Jul Nedir Ne Demektir?

Fizikçi Joule'ün adından. Jul fizikte bir newton'luk bir kuvvetin, uygulandığı noktayı kendi doğrultusunda 1 m. hareket ettirmesiyle...

Jorjet Nedir Ne Demektir?

Jorjet, genellikle pamuk iplikleriyle dokunmuş, bürümcük görünüşlü, fazla bükümlü, yumuşak ve saydam bir kumaş.

Jönprömiye nedir ne demektir? Anlamı

Jönprömiye tiyatro ve sinemada baş rolü oynayan erkek oyuncu demektir.  Ellisinde jönprömiye rolü yapmak fazla tehlikeli bir iş. Dün alkışla...

Jöle Nedir Ne Demektir?

Meyve Saç Jölesi Meyve suyunun pelteleştirilmiş şekerlemesi. Et suyunun soğuduktan sonra gevşek, esnek bir kıvam almış durumu.  Meyve ...

Jüt Nedir Ne Demektir?

Jüt, çoğunlukla ip ve çuval yapımında kullanılan, özellikle Hindistan'da yetiştirilen hint keneviri.

Jurnal nedir? Jurnalcilik ne demektir?

Jurnal, II. Abdülhamit döneminde jurnalciler tarafından, devlet ve özellikle saray aleyhinde çalıştığı ileri sürülenler için saraya verilen ...

Jüri Nedir Ne Demektir?

Yarışma Jürisi Hakemler kurulu. Seçiciler kurulu. Yarışma jürisi. (hukuk) Kimi ülkelerde yurttaşlardan seçilmiş ve mahkemede yargı g...

Iskarmoz nedir ne demektir? Anlamı

Bir sandalda küreği tutan ıskarmoz Iskarmoz Balığı (denizcilik) Kürekli tekne, kayık ve sandalın yan kenarına küreğin bağlanması v...

Irgat nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Hasat zamanı tarlada çalışan işçi ırgatlar İşçi, kol gücüyle çalışan inşaat yada tarım işçisi. Rençper, amele eş anlamları. Gemilerde...

Isıtıp ısıtıp önüne koymak deyiminin anlamı nedir?

Eski bir konuyu ikide birde yeniymiş gibi söz konusu yapmak, sıkacak şekilde tekrar tekrar aynı konuyu açmak.

İham Nedir Ne Demektir?

İham, iki anlamı olan bir sözcüğün en az hatırlanan anlamının amaçlanarak kullanılması. İham etmek : Bir amacı, çok anlamlı bir sözcük kul...

İfrit nedir? İfrit olmak ne demektir?

Mecazi ortalığı karıştıran kimse demektir. İfrit etmek : (deyiminin anlamı) Aşırı öfkelendirmek, çileden çıkarmak. İfrit olmak (kesilme...

İdare-i Maslahat Nedir Ne Demektir?

Bir işi, sağlam bir temele dayandırmadan iyi kötü yoluna koyma. İdare-i maslahat politikası : Yatıştırma, geçiştirme politikası.

İçtepi Nedir Ne Demektir?

Bir iş yapmak için duyulan karşı gelinemez istek. Freud'un psikanaliz yönteminde bazı edimleri gerçekleştirmeye, bazılarını da reddetme...

İdeogram Nedir Ne Demektir?

(dil bilgisi) Bir nesneyi yada kavramı, adını oluşturan seslerle değil de, doğrudan doğruya grafik olarak simgeleyen işaret. Hiyeroglifler,...

İfrağ Nedir Ne Demektir?

(Bir durumdan yada biçimden öteki duruma) Çevirme. (biyoloji) Boşaltım. İfrağ etmek : Bir biçimden yada durumdan başka bir biçime (durum...

İdeolog Nedir Ne Demektir?

(felsefe) 18. yüzyıl sonlarında Fransa'da, fikirleri ve fikirlerin kökenlerinin araştıran felsefe topluluğunun adı. Bir ideolojinin ön...

İçrek Nedir Ne Demektir?

Mahrem, batıni, ezoterik eş anlamları. İçte kalan, saklı, gizli. a) Özellikle eski çağlarda bir tarikatın yada bir okulun üyelerince bil...

İfrat nedir? İfrata kaçmak ne demektir? Anlamı

Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık. İfrat, haddini yani meşru sınırı aşmak, başkasının hak sınırla...

İçtihat nedir ne demektir? Anlamı

Görüş, bakış açısı, anlayış, kavrama biçimi. Bir iş hakkında şahsi görüş açısına göre verilen hüküm. (hukuk) Yasada yada örf ve adet...

İğ Nedir Ne Demektir?

Pamuk, yün vb. şeyleri eğirmek için kullanılan, ortası şişkince, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaçtan yapılmış araç, eğ...

İçtima Nedir Ne Demektir?

Askeri Bölük İçtima ve Selam Durumu Toplanma, toplantı. (gök bilimi) Kavuşum. (askerlik) Askerlerin silahlı ve tam donatımlı toplan...

Ülke Plaka Kodları

Yabancı Plakalar Ülke plaka kodları aşağıda listelenmiştir. Daha sık karşılaşılan plaka kodları için tıklayın.

Irk Nedir Ne Demektir?

Irk Ayrımı ve Eşitliği Soy. İnsan türünün, sürekliliği soya çekimle gerçekleşmiş belli başlı çeşitlerinden her biri. Beyaz Irk. (zool...

Iskalara Iskalarya Nedir Ne Demektir?

Iskalara (ıskalarya) yelkenli gemilerde direklere çıkmak için çarmıklar üzerinde düzenli aralıklarla yatay olarak bağlanmış ince halatlardan...

Iskarpela Nedir Ne Demektir?

Iskarpela, tahtada zıvana deliği açmakta, kilit ve menteşe yerlerini oymakta kullanılan keskin çelik uçlu, tornavidayı andırır kalem, oyma k...

İçgüdü Nedir Ne Demektir?

İçgüdü, psikolojide bir türün tüm bireylerinde doğuştan aynı özellikleri gösteren ve bilinçlilik dışında gerçekleşen ortama uyarlanma ve var...

Isıl ışınım Nedir Ne Demektir?

Isıl ışınım, fizikte sıcak katı cisimlerin, sıvıların yada yüksek basınçlı sıcak gaz kitlelerinin saldığı ışınım. Termal radyasyon. Eş anlam...

Isıl çift Nedir Ne Demektir?

Isıl çift, kimyada iki değişik metal telin birleştiği noktada ve bunların uçlarında sıcaklık farkının bulunmasından ötürü bir elektromotor k...

Irmak nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları?

Irmak (Kızılırmak) Özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından, su, dere, çay gibi akarsuların en büyüğü, nehir. (gökbilimi...

Isı Nedir Ne Demektir?

Isı ve Sıcaklık Termal Görüntüleme Isı, fizikte bir cisimdeki sıcaklığın artmasına neden olan fiziksel enerji. Hararet eş anlamı.  Isı a...

Iskarta nedir? Iskartaya çıkmak ne demektir?

Herhangi bir nedenden ötürü değerini yitirmiş (mal). Iskartaya çıkmak (çıkartılmak) : (deyiminin anlamı) Değersiz görülerek bir yana atıl...

Isırmak ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Dişlerini geçirip sıkmak. Köpek çocuğu bacağından ısırmış. (kelime ile ilgili cümle) Dişleriyle tutup koparmak. Elmayı ısıra ısıra yiyor. ...

Irz nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Irz, bir kimsenin, başkalarınca dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti.  Peygamberimiz (sav) "Kim (din) kardeşinin ırz ve n...

Isıl pil nedir ne demektir?

Isıl Pil (Tübitak) Isıl pil, fizikte birbirine seri olarak bağlanmış çok sayıda ısıl çiftlerden oluşan ve böylece kolay ölçülebilir bi...

Gavur ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları nedir?

Müslüman olmayıp muhtemel düşman olan yabancı devletler ve bu devletlerin vatandaşları. Ali Onbaşı "At gavur at, kanını emdiğin masum ...

Hak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Adalet Terazi Hak Hukuk Hak ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "hak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Hak et...

Hakkaniyet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet. Hakkaniyet, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırmak üzere Yaratıcı'nın bizlere, kullarının b...

Halayık nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Halayık, cariye demektir. Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz, gül ağacından (dalından) odun olmaz : (atasözünün anlamı) Düşük nitelikli ...

Hafiye nedir ne demektir? Anlamı

Hafiye, kişi yada olaylar hakkında özel soruşturmalarla ve gizlice edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse. Kendisini takip eden kişinin...

Gauss Nedir Ne Demektir?

Manyetik akım yoğunluğunun elektromanyetik birimi. Alman matematikçisi Gauss'un adından. Simgesi G ve 1G = 10- 4  Tesla'ya eşittir.

Hak nedir? Hak getire ne demektir?

Allah (c.c.)'ın isimlerinden bir tanesi. İçinde "hak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Hak getire :  (deyiminin anl...

Hal nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların yada taşıdığı niteliklerin hepsi, vaziyet, durum. Bu halde sokağa çıkılır mı? Davranış, tavır. İşte ...

Hafif ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Hafif atlatmak : Kötü, tehlikeli bir durumdan en az zararla kurtulmak. Hafif giyinmek : Az ve ince giyinmek.  Bu havada hafif giyinilir mi...

Hakkak Nedir Ne Demektir?

Hakkak, hak işleri yapan zanaatçı, kazıyıcı, oymacı.

Hafızı kütüp nedir ne demektir? Anlamı

Hafızı kütüp, eskiden, bir kitaplıkta bulunan kitapların bakım ve korunmasını sağlayan görevli. Ben önce kütüphanenin okuma salonuna girdim....

Hakuran nedir? Hakuran kafesi gibi ne demektir?

Kumru demektir. Hakuran kafesi gibi : (deyiminin anlamı) Dört bir yanında aralıklar, açıklıklar bulunan (oda, yer).

Galvaniz nedir? Galvanize ne demektir?

Galvaniz Saç Plaka Galvaniz, çinkoyla kaplama anlamına gelen galvaniz işlemi teriminde geçer (İtalyan fizikçisi ve anatomi uzmanı Galvan...

Galvanoskop Nedir Ne Demektir?

Galvanoskop Galvanoskop, mıknatıslı ibresinin sapmasıyla, bir elektriğin varlığını ve akım yönünü belirleyen aygıt, galvanometre.

Galon Nedir Ne Demektir? Galon kaç litredir?

5 galonluk (22,5 litrelik) Akaryakıt Bidonu Anglosaksonların kullandığı, aşağı yukarı 3,79 litrelik bir hacim ölçüsü birimi. Genellikl...

Galeyan nedir? Galeyana gelmek ve getirmek ne demektir?

Galeyan Protesto Etmek Kaynama. (mecazi) Coşma. Galeyana gelmek : (deyiminin anlamı) Heyecanlanıp aşırı coşmak. Galeyana getirme...

Gani nedir? "Gani gani rahmet" ne demektir?

"Zengin" anlamında olup dilimizde aşağıdaki deyimlerde geçer. Gani ile ilgili deyimler Gani gani : (deyiminin anlamı) Bol bol.

Garp Nedir Ne Demektir?

Batı, günindi. Avrupa, daha çok Batı Avrupa ülkeleri. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. (M. A. Ersoy)

Galvano Nedir Ne Demektir?

(fizik) Doğru akımın yada çok küçük elektrik akımının varlığını anlatır. Matbaacılıkta, elektroliz yoluyla yapılmış klişe.

Galeta Nedir Ne Demektir?

Galeta Unu Fırında iyice pişirilerek kurutulmuş türlü biçimde peksimet. Galeta unu : Kızartılmış ekmek kabuğunu yada galetayı döverek ...

Gama Nedir Ne Demektir?

Gama Işını Gama (gamma) Yunan alfabesinin üçüncü harfi. Bir görüntünün yada fotoğrafın yeniden üretilmesinde kullanılan kontrastlık ö...

Gark Nedir? Gark olmak ve etmek ne demektir?

Boğma, boğulmak anlamında kullanılmaktadır. Birini bir şeye gark etmek : (deyiminin anlamı) Birine bir şeyi bol bol vermek, birini bir şe...

Galvanizm Nedir Ne Demektir?

Galvanizm, kimyasal etki sonucu oluşan elektrik yada elektrik akımı ve bunu inceleyen fizik dalı.

Fare ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Fare Fare ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "fare" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Fare deliğe sığmamış, b...

Fanfar Nedir Ne Demektir?

Yalnız üflemeli bakır çalgılardan ve sayıları 20 - 150 arasında değişen çalgıcılardan kurulu mızıka takımı. (Üflemeli çalgılar için) Kısa, ...

Farımak Nedir Ne Demektir?

Kocamak. Yorulmak, usanmak, güçsüz düşmek. Gönül farımadı güzel sevmeden, Ak göğsü bendi de gümüş düğmeden. Eskimek, yıpranmak, işe yaram...

Fanus Nedir Ne Demektir?

Balık şekilli cam fanus Uzun ayaklı süslü fener. Saat, mikroskop vb. gibi, dış etkenlerden korunması gereken şeylerin üzerine kapatıla...

Fantastik Nedir Ne Demektir?

Fantastik Bir Dünya Resmi Duvar kağıdı Gerçekte olmayan, inanılmaz, masalımsı, hayal ürünü. Olağanüstü güzel, çok üstün, hayal gücünü ...

Fariza nedir ne demektir? Anlamı

Allah (c.c.)'ın emri. Farz eş anlamı. Namaz, oruç, zekat gibi kesin delil ve manası açık olan ayetler ile Yüce Yaratıcı tarafından bil...

Faraza nedir ne demektir? Anlamı

"Tutalım ki, diyelim ki, ola ki, sayalım ki, söz gelişi, farz etki" gibi anlamlara gelmektedir. Faraza geçmişe doğru yol alsak, k...

Fanya nedir? Fanyalı ağ ne demektir? Anlamı

Fanyalı balık ağı Fanya, geniş gözlü bir balık ağına mantarlı yakasından kurşunlu yakasına kadar uzanacak biçimde eklenen çok geniş gözl...

Farisi nedir ne demektir? Anlamı

Farisi Fars dili, Farsça demektir. Farisi, İran'ın resmi dilidir ve bu dil Tacikistan ve bazı Afganistan bölgesinde de konuşulur. Klasi...

Faz nedir ne demektir? Anlamı

Ayın fazları Evre, safha, aşama. İçinde hilal ve dolunayında olduğu 28 kadar Ay fazı vardır. (fizik) Birbiri ardından gelen değişikli...

Fasikül nedir ne demektir? Anlamı

Fasiküller Fasikül, büyük eserlerin, kitapların ayrı bölümler halinde yayınlanan parçalarından her biri, cüz. Sonuçta 25 fasikül içeren...

Fasıl nedir ne demektir? Anlamı

Bölüm, kesim, kısım, ayrım. O müthiş dayak faslından sonra, İsmail bir süre benim odamda, büzülmüş kaldı. (Y. K. Karaosmanoğlu). Orta oyu...

Farzımuhal nedir? Farzı muhal ne demektir? Anlamı

Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, gerçekleşecekmiş gibi düşünerek, varsayarak. Farzımuhal yer çekimi olmasa, ırmaklar nereye ...

Farz nedir? Farz etmek ne demektir? Kısaca anlamı

İslam'ın Beş Şartı Farzı Müslümanlıkta, geçerli engel olmadıkça, kesinlikle yapılması, uyulması yada yerine getirilmesi gereken All...

Eflak nedir ne demektir? Anlamı

Felekler, semalar, gökler. (mecazi) Talihler, bahtlar, yazgılar. Eflak; felekler, semalar, gökler, küreler, zamanlar, bahtlar, kaderler ...