Edinç nedir ne demektir? Anlamı

Edinilmiş şey yada şeyler, edinim. Edinilen kazanılan bilgi, müktesebat. Gerçek bir "hukuk adamı" olmanın kendisine kazandırdığı...

Eğreti nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Geri vermek üzere alınmış, emanet. Belirli bir süre sonra değiştirilecek, kaldırılacak olan, geçici. Takma.

Ekmek (biçmek) ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Tohum ekmek Ekmek ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "ekmek" kelimesi geçen de...

Efrat nedir ne demektir? Anlamı

Bireyler, fertler. Bu işe bakacak kişileri okur - yazar efrattan intihap ederler (seçerler). (askerlik) Eskiden erler, erat, erbaş. İhtiy...

Ehven nedir? Ehveni şer ne demektir? Anlamları

Daha zararsız, daha az kötü, daha hafif. Ona da vaazı nasihatte bulundu ve dünya azabının ahiret azabından ehven olduğunu haber verdi. Ucu...

Ekin nedir ne demektir? Anlamı

Ekin tarlası Tahılın (buğday arpa vb. tohum olarak) tarlaya ekildiği andan harman olununcaya ka...

Edim nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Yapılan iş, fiil, eylem, amel. Zira her birey tekrarı olmayan bir olaydır, her edim benzersizdir: Ne daha önce aynısı olmuştur ne de tekrar...

Ekarte nedir? Ekarte etmek ne demektir? Anlamı

Ekarte, etmek ve olmak gibi yardımcı eylemlerle "saf dışı etmek (edilmek), konu dışında tutmak (tutulmak), atlatmak (atlatılmak)" ...

Ekinoks nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ekinoks Ekinoks, biri 21 Martta ilkbahar ekinoksu, öteki 21 Eylülde sonbahar ekinoksu olmak üzer...

Dalyan nedir ne demektir? Anlamı

Dalyan Irmak, göl ve denizlerde, balık avlamak için, yumurtlamak için kıyıya yaklaşan balıkların...

Darüssaade nedir? Darüssaade ağası ne demektir?

Darüssaade, (eskiden) Saray demektir. Darüssaade ağası : (tarih) Osmanlı sarayında haremin hizmet ve korunmasıyla görevli olan ve padişah...

Darıdünya nedir ne demektir? Anlamı

Halk dilinde dünya, yeryüzü, ölümlü, geçici dünya. O şu darıdünyada üç beş sevdiğim insandan birisi, belkide birincisidir. Darıdünya da te...

Dara nedir? Darasını almak ne demektir? Anlamı

Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin sadece kabının ağırlığı. Bu kabın ağırlığına karşılık olarak tartı sırasında terazinin diğer kefesi...

Damasko nedir? Damasko kumaşı

Damasko kumaşı Damasko, her iki yüzü de kullanılabilen, ipek yada yün ve keten karışımı döşemel...

Dalavere nedir? Dalavere çevirmek ne demektir? Anlamı

El altından yürütülen kötü iş, dümen.  Onun dalaverelerini bilmeyen yoktur. (kelime ile ilgili cümle) Dalavere çevirmek (döndürmek) : (de...

Darülaceze nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Darülaceze, çalışma gücünden yoksun, kazancı ve bakacak kimsesi olmayanları barındıran toplumsal bir yardım kuruluşu; güçsüzler evi, düşkünl...

Çam ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Çam Ağacı İçinde "çam" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları. Çam devirmek...

Dar ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İçine alması gereken şey, sığmayan yada güç sığan, geniş ve bol karşıtı. Ensiz. (mecazi) (Kafanın yaratıcı yetileri için) Yetersiz. Dar d...

Darülfünun nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Darülfünun, eskiden üniversiteye verilen ve bilimler yurdu anlamına gelen isim.  Darülfünun talebeleri, Osmanlı toprağının dört bir yanından...

Dansimetre nedir ne işe yarar?

Dansimetre Dansimetre, sıvıların yoğunluklarını ölçmekte kullanılan araçtır. Yoğunluk ölçer de d...
1 Yorum

Çalpara nedir? Çalparasız oynamak ne demektir? Anlamı

Çalpara Parmaklara takılıp çalınan, dört yada iki parça ağaçtan yapılmış ses çıkartıcı araç, kö...

Çalyaka nedir? Çalyaka etmek ne demektir? Anlamı

Birdenbire yakasına yapışarak demektir. Peki, bu herifler hiç mi soruşturmaz? Bir başkasına gidip, neyin nesi demeden, çalyaka... (K. Tahir...

Dalya nedir ne demektir? Anlamı

Dalya (yıldız) çiçeği Dalya oyunu Bir şey sayılırken birim alarak alınan sayıya gelince söy...

Dandini nedir ne demektir? Anlamı

Bebekleri uyuturken yada hoplatırken söylenen tekerlemelerde geçer. Dandini dandini dastana, Danalar girmiş bostana, Kov bostancı danayı, Y...

Yan ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "yan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Yan basmak : (Bir işte) Aldanmak. Yan çizmek : (Bir işten) Kaçmak. Yan g...

Darüşşifa nedir ne demektir? Anlamı

Darüşşifa, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, kendine özgü mimari biçimleriyle cami, medrese külliyesini bütünleyen, sağlık yurdu ve hekimli...
5 Yorum

Damping nedir ne demektir? Anlamı

İndirim Etiketi ve Yazısı Damping (iktisat) Bir pazarı ele geçirmek, rekabet koşullarına uymak...

Dansitometre nedir ne demektir? Anlamı

Kemik dansitometre Dansitometre, film plakaları taşıyan kimselerin karşılaştığı radyasyon dozaj...

Dağarcık nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Meşin torba; çoban ve avcı torbası. (mecazi) Bilgi, bellek.  Coğrafya konusunda çok geniş bir dağarcığı var. (müzik)  Bir müzik topluluğ...

Çalık nedir ne demektir? Anlamı

Çarpık, eğri büğrü. Verev (köşeden köşeye, çaprazlama) kesilmiş.  Kumaşın bir yanı çalık. TDK. Doğal halini yada rengini yitirmiş.  Öf!.....

Cennet Kuşu nedir?

Cennet Kuşu Cennetkuşugilerden, en iyi bilinen türünün başı ve boynunun arkası limon, boğazı züm...

Cebeli nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlı Devleti'nde, savaş sırasında tımar, zeamet sahiplerinin dirlikleri oranına göre yanlarında götürmekle yükümlü bulundukları atlı...

Çalım nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Futbolda çalım atmak Gösterişli davranış, caka. Çalımından geçilmiyor. (spor) Futbolda, karşı ...

Çalı nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çalı - Çalılık Ahududu ve böğürtlen gibi, belli bir gövdesi olmayıp çok sayıda daldan oluşmuş, ...

Cebri nedir ne demektir? Cebri ile başlayan kelimeler ve anlamları

Cebri, zorla yapılan demektir. İlgili kelimeler ve anlamları Cebri icra :  (hukuk) Borçların, devlet gücü aracılığıyla ve zorla ödetti...

Cefa nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Cefa, zorlu sıkıntı, üzgü, eziyet demektir. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez : (atasözünün anlamı) Sıkıntıya düşüp acı çekmeyenler,...

Cefakar nedir ne demektir? Anlamı

Büyük sıkıntılara, üzüntülere katlanmış, eziyet çekmiş, cefalı. Cefakar anam benim, kim bilir ne zorluklarla büyüttün beni. Eziyet eden. M...

Cennet nedir ne demektir? İlgili deyimler

Cennet tasviri İyilik yapanların, günahsızların yada günahlarından arınanların öldükten sonra s...

Camekan nedir ne demektir? Anlamı

Camekan vitrin Satılacak yada sergilenecek eşyaların konulduğu camlı bölme, dolap, sergen, vitr...

Efil efil esmek nedir ne demektir? Anlamı

Özellikle yazın "rüzgar yavaş yavaş, serin serin esmek" anlamına gelen efil efil esmek deyiminde kullanılır.  Kalabalıktan ve devl...

Bağışlamak nedir ne demektir? Anlamı

Bağışlamak Kendinin olan bir şeyi, yardım yada iyilik amacıyla karşılıksız vermek, ihsan etmek....

Bağış nedir? Bağış yapmak ne demektir? Anlamı

Bağış Yapmak Bağış yapmak eylemi yada bağışlanan şey. Teberru, hibe eş anlamları. Bağış yapma...

Dalkılıç nedir ne demektir? Anlamı

Dalkılıç Kılıcını kınından çekmiş olan, kılıç sallayan. (tarih) Osmanlılarda her türlü tehlik...

D Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelmektedir

D Harfi Türk alfabesinin beşinci harfi. Ses bilim bakımından sürekli, yumuşak diş ünsüzü. Sın...

Darülelhan nedir ne demektir? Anlamı

Darülelhan Sanatçıları Darülelhan, Osmanlı Devleti'nin ilk resmi müzik okuludur ve aynı zama...

Dalız nedir ne işe yarar?

Kulakta dalız İç kulaktaki kemik dolambacın orta kısmı. Kemik dolambacı, dalız, yarım daire kana...
4 Yorum

Cazgır nedir ne demektir? Anlamı

Cazgır (Pele Mehmet) Yağlı güreşte, pehlivanları yüksek sesle seyircilere tanıtan ve özel duayl...

Dağar nedir ne demektir? Anlamı

Ağzı yayvan toprak kap. Dağarda pişirilen türlünün tadı bir başka oluyor. Deri torba, dağarcığın büyüğü. Miktarı kullanıldığı bölgeye gör...

Bağıl yoğunluk nedir ne demektir?

Bağıl yoğunluk, belli bir sıcaklıktaki bir cismin yoğunluğunun, 4 °C sıcaklıktaki suyun yoğunluğuna oranı.

Bağır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bağır Göğüs, göğsün ön orta yüzü (bu sözcük özellikle deyimlerde geçer). Vücut boşluklarında b...

Cadde nedir ne demektir? Anlamı

Bağdat Caddesi - Kadıköy / İstanbul Cadde, il ve ilçe gibi büyük yerleşme merkezlerinde geniş yo...

Egale nedir? Egale etmek ne demektir? Anlamı

Egale, "eşitlemek, eşit olmak; derecesine ulaşmak, eşitlenmek" anlamlarında egale etmek ve egale olmak biçiminde kullanılır. (sp...

Bağımsızlık nedir ne demektir? Anlamı

Bağımsızlık Bağımsız olma durumu yada niteliği, istiklal. Davranışları, tutumu, girişimleri he...

Bağ nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Üzüm bağı ve bağ evi Üzerinde üzüm kütükleri dikili toprak parçası. Bağa girdim bağ bulanık. Ç...

Acı ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Acı Acı ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde acı kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. ...

Bağdadi sıva nedir ne demektir? Anlamı

Bağdadi sıva yöntemi Ağaç direkler üstüne çakılı ahşap çıtaların üzeri sıvanarak yapılan duvar ...

Bağcı nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Bağcılık eden, meyve sebze yetiştirip ürünü satan kimse. Bağcılar ocağı : Osmanlı İmparatorluğunda saray bahçelerine bakan kuruluşun adı....

Bağ bozumu nedir? Bağbozumu ne demektir? Anlamı

Bağ bozumu Üzümlerin toplanma zamanı. Son üzümlerin toplanarak bağların bozulması. Bağ bozumu ...

Acı badem nedir ne demektir?

Acı Badem Kurabiyesi Gülgillerden, dikenli veya dikensiz, meyvelerinin kabukları kalın, çekirde...

Acem nedir ne demektir? Anlamı

İran ülkesi ve İranlılar. Eskiden İranlılara verilen ad. Türk müziğinde, acemaşiran ve bayati'den oluşturulan, dügah perdesinde bileş...

Acele ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Acele Çabukluk, tezlik, ivedilik, ivecenlik. Bu iş biraz acele ister. İvedi, çabuk davranma zo...

Acar nedir ne demektir? Anlamı

Atılgan, yiğit, gözü pek, ele avuca sığmaz. Tuzakları görmeye giden adamla oğlu çok acar kişilerdi. Öyle ufak tefek tehlikelere pabuç bırak...

Acemi nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Acemi birliğindeki acemi askerler Deneyimsiz, toy, eli işe alışmamış, iş beceremeyen. İşinde, ...

Abla nedir ne demektir? Anlamı

Abla ve Erkek Kardeş Bir kimsenin kendinden büyük kız kardeşi. Ablam çok başarılı bir kızdı. On...

A harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

A Harfi Türk alfabesinin birinci harfi. Sesbilim bakımından kalın, düz ve geniş ünlü. Sınıfla...