Onmadık nedir ne demektir? Anlamı

Talihi yaver gitmeyen, başı beladan kurtulmayan. Bereketsiz. Tedavi kabul etmez, iyileşmez. Talihsiz, çaresiz.

Öksüz nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Bütün öksüzlere selam olsun Anası yada hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk). (mecazi) Kims...

Olta Nedir Ne Demektir?

Olta Takımı ve Makinesi Balık avlamakta kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, at kuyruğu kılı...

Okyanus Nedir Ne Demektir?

Okyanus Fırtına Dalgası Okyanus, birbirinden ana karalarla ayrılan, yeryüzünün büyük bölümünü ka...

Opal Nedir Ne Demektir?

Opal, hidratlı silis cinsinden değerli bir taş, panzehir taşı (Formülü SiO 2 . n H 2 2O).

Onmak nedir ne demektir? Anlamı

Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak. Düşerse nifakın zerresi bir kişiye, onmak olmaz o kişiye. Hakikat Kitap'dadır, sünnettedir. ...

Oklu Besmele nedir ne demektir?

Oklu Besmele Oklu besmele, Arap harfleriyle yazılmış bir çeşit besmele.

Oh nedir? Oh olsun ne demektir?

Sevinç yada hoşnutluk anlatır.  Oh, ne güzel bir hava! (kelime ile ilgili cümle) Oh ile ilgili deyimler İçinde "oh" kelimesi geç...

Oktan nedir ne demektir? Anlamı

Oktan molekülü Kimyada oktan, parafin serisinden, 126 °C'de kaynayan, özgür ağırlığı 0,704 ...

Oklava nedir? Oklava yutmuş gibi ne demektir?

Oklava, Oklavaç Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek, sopa. Oklava yutmuş...

Oksihemoglobin Nedir Ne Demektir?

Oksihemoglobin, soluk alırken ciğerlerde kandaki hemoglobinin oksijenle birleşmesiyle oluşan bileşik (oksijen + hemoglobin).

Papyon Nedir Ne Demektir?

Beyaz Papyon, Smokin, Turkuaz Abiye Papyon, yakaya bir çengelle yada lastik bağla tutturulan kel...

Olefin Nedir Ne Demektir?

Olefin, etilen, bütilen, propilen gibi yapısına başka bir öğe yada kök sokulabilen, doymamış hidrokarbonların genel adı. Formülü C n H 2n .

Aerostatik Nedir Ne Demektir?

Aerostatik, statiğin, durgun havanın ve havadan hafif gazların yasalarını inceleyen dalı.

Örtük Tasım Nedir Ne Demektir?

Örtük tasım, ya büyük önermesi, ya küçük önermesi yada vargısı eksik olan usavurma.

Oligarşi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Oligarşi Oligarşi kısaca, devlet yönetiminin bir topluluğun yada bir sosyal sınıfın elinde bulun...

Okaliptüs Nedir Ne Demektir?

Okaliptüs Ağacı Yaprakları ve Çiçeği Okaliptüs, mersingillerden, birçok cinsi olan, boyu yüz met...

Öküz nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Öküz Hizmete ayrılan enenmiş erkek sığır. Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden ya...

Zırhlı Nedir Ne Demektir?

Zırhlı Araç (Mercedes Benz) Zırhlı giymiş yada zırh kaplanmış. Zırhla kaplanmış büyük tonajlı ...

Oksit Nedir Ne Demektir?

Oksitlenme - Paslanma Bir elementin oksijenle birleşmesiyle oluşan bileşik. Oksit giderme : Bi...

Palaska Nedir Ne Demektir?

Palaska Palaska, askerlerin bellerine taktıkları, üzerine, kütüklük, kasatura, tabanca, matara b...

Oktav Nedir Ne Demektir?

(müzik) Bir "sesin oktavı" diye ondan bir gam farklı olan sese denir. (fizik) Birinin frekansı diğerininkinin iki katı olan iki...

Üsteğmen Nedir Ne Demektir?

Üsteğmen Rütbesi Üsteğmen, orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.

Vekaletname Nedir Ne Demektir?

Vekaletname Örneği Vekaletname, bir kimseye vekil olma yetkisi veren noterce onaylanmış belge.  ...
2 Yorum

Nalın nedir? Nalıncı keseri gibi ne demektir?

Nalın (takunya) Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde giyilen, üstü tasmalı, tabanı dört beş par...

Nam nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ad. Ün, şan, şöhret. Nama : Adına, kendine, kendisine.  Nama yazılı senet. Nama muharrer : Üstünde adı yazılı bulunana ödenmesi gerek...

Necef Taşı Nedir Ne Demektir?

Necef Taşı Kristali Necef taşı, parlak ve saydam, ender bulunan bir çeşit kuvars billuru, krista...

Natron Nedir Ne Demektir?

Natron, doğal sodyum bikarbonatı. Formülü (Na 2 CO 3 . Na H CO 3 . 2H 2 O).

Adab-ı erkan nedir? Adab erkan ne demektir? Anlamları

Adab-ı erkan (veya adab-u erkan) bir topluluk yada kuruluş içinde alışılmış, gelenekleşmiş tutum ve davranışların tümü demektir. Demek ki ad...

Zeplin Nedir Ne Demektir?

Zeplin Zeplin, yoğunluğu havadan daha az gazlarla doldurulmuş metal iskeletli güdümlü balon tipi...

Mahmude Nedir Ne Demektir?

Mahmude, iki çeneklilerden, yaprakları ok ucu biçiminde üçgensi, çiçekleri soluk sarı renkte, küçük, sarılıcı bir bitki ve bunun köklerinden...

Mahmuz Nedir Ne Demektir?

Mahmuz, Kovboy Botu Çizmenin yada potinin topuğu arkasına takılan ve binek hayvanını dürtüp hız...

Nasihat nedir ne demektir? İlgili atasözü

Dinlenmesinde büyük faydalar bulunan tavsiye demektir. Öğüt eş anlamı. Nasihat istersen tembele iş buyur : (atasözünün anlamı) Tembele iş...

Namahrem Nedir Ne Demektir?

Evlenmelerine yasaca izin verilebilen, yani aralarında evlenmeye engel olacak kadar hısımlık bulunmayan kadınla erkek için "birbirine n...

Kal Nedir Ne Demektir?

Bir alaşımda ki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. Dizgide satır kalınlığı birimi.

Lavaj Nedir Ne Demektir?

Madeni, topraktan ayırmak için sudan geçirme işi. (hekimlik) Bir organı sondayla yıkama işi.

Kafakol nedir? Kafakola almak ne demektir?

Kafakol güreşte, rakibin bileğini koltuk altında sıkıştırırken, öbür elle ensesinden sıkıca tutup, ani bir dönüşle omuz üzerinden aşırmaya v...

Lam ve Lamel Nedir Ne Demektir?

Lam ve Lamel - Mikroskop Camları Lam, mikroskop altında incelenecek maddelerin, üzerine konulduğ...

Kalay ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Kalaylı bakır kap Kalaylı kaptan su içmek : (deyiminin anlamı) (Erkek için) Akrabasıyla yada y...

Açıortay Nedir Ne Demektir?

Açıortay Bir açısal bölgeyi, ölçümleri birbirine eşit iki bölgeye ayıran yarım doğru.  Üçgenin i...

Vaşak Nedir Ne Demektir?

Vaşak Vaşak, kedigillerden, 1 m. uzunluğunda, sivri kulaklı, dişleri ve tırnakları keskin, tüyle...