Onmadık nedir ne demektir? Anlamı

Talihi yaver gitmeyen, başı beladan kurtulmayan. Bereketsiz. Tedavi kabul etmez, iyileşmez. Talihsiz, çaresiz.

Öksüz nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Bütün öksüzlere selam olsun Anası yada hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk). (mecazi) Kimsesiz.

Olta Nedir Ne Demektir?

Olta Takımı ve Makinesi Balık avlamakta kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, at kuyruğu kılından yada misina gibi naylon tellerden y...

Okyanus Nedir Ne Demektir?

Okyanus Fırtına Dalgası Okyanus, birbirinden ana karalarla ayrılan, yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan, birçok fiziksel özellikleriyle d...

Onmak nedir ne demektir? Anlamı

Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak. Düşerse nifakın zerresi bir kişiye, onmak olmaz o kişiye. Hakikat Kitap'dadır, sünnettedir. ...

Oklu Besmele nedir ne demektir?

Oklu Besmele Oklu besmele, Arap harfleriyle yazılmış bir çeşit besmele.

Oh nedir? Oh olsun ne demektir?

Sevinç yada hoşnutluk anlatır.  Oh, ne güzel bir hava! (kelime ile ilgili cümle) Oh ile ilgili deyimler İçinde "oh" kelimesi geç...

Oktan nedir ne demektir? Anlamı

Oktan molekülü Kimyada oktan, parafin serisinden, 126 °C'de kaynayan, özgür ağırlığı 0,704 olan, birçok izomerler halinde bulunan r...

Oklava nedir? Oklava yutmuş gibi ne demektir?

Oklava, Oklavaç Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek, sopa. Oklava yutmuş gibi : (deyiminin anlamı) Dimdik duran...

Oksihemoglobin Nedir Ne Demektir?

Oksihemoglobin, soluk alırken ciğerlerde kandaki hemoglobinin oksijenle birleşmesiyle oluşan bileşik (oksijen + hemoglobin).

Papyon Nedir Ne Demektir?

Beyaz Papyon, Smokin, Turkuaz Abiye Papyon, yakaya bir çengelle yada lastik bağla tutturulan kelebek biçiminde kravat.

Olefin Nedir Ne Demektir?

Olefin, etilen, bütilen, propilen gibi yapısına başka bir öğe yada kök sokulabilen, doymamış hidrokarbonların genel adı. Formülü C n H 2n .

Oligarşi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Oligarşi Oligarşi kısaca, devlet yönetiminin bir topluluğun yada bir sosyal sınıfın elinde bulunduğu, bir azınlık yönetimi olan siyasal ...

Okaliptüs Nedir Ne Demektir?

Okaliptüs Ağacı Yaprakları ve Çiçeği Okaliptüs, mersingillerden, birçok cinsi olan, boyu yüz metreyi aşabilen, toprağın suyunu çekerek y...

Öküz nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Öküz Hizmete ayrılan enenmiş erkek sığır. Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş (hadım) edilmiş erkek ...

Zırhlı Nedir Ne Demektir?

Zırhlı Araç (Mercedes Benz) Zırhlı giymiş yada zırh kaplanmış. Zırhla kaplanmış büyük tonajlı savaş gemisi.

Oksit Nedir Ne Demektir?

Oksitlenme - Paslanma Bir elementin oksijenle birleşmesiyle oluşan bileşik. Oksit giderme : Bir oksit tabakasının yada bir ortamdaki o...

Palaska Nedir Ne Demektir?

Palaska Palaska, askerlerin bellerine taktıkları, üzerine, kütüklük, kasatura, tabanca, matara bağlamaya elverişli özel delikleri buluna...

Üsteğmen Nedir Ne Demektir?

Üsteğmen Rütbesi Üsteğmen, orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.

Vekaletname Nedir Ne Demektir?

Vekaletname Örneği Vekaletname, bir kimseye vekil olma yetkisi veren noterce onaylanmış belge.  Umumi vekaletname.
2 Yorum

Nalın nedir? Nalıncı keseri gibi ne demektir?

Nalın (takunya) Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde giyilen, üstü tasmalı, tabanı dört beş parmak yüksekliğinde ağaçtan yapılmış bir ç...

Nam nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ad. Ün, şan, şöhret. Nama : Adına, kendine, kendisine.  Nama yazılı senet. Nama muharrer : Üstünde adı yazılı bulunana ödenmesi gerek...

Necef Taşı Nedir Ne Demektir?

Necef Taşı Kristali Necef taşı, parlak ve saydam, ender bulunan bir çeşit kuvars billuru, kristal.

Adab-ı erkan nedir? Adap erkan ne demektir? Anlamları

Adab-ı erkan (veya adab-u erkan) bir topluluk yada kuruluş içinde alışılmış, gelenekleşmiş tutum ve davranışların tümü demektir. Demek ki a...

Zeplin Nedir Ne Demektir?

Zeplin Zeplin, yoğunluğu havadan daha az gazlarla doldurulmuş metal iskeletli güdümlü balon tipi (Yapımcısı Ferdinand von Zeppelin'i...

Mahmuz Nedir Ne Demektir?

Mahmuz, Kovboy Botu Çizmenin yada potinin topuğu arkasına takılan ve binek hayvanını dürtüp hızlandırmaya yarayan gerisinde düz yada tı...

Nasihat nedir ne demektir? İlgili atasözü

Dinlenmesinde büyük faydalar bulunan tavsiye demektir. Öğüt eş anlamı. Nasihat istersen tembele iş buyur : (atasözünün anlamı) Tembele iş...

Namahrem Nedir Ne Demektir?

Evlenmelerine yasaca izin verilebilen, yani aralarında evlenmeye engel olacak kadar hısımlık bulunmayan kadınla erkek için "birbirine n...

Kal Nedir Ne Demektir?

Bir alaşımda ki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. Dizgide satır kalınlığı birimi.

Lavaj Nedir Ne Demektir?

Madeni, topraktan ayırmak için sudan geçirme işi. (hekimlik) Bir organı sondayla yıkama işi.

Kafakol nedir? Kafakola almak ne demektir?

Kafakol güreşte, rakibin bileğini koltuk altında sıkıştırırken, öbür elle ensesinden sıkıca tutup, ani bir dönüşle omuz üzerinden aşırmaya v...

Lam ve Lamel Nedir Ne Demektir?

Lam ve Lamel - Mikroskop Camları Lam, mikroskop altında incelenecek maddelerin, üzerine konulduğu yada yayıldığı, dar ve uzun, yassı cam...

Kalay ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Kalaylı bakır kap Kalaylı kaptan su içmek : (deyiminin anlamı) (Erkek için) Akrabasıyla yada yakından tanıdığı biriyle evlenmek. Kala...

Açıortay Nedir Ne Demektir?

Açıortay Bir açısal bölgeyi, ölçümleri birbirine eşit iki bölgeye ayıran yarım doğru.  Üçgenin iç açıortayları bir noktada kesişir. Aç...

Vaşak Nedir Ne Demektir?

Vaşak Vaşak, kedigillerden, 1 m. uzunluğunda, sivri kulaklı, dişleri ve tırnakları keskin, tüyleri kül rengi ve kara benekli, çok yırtıc...