Sakağı Nedir Ne Demektir?

Sakağı, çoğunlukla, atlarda, eşeklerde ve katırlarda görülen, insanlara ve başka hayvanlara da bulaşabilen öldürücü, bulaşıcı bir hastalık. ...

Eksantrik nedir ne demektir? Anlamı

Eksantrik, Kal mili. Merkez dışı, merkezden kaçık (olan). (mecazi) Ayrıksı. Geometride, iç i...

Onur nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şer...

Sakal nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Uzun sakal modeli Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü. Kimi hayvanlarda çe...

Şecere nedir? Şeceresi temiz ne demektir?

Şecere  (Arapça) Soy ağacı, hayat ağacı demektir. Şeceresi temiz : (deyiminin anlamı) Soylu, iyi nitelikleri olan, kötü bir geçmişi olmay...

Astronot nedir? Kozmonot ne demektir? Anlamı

Astronot ve kozmonot Astronot ve kozmonot aynı şeydir ve uzay adamı demektir. Yani araçlarıyla y...

Leken Nedir Ne Demektir?

Leken, kara batmamak için ayağa giyilen bir çeşit örgülü ve yayvan ayakkabı.

Ölmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ölmek Yaşamaz olmak, dirimi sona ermek, can vermek. (mecazi) Solmak. (mecazi) Çok sıkıntı y...
1 Yorum

Mahşer nedir? Mahşer midillisi ne demektir?

Mahşer Meydanı Günü Yeri Kıyamet (Arapça)  Kıyamet günü ölülerin dirilip toplanacaklarına inanı...

Naylon Nedir Ne Demektir?

Naylon Poşet gibi tasarlanmış kumaş alışveriş çantası (mecazi)  Sahte.  Naylon fatura. (Yapımcısının verdiği ad) Ana polimer zincirin...

Islahat nedir? Islahat Fermanı ne demektir?

Reform eş anlamı. (Aksaklıkları gidermek için yapılan) Düzeltme yada iyileştirme işleri. (tarih) Osmanlı Devletinde, 17. yüzyılın sonla...

Bıyık ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Pala Bıyık İçinde "bıyık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Bıyık altından gü...

Islak nedir? Islanmak ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Suya batırılmak yada üzerine su dökülmek, serpilmek, sürülmekle su almış olan. Islak kargaya (fareye, tavuğa) dönmek : 1. İyice ıslanmak ...

Kaldıraç Nedir Ne Demektir?

Kaldıraç Çeşitleri, Çift taraflı kaldıraç Kaldıraç, bir dayanma noktası üzerinde inip kalkarak a...

Gaybubet Nedir Ne Demektir?

Gaybubet, bir yerde bulunmayış, göz önünde olmayış, yokluk.  Benim gaybubetimden yararlanarak...

Ağ nedir ne demektir? Anlamı

Ağ Balık ağı İplik, sicim, tel, naylon iplikle, gevşek düğümler yaparak kafes biçiminde örü...

Su ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Su Su ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "su" kelimesi geçen deyimler ve açıkl...
22 Yorum

Ağaç ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağaç (köklü) Ağaç ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "ağaç" kelimesi geçen dey...
13 Yorum

Dünya ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Dünya Gezegeni Dünya ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "dünya" kelimesi geçen...

Davacı nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

(hukuk) Birisini dava dene, birisi aleyhinde dava açan, uyuşmazlığı belirli kurallar içinde yargı organına götüren kimse. (mecazi) Şikay...

Ekol Nedir Ne Demektir?

Ekol, bir bilim yada sanat dalında özel ve belirgin yöntem, çığır yada öğreti.

Çamçak Nedir Ne Demektir?

Çamçak, ağaçtan yayvan bir tas biçiminde yapılmış, kulplu su kabı.

Çam sakızı nedir? Çam sakızı çoban armağanı ne demektir? Anlamı

Çam sakızı Çam sakızı, çam ağacının öz suyundan elde edilen, keskin kokulu ve acı bir tada sahip...

Fazla ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Gerekenden yada alışılandan çok (olan). Daha çok, aşkın.  Türkiye'de koyun sayısı inek sayısından fazladır.(kelime ile ilgili cümle) ...

Halef nedir? Halef selef olmak ne demektir?

Halef, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, ardıl. Halef selef olmak : Biri öbürünün yerini almak, mevkine geçmek.

Davul nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Davul Büyük ve enlice bir kasnağın iki tarafına deri geçirilerek yapılan ve bir yanı, bir yanı t...

Balalayka Nedir Ne Demektir?

Balalayka Balalayka, gövdesi üç köşeli, sapı uzun, üç telli, mandoline benzer Rus ve Ukrayna hal...

Baliğ nedir? Baliğ olmak ne demektir?

Baliğ, buluğa ermiş, döl verme çağına, ergin duruma gelmiş olan, erin. Baliğ olmak : Erişmek, varmak, ulaşmak. Borç yüz bine baliğ oldu (...

Bal Mumu Nedir Ne Demektir?

Atamızın Balmumu Heykeli Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkl...

Balina nedir? Balina çubuğu ne demektir?

Balina (zooloji) Balinagillerden, uzunluğu 30-35 metreyi, ağırlığı 14-15 tonu bulan, memeliler...

Baloz Nedir Ne Demektir?

Baloz, eskiden İstanbul'da gemici, işçi gibi kimselerin gittiği içkili, müzikli ve danslı yer.

Balistik Nedir Ne Demektir?

Balistik, Merminin Gidişi, Şok Dalgası Merminin ateşlendikten sonra hedefe varıncaya dek karşıla...

Balotaj nedir? Balotaj kurulu ne demektir? Anlamı

Balotaj, bir seçimde, seçilmek için gerekli oyu, ilk turda adaylardan hiçbirinin alamaması, dolayısıyla, seçimin sonuçsuz kalması ve yapılm...

Balsam Nedir Ne Demektir?

Balsam, bazı çam çeşitlerinden ve tropikal ağaçlardan elde edilen, parfüm ve birtakım ilaçların yapımında, ayrıca bazı acı yada pis kokulu i...

Barakuda Nedir Ne Demektir?

Barakuda Balığı Barakuda, uzun gövdesi ve sivri ağzıyla kılıca benzeyen, boyu üç metreyi bulan, ...
1 Yorum

Reaktör nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Reaktörün Yapısı (kimya) Reaksiyon oluşturan. (fizik) Reaktansı olan ve bu özelliğinden yara...

Balbal Nedir Ne Demektir?

Balbal, eski Türkler'de kimi mezarların üzerine dikilen, uzun taşlar yada ağaçtan yapılmış bir çeşit heykel.

Banker Nedir Ne Demektir?

Banker Çok Zengin Kimse Faizden para kazanmak amacıyla ödünç para (kredi) verme işleriyle uğraş...

Balık nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Balık Omurgalılardan, suda yaşayan ve en çoğu solungaçla soluyup yumurtadan üreyen hayvanların g...

Banliyö nedir? Banliyö treni ne demektir?

Banliyö Treni Banliyö, yöre kent, büyük kentlerin çevrelerinde yerleşim bölgesi. Banliyö treni...

Banka Nedir Ne Demektir?

Banka Para ticareti yapan, faizle para alıp veren, ödemelerde aracılık eden, ücret karşılığında...

Bal nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Petekli bal Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nekta...

Balayı nedir? Balayına çıkmak ne demektir?

Balayı Tatili Balayı, evlilik yaşamının ilk günleri, genellikle ilk ayı. Balayına çıkmak : (Ge...

Bandrol Nedir Ne Demektir?

TRT Bandrolü Paket yada şişe ağızlarında fabrikaca, süs olarak yada daha önce açılmasını önleme...

Balgam taşı Nedir Ne Demektir?

Balgam Taşı, Oniks Balgam taşı, Hacı Bektaş köylerinde çıkarılıp işlenerek sigara tablası, vazo,...

Bakı kulu Nedir Ne Demektir?

Bakı kulu, Osmanlılarda, defterdarlık merkez örgütünde devlet gelirlerini toplayan görevli, vergi denetçisi.

Bakkal nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bakkal Bakkal, perakende olarak yiyecek, içecek vb. günlük ev gereksinimlerini satan kimse yada ...

Baht nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih. Şans.  Zu...

Bahriyeli Nedir Ne Demektir?

Deniz Subayı, Askeri, Bahriyeli Eskiden, deniz kuvvetlerine bağlı asker, astsubay yada subay. ...

Bakalit Nedir Ne Demektir?

Bakalit, formolla bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen bir çeşit yapay reçine. Belçika'lı kimyacı Baekeland'ın adından.

Balaban nedir ne demektir? Anlamı

(mecazi) İri, büyük (insan yada hayvan). Oynatılan ayı. (Kimi yerlerde) Doğan ve atmaca gibi yırtıcı kuşlara verilen ad. Balaban aş p...

Bahşiş nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Bahşiş Hesap Fişi Bahşiş, bir hizmeti yapana, o hizmetten hoşnut kalındığını göstermek amacıyla ...

Bakla nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Bakla (botanik) Baklagillerden, Türkiye'nin her yerinde yetiştirilen, tazeyken genellikle ...

Bakteri Nedir Ne Demektir?

Bakteri Bakteri, basit yapılı bitkilerle basit yapılı hayvanlar arasında yer alan, ancak mikrosk...

Bakalorya Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bakalorya, Fransız liseler örnek alınarak, ilkin Galatasaray Lisesinde, daha sonra bütün Türkiye liselerinde 1936'ya değin uygulanmış ol...

Bakan nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Bir bakanlığın başındaki kişi. Bakmak eylemini yapan (kimse).

Bakmak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bakmak ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "bakmak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Baktıkça alır : (deyiminin a...

Akreditif nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Akreditif işleyiş şeması Akreditif ithalatçının (alıcının) talebi üzerine, ithalatçının çalıştığ...

Akraba nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Akrabalık Soy Ağacı Akraba, hısımlar, hısım demektir. Akraba evliliği : Türlü evlilik bağları...

Akordeon Akordiyon Nedir Ne Demektir?

Akordiyon Üstündeki tuşlara basıp içindeki maden dilcikleri titretip seslendirerek çalınan körü...

Akropol Nedir Ne Demektir?

Akropol, eksi Yunan sitelerinde, en önemli yapıların ve tapınakların bulunduğu kentin en yüksek noktasındaki iç kale.

Akort Nedir Ne Demektir?

Akort etmek (Fransızca, müzik)  Çalgılarda ses ayarı, düzen. Armoni oluşturmak üzere kullanıla...

Akrobat nedir ne demektir? Anlamları

Akrobat Akrobasi numaraları yapan kimse. Genellikle sirklerde izleyicileri eğlendirmek ve heye...

Akrobasi nedir ne demektir? Anlamı

Akrobasi Akrobat Akrobasi, yerde, tel, at, bisiklet vb. üzerinde tehlikeli atlama ve denge harek...

Akran nedir ne demektir? Anlamı

Yaşça birbirine yakın, denk yaşıt, boydaş, öğür. Durum ve mevkice eşit olanlar. Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan geli...

Akrostiş Nedir Ne Demektir?

Akrostiş, dizelerinin ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda, ozanın yada yapıtını adadığı kimsenin adı ortaya çıkacak biçimde düz...

Aksak nedir ne demektir? Anlamı

Aksayan, hafifçe topallayan. (mecazi) İyi gitmeyen, bozuk, iyi işlemeyen, geride kalan. Türk müziğinde kullanılan kıvrak bir usul. (ede...

Akroter Nedir Ne Demektir?

Eski Yunan mimarlığında alınlıkların iki ucuyla ortasındaki sivri tepesine konan, genellikle heykel süslemeleriyle bezenmiş kürsü taşı. Mar...

Akmak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Akmak ile ilgili atasözleri İçinde "akmak" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Akacak kan damarda durmaz : (atasözünün ...

Aklan Nedir Ne Demektir?

(coğrafya) Bir dağın yada engebeli bir yörenin şu yada bu yöne doğru alçalan eğimli yüzeylerinden her biri. (yerbilim) Bir ülkenin denize...
1 Yorum

Akıncı nedir? Akıncı beyi ne demektir?

Düşman ülkesine akın yapan savaşçı. (spor) Forvet eş anlamı. Akıncı beyi : (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda akıncı güçlerinin komutanı....

Akkor Nedir Ne Demektir?

Akkor Lamba Ampül Akkorluk durumunda bulunan, ışık saçacak ölçüde ısıtılmış olan. Edison ilk akk...

Akis Nedir Ne Demektir?

Yankı. Bir ışığın yada bir biçimin bir yüzey üzerine çarpıp orada görünmesi, yansı. (edebiyat) Bir cümlede bulunan iki sözcüğü yada tamla...

Akide nedir? Akidesi bozuk ne demektir?

Akide Şekerleri Bir şeye inanarak bağlanış, din inancı, inan, inan bağı. Şekerin kaynatılarak ...

Akim nedir? Akim kalmak ne demektir?

Verimsiz, kısır, döl veremeyen. Sonuçsuz, başarısız. Akim bırakmak : (Bir işin, bir girişimin) Sonuçlanmasını engellemek. Akim kalmak : ...

Akçıl nedir? Akçıllanmak ne demektir?

Rengini atmış yada atmış gibi olan, ağarmış, soluk, solmuş (kumaş vb.). Resimde renk uyumunu sağlayamayan, çiğ kalan. Soluk ve beyaz renkl...

Akasya Çiçeği

Akasya Çiçeği Çoğunlukla tropikal bölgelerde yetişen ve bazı türlerinden tanen ve zamk gibi yar...

Akaju Nedir Ne Demektir?

Maun eş anlamı. Tespih ağacıgillerden, odunu çok sert, Asya, Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen bir ağaç. Bu ağaçtan ...

Akım Nedir Ne Demektir?

Elektrik Akımı, Yüksek Voltaj ve Gerilim (fizik) Hava, su gibi akışkan maddelerin yada elektri...

Akıl Dişi Nedir Ne Demektir?

Akıl dişi, yirmi yaş dolaylarında altlı üstlü ve sağlı sollu, en içeride çıkan üçüncü büyük azı dişi, yirmi yaş dişi.

Akın nedir? Akın akın ne demektir? Anlamı

Yıldırma, talan, çapul, silahlı güçleri şaşırtmak, dağıtmak gibi amaçlarla ve çevik kuvvetlerle düşmanın denetimindeki topraklara yapılan s...

Akışkan Nedir Ne Demektir?

Sıvı Yağ, Akışkan, Benzin, Akaryakıt Seyyal eş anlamı. Normal ısı derecesinde sıvı durumda bu...

Akaramber Nedir Ne Demektir?

Akaramber, 10-15 m. boyunda, kalın dallı, geniş tepeli, odunundan "sığla yağı" denilen, hekimlikte ve koku yapımında kullanılan bi...

Akıl nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Akıl Düşünme, anlama, kavrama yetisi, us. Akıllı çocuk. Bellek, şuur, hafıza. Akılda tutmak. ...

Akı Nedir Ne Demektir?

Herhangi bir elektriksel, manyetik vb. kuvvet alanının, bu alanın içindeki belli bir yüzeyde duyulan şiddeti. Akı, bu yüzeyden, alanın geçir...

Akçe nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Akçe Para. Osmanlılar döneminde kullanılan ve bir paranın üçte biri değerindeki ufak gümüş par...