Vebal nedir? Vebali boynuna ne demektir?

Vebal Arapça bir kelimedir. Günah anlamındadır.  Bu işin vebali vardır. (kelime ile ilgili cümle) Vebali boynuna olmak : (deyiminin anlamı...

Verniye Nedir Ne Demektir?

Verniye, büyük bir cetvelin içinde kayan daha küçük bir cetvelden oluşan ve küçük bir cetvelden oluşan ve küçük boyutların duyarlı ölçümünde...

Velvele nedir? Velveleye vermek ne demektir?

Velvele, gürültü, bağrışma demektir. Velveleye vermek : (deyiminin anlamı) Telaş ve heyecan yaratmak. Ortalığı velveleye verdi.

Vermek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Vermek ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "vermek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Ver elini (şu yada bu yer) :...

Vecit (vecd) nedir? Vecde gelmek ne demektir?

(Arapça) Sevgi yada heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme, esriklik, esrime.  Vecd içinde olmak. (kelime ile ilgili cümle) (tasavvuf)...

Velinimet Nedir Ne Demektir?

Müşteri Velinimetimizdir Yazısı Tabelası Velinimet, birine, yaşamı boyunca yararı olacak ve unutulmayacak bir iyilikte bulunan kimse.  M...

Vezir Nedir Ne Demektir?

Satrançta Vezir Taşı (tarih) Osmanlılarda sivil ve askeri yetkileri olan ve paşa unvanına erişmiş bulunan en yüksek aşamalı görevli. ...

Vesselam Nedir Ne Demektir?

Vesselam, "İşte o kadar" anlamında sözü sona erdirmek için kullanılır. Dün gibi hatırımızda, onlar başka insanlardı vesselam. (M. ...

Casus Nedir Ne Demektir?

Casus Uydu Casus, bir devletin yada bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstlenen kişi, çaşıt. Casus uydu : Dünya çevr...

Uydu Nedir Ne Demektir?

TÜRKSAT 3A Peyk, satellit olabilecek eş anlamları. Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen.  Ay,...

Gaflet nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gafil olma durumu, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgınlık. Gaflet ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "gaflet" ke...

Odak Nedir Ne Demektir?

Odak Mihrak eş anlamı. Küresel bir aynanın (yada dışbükey bir merceğin) asal eksenine koşut olarak gelen ışınların yansıdıktan (yada ...

Damlataş Nedir Ne Demektir?

Yakut Zümrüt, elmas, yakut gibi değerli taşların façetasız olanlarına verilen ad. Yer altı sularının mağaralarda çökeltmiş olduğu tort...

Vezaret nedir? Vezareti uzma ne demektir?

Vezaret, vezirin görev ve makamı. Vezareti uzma : (tarih) Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık, baş vezirlik.

Zıp nedir? Zıpçıktı ne demektir?

"Apansız ve beklenilmeyen bir taraftan" anlamına gelen zıp diye çıkmak deyiminde geçer. Karşıma zıp diye bir adam çıktı. (kelime i...

Zılgıt nedir? Zılgıt yemek ne demektir?

(teklifsiz konuşmada) Çıkışma, azarlama. (Güney Anadolu'nun kimi bölgelerinde) Bağırarak ve alkışlayarak beğenisini belirtme.

Zemheri nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kara kış, yılın 22 Aralık ile 31 Ocak arasındaki bölümü demektir. Zemheri ile ilgili deyim ve atasözleri İçinde "zemheri" kel...

Zihin nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Zihin İnsanın duygulardan bağımsız olarak çalışan tanıma yetisi. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Bellek. Zihinde bir sayı tut. An...

Üveyik Nedir Ne Demektir?

Üveyik, kumrugillerden, 30 cm. boyunda, çok renkli, korularda yaşayan, eti için avlanan, güvercini andırır bir kuş.

Yamak nedir ne demektir? Anlamı

Bir işte birine yardımcı olarak çalışan erkek. Yamak çırağın bir altıdır. Aşçının yardımcısı olarak servis yapmak üzere bizimle gelen genç ...

C Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir

C Harfi Türk alfabesinin üçüncü harfi, "ce". Sesbilim bakımından sürekli ve yumuşak diş damak ünsüzü. Sınıflama ve sıralama...

Mağfiret nedir? Mağfiret etmek ne demektir? Kısaca anlamları

Suç bağışlama. Yüce Allah'ın lütuf ve merhamet ederek kullarının günahlarını affetmesi, bağışlaması. Mağfiret, Allah'ın, kullar...

Yamuk Nedir Ne Demektir?

Eş Kenar Yamuk - Geometri Şibih münharif eş anlamları. Bir yana doğru eğik olan, çarpık, eğri.  Masanın bir ayağı yamuk. (matematik)...

Yaman nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Güç, etki yada beceriklilik bakımından hayret uyandırıcı olan, alışılmışın üzerinde. Yaman bir asker. (Eskiden) Kötü. Ölümle sarmaş dolaş ...

Zebercet Nedir Ne Demektir?

Zebercet - Olivin Taşlı Yüzük Zebercet, olivin'in, değerli taş olarak kullanılan sarı - yeşil renkte ve saydam olanı.

Zımnen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Zımnen, açık açık değil üstü kapalı, örtülü ve dolaylı olarak anlamlarında kullanılır. Mazmun, herhangi bir fikri doğrudan doğruya değil zım...

Üzengi Nedir Ne Demektir?

Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binerken yada binildiğinde ayakların basmasına yarayan altı düz demir halka. Dam ustası, elekt...

Zemberek nedir? Zembereği boşalmak ne demektir? Anlamı

Zemberek Merkezdeki ucu sabit olmak üzere bir düzlem üzerinde sarmal biçimde sarılmış çelik bir şeritten oluşan yay. Zembereğin döndürü...

Var nedir? Var ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Düşünüyorum Öyleyse Varım Descartes Evrende yada düşüncede bulunan, yok karşıtı; bu sıfat hep yüklem olarak kullanılır ve üçüncü kişil...

Vazelin Nedir Ne Demektir?

Vazelin Vazelin, parafin artıklarından elde edilen, ilaç, kozmetik ve teknik yağların yapımında kullanılan, macun kıvamında, beyazımtıra...

Kadir Nedir Ne Demektir?

Değer. (gökbilimi) Bir yıldızın, parlaklık bakımından bulunduğu basamak. Birinci kadirde 19, ikincide 57, üçüncüde 174 yıldız bulunur. Gö...

Zeamet Nedir Ne Demektir?

Zeamet, Osmanlı Devleti idari örgütlenmesinde, 20.000 - 100.000 akçe gelir getiren bir birimin tasarrufunun askeri ve idari hizmet karşılığı...

Ürotropin Nedir Ne Demektir?

Ürotropin, bilimsel adı heksametilen tetramin [Formülü (CH 9 ) 6 N 4 ] olan, hekimlikte kullanılan, beyaz, kristal yapılı bir madde.