Şayka nedir ne demektir? Anlamı

Şayka Şayka, eskiden deniz ve nehirde kullanılan, önünde ve arkasında birkaç topu olan , altı düz, çift veya tek yelkenli veya yelkensi...

Ahkam nedir? Ahkam kesmek ne demektir?

Ahkam Arapça bir kelimedir. Hükümler, yargılar demektir. Teşkilat-ı esasiye ahkamı bütün şümulü ile tatbik edilecektir. (M. Kemal Atatürk) (...

Akamber Nedir Ne Demektir?

Akamber Akamber, amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen, hafif ve misk gibi kokulu, taşa benzer bi...

Akamet nedir? Akamete uğramak ne demektir?

Verimsizlik, kısırlık. (mecazi) Başarısızlık, sonuçsuzluk, sonuç vermeme, yarıda kalma. Akamete uğramak : Yarıda kalmak, kesilmek, sonuç...

Tahkimat nedir ne demektir? Anlamı

Askeri tahkimat Maden ocağında çelik tahkimat Tahkimat, bir yeri düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma getirmek için yapılan ...

Fay Nedir Ne Demektir?

Türkiye Deprem Haritası Fay, aynı zamanlarda sıkışıp sertleşmiş katmanların dikey doğrultuda yer değiştirmeleri sonunda yer yer kırılmal...

Tahterevalli Nedir Ne Demektir?

Tahterevalliye Binen Çocuklar Tahterevalli, iki ucuna birer kişinin oturduğu, karışlıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlaya...

Takımada Nedir Ne Demektir?

Baltık Denizinde Finlandiya'da bir takımada Takımada, birbirine az çok yakın birkaç yada geniş bir deniz alanına dağılmış olarak bir...

Tahvil Nedir Ne Demektir?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tahvili Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme. Devletin yada bir ortaklığın ödünç para almak için çıkar...

Yakut Nedir Ne Demektir?

Yakut Alüminyum oksidi yapısında, parlak kırmızı renkte, değerli bir taş. Yakuttan yapılmış yada yakutla süslenmiş. Yakut yüzük. Kuze...

Ahir Nedir Ne Demektir?

Son, sonraki. Sonra, en sonra, sonunda.

Takkapı nedir ne demektir? Anlamı

Takkapı (İshak Paşa Sarayı - Ağrı) Takkapı, eskiden, büyük yapıların avlu girişindeki kapılara verilen ad. Saray gibi önemli ve büyük ...

Ahilik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ahilik Ahilik 13. yüzyılın ilk yarısından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve Kırım’da yaşamış olan Türk Halkı...

Ahit nedir? Ahde vefa ne demektir? Anlamı

Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. Bu tarlada ahdim var. Ne olursa olsun alacağım. (S. Kocagöz) Antlaşma. Ahde mugayir h...

Ağmak Nedir Ne Demektir?

Yerden göğe doğru yükselmek, havalanmak.  Bulut asumana ağar, yerlere rahmet yağar. (Kuloğlu) Sarkmak, aşağı inmek, yük yada terazide denge...

Ağıt nedir ne demektir? Ağıt Örnekleri

Ağıt yakmak Ölen bir kimsenin özelliklerini, iyiliklerini ve onun ölümünden duyulan acıları sayıp dökmek ve toplumu derinden etkileyen ...

Ah nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Sesin tonuna göre pişmanlık, acı, ağrı, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duyguları anlatır. Ah o kadrini bilmediğim günler. (kelime ile ilg...

Ağustos nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağustos Latince bir kelimedir. Yılın 31 gün çeken Temmuzdan sonra Eylülden önce gelen sekizinci ayı. Ağustos ile ilgili deyim ve atasözle...

Aheste nedir? Aheste beste ne demektir? Anlamı

Yavaş, ağır. Her gün aheste mavnaların, Görsem açıkta geçişini. (O. V. Kanık) (kelime ile ilgili cümle) Ağır ağır, yavaşça. Aheste çek kür...

Ağrı nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağrı, baş ağrısı Vücudun herhangi bir yerinde duyulan zonklama şeklinde bir süre devam eden acı. Yönünden, tarafından, -den doğru, -ya...

Yalıtım nedir ne demektir? Anlamı

Isı yalıtımı Ses yalıtımı (fizik) Bir madde yada sistemin, kütle, enerji gibi herhangi bir aktarım olayından korunması için çevres...

Vantilatör Nedir Ne Demektir?

Vantilatör Vantilatör, bir motordan aldığı güçle hava akımı sağlayan fırıldak. Vantilatör kayışı : Motordan aldığı hareketi vantilatör...

Tahta Kurusu nedir? Tahta kurusundan korunma ve kurtulma yolları

Tahta Kurusu Tahta kurusu, oturulan ve yatılan yerlerde üreyerek insanları ısırarak kanıyla beslenen, pis kokulu, yassı, 3 - 5 milimetre...

Tahtaboş nedir ne demektir? Anlamı

Eski evlerde çatının, en çok çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinkoyla döşeli düz bölümü, teras, balkon. Yazın ve güzel havalarda oturulan, ...

Tahta kurdu nedir ne demektir?

Tahta Kurdu Tahta kurdu, kurtçukları tahtadan yapılma eşyayı gıcırtılı bir sesle kemirerek delik deşik eden kın kanatlı böcek.

Takometre Nedir Ne Demektir?

Takometre - Devir Saati (teknik) Motorlu taşıtlarda aracın hızını genellikle saatte kilometre cinsinden gösteren aygıt, hız ölçer. Dö...

Tahkim Nedir Ne Demektir?

Sağlamlaştırma, pekiştirme, berkitme. (iktisat) Genellikle kısa vadeli devlet borcunun zorunlu yada isteğe bağlı olarak ,uzun vadeli borca...

Af nedir? Af buyur ne demektir?

Lütfen Beni Affet Aşkım Sevgilim Suç, kusur ve cezaları bağışlama yada bunların bağışlanması.  Hükümlüler affı sabırsızlıkla bekliyordu...

Safir Nedir Ne Demektir?

Safir Safir, gök yakut da denilen mavi renkli bir alümin kristal. Doğal olarak bulunur ya da üretilebilir. Korindonun kırmızı renkli ola...

Aforizma Nedir Ne Demektir?

Aforizma, özgün bir düşünceyi, değer yargısını, yaşamla ilgili bir kavrayışı dile getiren, bireysel üslubuyla atasözünden ayrılan, kısa ve v...

Varil nedir ne demektir? 1 varil kaç litredir?

Varil Küçük fıçı. Gazyağı varili. Bir varilin kapsadığı nicelik. Bir varil zeytinyağı. Petrol vb. sıvılar için kullanılan ve 42 ABD g...

Şamandıra Nedir Ne Demektir?

Deniz Şamandırası (denizcilik) Halkalarına gemi bağlamak yada kayalık, sığlık yerleri belirtmek için kullanılan ve denizde demirli dur...

Zırh Nedir Ne Demektir?

Zırh Delici Mermi Eskiden ok, kılıç, süngü gibi silahlardan korunmak için kullanılan çelik giysi. Savaş gemilerine, tanklara ve benzer...

Ağır Sıklet Nedir Ne Demektir?

Sinan Şamil Sam (GAZİ) Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Ağır sıklet, bazı spor dallarında yarışmacıların ağırlığıyla sınırlandırılan ka...

Ağırlık nedir ne demektir? Anlamı

1 kg ağırlık ölçüsü (1 kilo) Ağır olma durumu. Terazilerde tartma işi yapılırken tartılan şeyin bulunduğu kefenin karşı kefesine konu...

Ağıl Nedir Ne Demektir? İlgili atasözü

Küçükbaş Hayvan Ağılı Hale eş anlamı. Koyun ve keçi sürülerinin barındığı, çit yada duvarla çevrili üstü açık yer. Bazı yıldızların,...

Ağı Ağu Nedir Ne Demektir?

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve dozuna göre canlıyı öldürebilen madde. Sem, zehir eş anlamları.

Ağır nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Tartıda çok çeken yada yerden kaldırılması güç olan. Ağır maden. Çok değerli. Evde ağırın, dağda davarın olsun. Çapı, boyutları etkisi bü...

Ağarmak nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Ak olmak, ak durum gelmek, beyazlaşmak. Aydınlanmak. Rengi solmak. Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez : (atasözünün anlamı) Belirtiler...

Agorafobi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Agorafobi Agorafobi, kaçınmanın güç olabileceği yada panik nöbet halinde yardımın gelemeyebileceği yerler yada durumlarda bulunmaktan ko...

Lazer Nedir Ne Demektir?

Lazer Lazer kelimesi İngilizce de "Işınımın uyarılmış yayımıyla ışığın güçlendirilmesi" anlamındaki sözcüklerin baş harflerind...

Hafız nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kuran okuyan hafız çocuk Hafız, Kuran-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen ve ezbere okuyabilen kimse demektir. Yüce Allah'ın isim...

Nüfus Nedir Ne Demektir?

Türkiye Nüfusu, Türk Halkı Nüfus Arapça bir kelimedir. Kişi Bir yerde, bir ülkede oturanların sayı bakımından topu, şenlik.

Aglomera nedir ne demektir? Anlamı

Aglomera, taneciklerden oluşan bir karışımın bir bağlayıcı maddeyle, birleştirilmesinden elde edilen yapı öğesi, yığışım.  Volkan bombaları ...

Afaki Nedir Ne Demektir?

Belli bir konu üzerine olmayıp amaçsız, şuradan buradan, rastgele yapılan (konuşma). Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık. (felsefe) ...

Şebboy Nedir Ne Demektir?

Şebboy Şebboy, turpgillerden, dik saplı, güzel kokulu, yalın kat yada katmerli, kırmızı, açık sarı, mor çiçek veren bir süs bitkisi. Bun...

Afi nedir? Afi kesmek ne demektir?

Afi, argoda çalım, gösteriş, caka demektir. Afisi de var yallah, çuhası da var yallah, iki kaşının arasında elifi de var. (Günpınar) Afi k...

Aferin (Aferim) Nedir Ne Demektir?

Aferin, Alkış, Bravo Bravo eş anlamı. Beğenme duygusunu dile getiren, çoğu kez okşama, alkışlama eşliğinde söylenen övücü sözcük. Hal...