve...

Zahit nedir ne demektir? Anlamı

Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse). Zahitlik eski püskü giymekle değil; temiz bir zahit ol da, iste...

Zahir nedir? Zahir olmak ne demektir? Anlamları

Meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey). Baş gözüyle gördüğümüz her şey zahirdir. Bir şeyin görünen tarafı, dış yüzü, dış görünüş...

Zahire nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Gerektiğinde yenmek üzere saklanan stoklanan yemeklik şeyler, aşlık. Kışlık zahiremizi aldık. (kelime ile ilgili cümle) Zahirenin (çiftçin...

Zamak nedir ne demektir?

Zamak Zamak, çinkoya yüzde 4 ila 5 alüminyum, yüzde 0,5 ila 4 bakır ve yüzde 0,03 ila 0,06 magne...

Zam nedir ne demektir? Anlamı

Zam Fiyat artışı, bindirim. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiya...

Zabit nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden orduda rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay. Vaktiyle, zabit olmak için can atmış, onların gözlerimi kamaştıran muht...

Zahiri nedir ne demektir? Anlamı

Görünen, görünürdeki, meydandaki. İnsanın var olmasının gerçek sebebi, Yüce Allah'ın onu yaratıp var etmesidir. Var oluşunun zahiri seb...

Zafer nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta kazanılan kesin başarı, yengi. 30 Ağustos sömürgeciye karşı kazandığımız savaşın, zafer bayramıdır. Zorlu bir işte veya zor bir du...

Zağar nedir? Zağar Köpeği

Türk izci köpeği Zağar Zağar, toprakta yaşayan hayvanların avlanmasında kullanılan bir tür av kö...

Usdışı nedir? Us dışı ne demektir? Anlamı

Us dışı (felsefe) aklın alamayacağı, aklın dışında kalan, usa aykırı yada usa indirgenemez olan. İrrasyonel eş anlamı. En iyilerimiz bile,...

Turnike nedir ne demektir? Anlamı

Turnike Bir kapıdan geçenleri saymak yada geçenlerin teker teker geçmesini sağlamak için kullan...

Zadegan nedir ne demektir? Anlamı

Zadegan, soydan gelen asalet sahipleri, soylular. Kendi önem ve nüfuzlarının elden gideceğinden korkan zadegan, devletin yüksek menfaatleri...

Zarp nedir? Zarplı ne demektir? Anlamı

Güçlü, şiddetli etki. Zarp, eskiden okçulukta madeni levhaları veya kalın hedefleri delme becerisine dayanan ok atışı. Zarplı : Etkisi ...

Zağarcı nedir ne demektir? Anlamı

Zağarcı, Osmanlı hükümdarlarının bir savaş oyunu olarak gördükleri av seferlerinde kullanılan zağar köpeklerini yetiştirmek, bakmak ve muha...

Yağdanlık nedir ne demektir? Anlamı

Aynı şişede yağdanlık ve sirkelik Genellikle camdan üretilen mutfaklarda yağ saklamak ve kullan...

Yafta nedir? Yaftalamak ne demektir? Anlamı

Yafta Üzerine asıldığı yada yapıştırıldığı şeyle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kağıt p...

Yadsımak nedir ne demektir? Anlamı

Yapmış olduğu yada tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını yada bilmediğini söylemek, inkar etmek. Şimdi, geçmişi düşünürken kimi...

Yad nedir ne demektir? Anlamı

Anma, anımsama, hatırlama. "Ölüleri hayırla yad ediniz" demiş büyüklerimiz. Hatır, zihin. Aziz Hocam ömrü boyunca "Kendi de...

Yaderk nedir ne demektir? Anlamı

Yaderk, yasasını kendi içinden elde edecek yerde dışarıdan alan. Etik özgürlük zor bir özgürlük'tür, başkası karşısında yükümlü, yaderk...

Yağ nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Sıvı yağ Bileşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına...

Tablet nedir ne demektir? Anlamı

İlaç tabletleri Genellikle düz ve yassı biçimli, belli bir sayıda olan çiğnenecek veya yutulaca...

Yaban ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İnsan yaşamayan ıssız yer. Acaba onlara uçmayı öğreten, dağlardaki yaban hayatı mıydı? Tanınmayan bilinmeyen, yabancı (yer). Yaban ülke kı...

Ehliyet nedir ne demektir? Anlamı

Yeni ehliyet (sürücü belgesi) Motorlu bir aracı sürmeye yetkin olunduğunu ve gerekli eğitimleri...

Ehliyet Sınıfları ve Kullandıkları Araçlar

Ehliyet bir motorlu aracı sürebilmek için gerekli eğitimin alındığını gösteren belgedir. Kara taşıtl...
1 Yorum

Y Harfi

Y Harfi İtriyum elementinin simgesi. Y kromozomu : Erkekteki cinsiyet kromozomlarından biri,...

Ya öyle ya böyle atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ya öyle ya böyle deyimleri ve anlamları İçinde öyle böyle kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Ya herrü ya merrü :  (deyiminin anla...

Valla nedir? Vallahi Billahi ne demektir? Anlamı

Kur'an'a El Basmak "Allah (c.c.) tanığım olsun", "Allah hakkı için" ...

Vakit nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Vakit Zaman Bir işe ayrılacak zaman.  Biraz vaktin var mı? Uygun zaman.  Vaktinde evlenmeli. ...
2 Yorum

Vakum nedir? Vakumlamak ne demektir? Anlamı

Vakum (vakumlanmış bir tüp) Vakum kısaca havası tamamen boşaltılmış, içinde hiçbir madde bulunma...

Valiz nedir ne demektir? Anlamı

Valiz Valiz, yolculuk ve seyahate çıkarken giysi ve özel eşyaların beraberinde taşındığı büyük e...

Vakıa nedir ne demektir? Anlamı

Olmuş bir iş, oluntu. Ortada akılların alamadığı, çözemediği bir vakıa var. Gerçi, her ne kadar ... ise de. Bununla birlikte.  Bir şairim...

Vakıf nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Vakıf Sıfat olarak vakıf, bilen, farkında olan demektir. Siz bu duruma vakıf mısınız? Kuruluş ...

Vaketa nedir ne demektir?

Vaketa deri Vaketa postal, hayvan koşumları, kütüklük ve saraciyede kullanılan bir deri çeşidid...

Vakayiname nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vakayiname, olayları günü gününe kaydeden, genellikle ya hükümdarın yada önemli devlet adamlarının başından geçenler temel alınarak yazılan...
2 Yorum

Vakanüvis nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vakanüvis, olayları ve özellikle hükümdarların başından geçenleri kaydetmek ve böylece devletin resmi tarihini yazmakla görevlendirilen memu...
3 Yorum

Ya ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

"Ey" anlamında olup çoğunlukla din konulu cümlelerde geçer. Ya Allah! Bir işe başlarken söylenen gayret sözü (c.c.). Ya Rabbi ...

Valide ne demektir? Anlamı

Valide, anne demektir. İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi (öğretmeni), onun validesidir. Valide alayı : Osmanlı Devletinde, t...

Valör nedir ne demektir? Anlamı

Valör Valör, faiz hesaplamalarında faizin hesaplanmaya başlandığı tarihi ifade etmektedir. Üze...

Üleştirme nedir ne demektir? Anlamı

Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma. Ölmeden önce bütün servetini beş çocuğu arasında üleştirdi kayınpederim. M. Savaş Üleştirme sıfatı :...

Vagon nedir? Vagonet ne demektir? Anlamları

Vagon Vagon, demiryolu üzerinde yük ve yolcu taşımak için kullanılan, kendi motoru olmayıp, sade...

Üniversite nedir ne demektir? Anlamı

Üniversite Üniversite, çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan, yüksek...

Vaaz nedir? Vaaz etmek vermek ne demektir? Anlamı

Hutbe Vaaz Vaiz İmam Din görevlileri tarafından, dinsel açıklama yapmak ve öğüt vermek amacıyla...

Ünite nedir ne demektir? Anlamı

Bir kümenin her bir elemanı yada bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. Okullarda birkaç ders saatinde işlenebilecek nitelikte...

Taç futbolda nedir ne demektir? Anlamı

Taç atışını kullanan futbolcu Futbolda topun uzun yan çizgilerden (taç çizgilerinden) oyun alanı...

Ümera nedir ne demektir? Anlamı

Buyurucular, beyler, amirler, yöneticiler. Ulemanın kötüsü ümerayı ziyaret edendir, ümeranın hayırlısı da ulemayı ziyaret edendir. Mevlana&...

Şaft nedir ne demektir? Anlamı

Şaft mili Bir motorun yada makinenin dönme hareketini makinenin türlü organlarına örneğin bir ot...

Radyatör nedir ne işe yarar? Anlamı

Radyatör - Evlerde kullanılan kalorifer (kombi) peteği İçinde devamlı olarak sıcak bir akışkanı...

Üniversal nedir ne demektir? Anlamı

Bir çok elektrik prizine uyum sağlayabilen üniversal fiş Evrensel. (teknik) Her şey ile uyum...

Vade nedir? Vadesi gelmek ne demektir? Anlamları

Bir işin yapılması yada bir borcun ödenmesi için gösterilen belirlenmiş süre. Mühlet, mehil eş anlamları.  Senedin vadesi. Vadesi gelmek (...

Ülker nedir ne demektir? Anlamı

Ülker yıldız takımı Ülker, boğa burcunda, boyun yerinde, adı Alcyone olan en parlağının çevresin...

Vahdaniyet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vahdaniyet, Allah (c.c.)'ın bir olduğu gerçeğidir. Allahü Teala'nın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesidir. Allah...

Vaka nedir? Vakai hayriye deyiminin anlamı ne demektir?

Vaka, olgu, olay demektir.  31 Mart vakası. Vakai hayriye (hayırlı olay) : Yeniçeri ocağının, merkez örgütünün diğer kesimleri ve ulema it...

Ültimatom nedir ne demektir? Anlamı

Ultimatom Ültimatom, bir devletin başka bir devlete verdiği, belirli bir sürede belirtilen talep...

Tablo nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mona Lisa Bez, kağıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kale...

Vacid nedir ne demektir? Anlamı

Yaratan. Allah (c.c.)'ın sıfatlarından bir tanesidir. Vacid, var olan ve her şeyi var eden, icat eyleyen; varlığı kendinden olan; dile...

Ülkü nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal. Şahsi çıkara önem vermeyen, toplumun iyiliğin...

Vadi nedir ne demektir? Anlamı

Vadi İki dağın arasında kalan dere boyu, koyak. Derenin geçtiği dar vadide ufunetli, ürpertici ...

Uçurtma nedir ne demektir? Anlamı

Altıgen şekilli uçurtma Uçurma, bağlı olduğu uzun ip sayesinde rüzgara direnç göstererek ve kuyr...

Üçgen nedir ne demektir? Anlamı

Üçgen Uç uca konulmuş üç doğru parçasından yapılmış (kapalı biçim) olup uç noktalarına tepe vey...

Üç ayak nedir ne demektir? Anlamı

Kamera ve Fotoğraf Makinesi için üç ayak tripod. Kameranın çalıştırılması sırasında sallantıyı...

Ücret nedir? Asgari ücret ne demektir? Anlamı

Ücret Maaş Bir işçiye, iş gücünün karşılığı olarak verilen para, iş gücünün fiyatı. Asgari ücre...

Uç ile ilgili deyimler ve anlamları nedir ne demektir?

İçinde uç kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Uç uca (gelmek) : Ancak yetişecek kadar. Uç vermek : (Çıman) Baş vermek, baş kısım be...

Radar nedir nasıl çalışır? Kısaca anlamı

Radar Radar yaydığı radyo dalgalarının yansıyıp geri gelmesiyle çalışan, gemi, uçak, füze, uydu ...

Ofsayt nedir ne demektir? Ofsayt nasıl olur?

Ofsayt Ofsayt, futbolda, top bir kale yönünde hareket halindeyken, o kaleye akın yapan takım oyu...
1 Yorum