Maestro nedir ne demektir? Anlamı

Maestro Orkestra Şefi Beste yapan kimse, besteci, müzik ustası. Bir orkestrayı yöneten kimse, orkestra şefi. Orkestra şefi, yıllar önc...

Laytmotif nedir ne demektir? Anlamı

Laytmotif (leitmotiv veya leitmotif) , müzik bestelerinde, sinema yada tiyatro kurgularında, roman gibi edebi eserlerde ana duyguyu gösterme...

Kadit nedir? Kadidi çıkmak ne demektir? Anlamları

Çok zayıf, kuru. Biraz konuştuktan sonra bitkin ve halsiz bir halde bir kadit şeklini almış bir sevdalı (aşık) perdeye çıkar. İnsan yada h...

Latin nedir ne demektir? Anlamı

Latin halkından olan kimse. Latinler, İtalya'nın orta kesiminde bugünkü Lazio'ya tekabül eden bölgesinde yaşamış olan eski bir İtal...

Mağara nedir ne demektir? Anlamı

Mağara Mağara, girmek ve çıkmak için dış ortam ile en az bir bağlantısı olan, eğilerek de olsa bir insanın girebileceği kadar yüksek, sı...

Ömür nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ömür Yaşama yada var olma süresi, yaşam.  İnsan ömrü kısadır. (mecazi) Çok hoşa giden.  Ne ömür adam. (teknik) Çalışan bir parçanın...

Ohm Nedir Ne Demektir?

Ohm, uçlarında 1 voltluk potansiyel farkı bulunması sonucunda iki noktası arasından 1 amperlik akım geçen ve kendisi elektromanyetik bir kuv...

Lejyon Nedir Ne Demektir?

Roma İmparatorluğu'nun değişik dönemlerinde sayısı 1000 - 6000 arasında askerden oluşan ve klasik anlamda yalnızca piyadelerden kurulu a...

Mahrukat nedir ne demektir? Anlamı

Mahrukat Mahrukat, odun, kömür gibi yakılabilecek şeyler, yakacak, yakıt. 1942 de İstanbul'un odun, kömür ve akaryakıt ihtiyacını ka...

Kalafat nedir? Kalafata çekmek ne demektir?

(deniz)  Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpüyle doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi. (tarih) Osmanlılarda, yüksek dev...

Okka nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Okka 1283 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü birimi. Okka, dirhem denilen 400 birime bölünürdü. Okkalı : (mecazi) Büyük. (argo) Ağır...

Nanay nedir ne demektir? Anlamı

Argoda "yok" anlamında kullanılır. İkincisi, elde mangır nanay (Orhan Kemal). (folklor) Kars, Erzurum, Artvin illeri ve dolayla...

Mahrem nedir ne demektir? Anlamı

Dinen evlenilmesi ebedi haram (yasak) olan, soy ve süt akrabalığı nedeniyle nikahı haram olan, nikah düşmeyen kimse demektir. Nisa Suresini...

Kain nedir ne demektir? Anlamı

Bir yerde bulunan, olan. ... kahveciler sokağından da karakol sokağı hududuna kadar olan uzun adacıkta kain olan bu han ve kahveler, arz et...

Kaide nedir ne demektir? Anlamı

Dikilitaş'ın altındaki kaide Kural. Fikri hatalarımızın en cömerdi şudur: Kaide dışında olanı kaide sanmak ve kaide dışı olanlar üs...

Kadı nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kadı (tarih)  İslam devletlerinde, kendilerine ayrılmış bölgelerde örfi ve şeri hukukun uygulanmasından sorumlu olan din görevlisi. Kad...

Kadana (Katana) nedir? Katana gibi ne demektir?

Çok zaman ağır ve kaba yük taşımakta koşum hayvanı ve özellikle topçeker olarak kullanılan bir tür iri at. Kadana (katana) gibi : (deyimin...

Lata Nedir Ne Demektir?

Ahşap Tahta Dikdörtgen kesitli dar ve uzunca tahta. Eskiden hocaların giydikleri, yaka ve kolları setre biçiminde, kalınca ve uzun üst...

Kadıköy Taşı Nedir Ne Demektir?

Kalsedon, Kadıköy Taşı, Mavi Beyaz Akik Kadıköy taşı, yapısında billurlaşmış kuvars ve biçimsiz silis bulunan, mavimtırak beyaz renkte b...

Ledün ne demektir? Ledün ilmi nedir? Kısaca anlamı

Ledün Allah katı demektir. Ledün ilmi Allah katından gelen ilimdir. Ledün ilmi, ilahi sırlara ait ilim; sadece Cenâb-ı Hakk’a malum ol...

Kaim nedir? Kaim olmak ne demektir? Anlamı

Başka bir şeyin yerine geçen, kullanılan. Bu madde eski kanun maddesinin yerine kaimdir. Ayakta duran, var olan, sürüp giden. Zira hükumet...

Magma Nedir Ne Demektir?

Yanardağ Lav Mağma Şimşek Elektrik Magma, yer bilimde gerçekten erimiş olan yada eridiği varsayılan yoğun kütle, akkor. Yanardağların pü...

Iskat Nedir Ne Demektir?

Düşürme. Ölünün namaz ve oruç borçlarının bağışlanması için özel olarak din adamlarına yada muhtaç kişilere verilen sadaka.