Şerbet nedir? Şerbet içme ne demektir?

Meyve suyuyla şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. Kızılcık şerbeti. Belli olaylarda konuklara sunulan şekerli içecek. Loğusa şerbeti....

Pek ne demektir? Pek ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları

Sert, katı. Sağlam, sıkı. Çokluk, aşırılık anlatır. Hızlı olarak.

Paye nedir? Paye vermek ne demektir?

Paye, aşama demektir. Paye vermek : (deyiminin anlamı) Adam yerine koymak.  Paye vere vere onu şımarttın.

Magnetit Nedir Ne Demektir?

Magnetit (Mıknatıs Taşı) Magnetit (Mıknatıs Taşı), saf durumda içinde yüzde 71,4 oranında demir bulunan, magnezyum, mangan, nikel, titan...

Salınım nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sarkaç, yaya bağlanmış bir yük, alternatif akım dalgası ve parabolik bir çukurda ki topun hareketinden oluşan çeşitli salınım hareketl...

Rençper nedir ne demektir? Anlamı

Yapı ve tarım işçiliğinde en ağır işleri gören gündelikçi işçi, ırgat. Çiftçi. Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde : (atasözünün anla...

Salapurya nedir? Salapurya gibi ne demektir?

Salapurya, mavnanın küçüğü olan yük taşıma teknesi. Salapurya gibi : (deyiminin anlamı) Çok büyük olan yada ayağa büyük gelen (ayakkabı)....

Şefaat nedir? Şefaat etmek ne demektir? Anlamı

Şefaat Koruma, araya girme; birinin suçunun bağışlanması yada dileğinin yerine getirilmesi için edilen aracılık. (din) Kıyamet gününd...

Rest çekmek deyiminin anlamı nedir?

Rest çekmek deyimi kesin ve sert olarak son sözü söylemek demektir.

Makabil nedir? Makable şamil ne demektir?

Makabil, bir şeyin öncesi, geçmişi, kendisinden önce olan. Makable şamil olmak : (deyiminin anlamı) Önceki zamanı kapsamak, geriye doğru ...

Nefis nedir? Nefs ne demektir? Anlamları

Nefis Can. Allahü Teâlâ Kur'ân-ı Kerîmde mealen buyurdu ki: Her nefs, ölümü tadıcıdır. (Âl-i İmrân sûresi: 185)  Öz varlık, kişili...

Resmi Nedir Ne Demektir?

Resmi Gazete Devletin olan.  Resmi hizmet. Devlet yöntemince olan.  Resmi işlemler. Teklifli, senli benli olmayan.  O herkesle resmid...

Madlen Nedir Ne Demektir?

Madlen Çikolatası Madlen, şeker, kakao ve kakao yağıyla yapılan koyu renkli, sert bir çikolata türü.

Salik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir yola girmiş olan, bir yol tutup onu takip eden, o yolda ilerleyen kimse. (tasavvuf) Bir tarikata girmiş, bir mürşide bağlanarak Allah...

Lepiska nedir ne demektir? Lepiska Saç

Lepiska saç Leipzig ipeği. İpek görünüşlü, sarı, uzun ve yumuşak saç.

Patron Nedir Ne Demektir?

Kızgın Patron Bir ticaret yada sanayi kurumunun başı, mal sahibi.  Fabrika patronu . Elbise modeli.  Bluz patronu. Patron çıkartma...

Pay nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Pay ve payda Bir şeyden şuna yada buna düşen bölüm, hisse, üleş. Emek payı. Eşit bölüm. Parayı üç pay yapalım. (matematik) Bayağı ke...

Şeref nedir? Şeref vermek ne demektir?

Şeref  (Arapça)  başkalarının gösterdiği saygının dayandığı özlük değer, onur eş anlamı. İlgili kelimeler ve anlamları Şeref vermek :  (de...

Ordinaryüs nedir? Ordinaryüs profesör ne demektir?

Ordinaryüs, "Üstün aşamada profesör" anlamında kullanılan ordinaryüs profesör sözünde geçer.

Rekabet Nedir Ne Demektir?

İş Hayatında Rekabet Rekabet: (Arapça) Yarışma, yarış. Rekabet etmek : → Yarışmak. Rekabet fiyatı : (iktisat) Rekabet mekanizmasın...

Nazire nedir? Nazire yapmak ne demektir?

(edebiyat) Başka bir koşuğun konusuyla ilgili olarak aynı tartı ve uyakta yazılan şiir, benzer. Bir davranış, söz vb.'ye karşılık olar...

Revalüasyon Nedir Ne Demektir?

Revalüasyon, paranın değerini altına ve dövizlere göre yükselterek yeniden ayarlama, devalüasyon karşıtı.

Şemse Nedir Ne Demektir?

Şemse, eskiden kitapların cildi üzerine, baş sayfalarının üst bölümüne yapılan, kumaşlara işlenen, yapıların pencere, kapı üstü, parmaklık g...

Revan nedir? Revan olmak ne demektir?

Revan, "Yola çıkmak, yola koyulmak" anlamında yola revan olmak sözünde geçer.

Maiyet nedir? Maiyet memuru ne demektir?

Bir üstünün kapısında, buyruğu altında bulunan kişiler. Beraber olma, birlikte bulunma. Maiyet Memuru : Bir valinin yanında yönetim stajı...

Kadırga Nedir Ne Demektir?

Kadırga Kadırga, hem yelken, hem kürekle yürütülen, özellikle Akdeniz'de kullanılmış eski bir savaş gemisi.

Lenger nedir ne demektir? Anlamı

Lenger Eskiden daha çok kullanılan yayvan ve kenarları yatık büyük bakır yemek kabı (tabağı). Pırıl pırıl kalaylı lengerler tepeleme pi...

Örümcek nedir? Örümcek bağlamak ne demektir?

(zooloji) Örümcekler takımına giren hayvanların genel adı. Kimi çeşitleri ağ biçiminde tuzak kurarak sinek gibi böcekleri avlar. Örümcek ...

Renk Körlüğü Nedir Ne Demektir?

Renk Körlüğü ve Renkler Renk körlüğü, bazı renkleri algılayamama durumu. Bu hastalıkta en çok kırmızı ve yeşil renk tam olarak seçilemez...

Letarji Nedir Ne Demektir?

Yaşama etkinliklerinin yok denecek kadar zayıflaması. Doğal olmayan, çok derin ve sürekli, kimi durumlarda günlerce, seyrek olarak da aylar...

Makbul nedir? Makbule geçmek ne demektir?

(Arapça)  Beğenilen, kabul gören, hoşa giden. Geçer, geçerli. Makbule geçmek : (deyiminin anlamı) Çok beğenilmek, hoşa gitmek.

Salâ nedir ne demektir? Sala ne zaman okunur?

Salâ, Cuma ve bayram namazlarından önce, yada kimi yerlerde birinin öldüğünü ve vefat için cenaze namazı kılınacağını bildirmek amacıyla oku...

Sakarin Nedir Ne Demektir? Formülü

Sakarin, maden kömürü katranından çıkarılan, çoğu zararlı olmakla birlikte şeker tadında olduğundan, şeker perhizi yapan hastalarca kullanıl...

Sakaroz Nedir Ne Demektir? Formülü

Sakaroz, şeker kamışı yada şeker pancarından çıkarılan şekerin bilimsel adı, şeker. Formülü C 12 H 22 O 11 .

Şeyhülislam Nedir Ne Demektir?

Şeyhülislam, Osmanlı İmparatorluğunda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerine bakmakla birlikte dünya işlerine de din bakımından...

Şerh nedir? Şerh düşmek ne demektir? Anlamları

Açma, ayırma, açımlama. Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama. "Eserin birinci cildi uzun bir ön sözden sonra ayrıca arkasına k...

Halik nedir? Halık ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Halik, Yaradan demektir. Yüce Allah'ın yoktan var eder yaratıcılığına işaret eden sıfatıdır. İyilik et denize at, balık bilmezse Halik...

Maki nedir ne demektir? Anlamı

Maki bitki örtüsü (makilik) Maki, Akdeniz dolaylarında yaygın, ortalama 1-2 metre kısa bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. Bu...

Levanten Nedir Ne Demektir?

Levanten, doğu Akdeniz ülkelerine yerleşmiş yada evlenerek soyu karışmış Avrupalı. Bunlar genellikle ticaret yapar ve büyük liman kentlerind...

Oramiral Nedir Ne Demektir?

Oramiral Oramiral, deniz kuvvetlerinde, orgeneralin dengi olan komutan rütbesi.

Kalgay Nedir Ne Demektir?

Kalgay, Osmanlı Devleti'ne bağlı Kırım Hanlığı'nda, 1475 yılından başlayarak veliahta verilen ve Osmanlıların da onaylayarak veziria...

Resmiyet nedir? Resmiyete dökmek ne demektir?

Resmi olmak ve davranmak, resmilik demektir. (bir işi) Resmiyete dökmek : (deyiminin anlamı) Resmi bir nitelik vermek, resmi yola sokmak....

Şerefe Nedir Ne Demektir?

Cami Şerefesinde Ezan Okuyan Müezzin Şerefe, minarelerde gövdeyi çepeçevre dolaşan, kenarları korkuluklu, ezan okunan yer.

Kalender Nedir Ne Demektir?

Ehlidil, rint eş anlamları. (Farsça)  Gösterişsiz sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse). Kalenderiye tarikatından olan derviş....

Salık nedir? Salık vermek ne demektir? Anlamı

Salık, "Olmuş yada olacak bir olgu üzerine bilgi" anlamına gelen bu sözcük salık vermek biçiminde "bir kimsenin yada bir şeyi...

Halet nedir? Haleti Ruhiye ne demektir?

Halet Arapça bir kelimedir ve durum demektir. Haleti nezi : Can çekişme. Haleti ruhiye : Duyuş yada düşünüş havası, ruhsal durum.

Sakınmak ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Herhangi bir korku yada düşünceden ötürü bir şeyi yapmaktan kaçınmak. Günahtan sakınmak. Gerçekleşme olasılığı bulunan kötülüklere karşı g...
1 Yorum

Şehir Nedir Ne Demektir?

Şehir, çoğu ticaret, sanayi, hizmet alanlarında ve yönetim işlerinde çalışan insanların yoğun olarak yerleştikleri alan, kent. İlgili keli...

Lenduha nedir ne demektir? Anlamı

Pek iri, kaba ve kullanışsız şey. Hem de o yemek odasını tıklım tıkış dolduran, koskocaman, geniş, 'lenduha' masanın çevresinde!

Madalya nedir? Madalyonun diğer yüzü ne demektir?

İstiklal Madalyası Yararlık gösterenlere, yarışmalarda ve sergilerde derece alanlara ödül, kimi vakit de önemli bir olay dolayısıyla yad...

Revizyon nedir? Revizyondan geçmek ne demektir?

Revizyon yeniden gözden, elden geçirme, inceleme.  Motor revizyonu. (kelime ile ilgili cümle) Revizyondan geçmek : İyice kontrol edilmek, ...

Sakatat Nedir Ne Demektir?

Sakatat, kesilen hayvanın et ve kemiği hariç olmak üzere diğer tüketilebilecek ciğer, bağırsak, beyin gibi iç organlarıyla baş ve ayakları.
2 Yorum

Şefkat ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı nedir?

Şefkat Şefkat, acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik demektir. Anne baba şefkati. Şefkati olmayan şefkat bulamaz : (atasözünün anla...

Patrisa nedir? Patrisa cevizi ne demektir?

Patrisa, yelkenli gemilerde direkleri, tepelerinden geri yanlarına doğru tutan halatlar. Patrisa cevizi : (denizcilik) Kopan bir patrisay...

Şeker Kamışı

Şeker Kamışı Şeker kamışı, buğdaygillerden, çiçekleri salkım durumunda başakçıklar oluşturan ve 5 metreye kadar boylanabilen, öz suyunda...

Nefes nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Nefes Almak Soluk. Şifa veren üfleme, hulamak. (edebiyat) Alevi-Bektaşi edebiyatında tasavvuf konularını işleyen, biçim bakımından k...

Kalkınma nedir? Kalkınma hızı ne demektir?

Türkiye Kalkınma Büyüme Üretimde Artış Kalkınmak eylemi. (iktisat)  Bir ülke için ekonomik, toplumsal ve kültürel bakımlardan ilerleme...

Paydos nedir ne demektir? Anlamı

Paydos Etmek, İşe ara vermek (Yunanca)  Çalışmayı bırakma. Herhangi bir işi bıraktırmak için söylenir. İlgili kelimeler ve anlamla...

Kaleydoskop Nedir Ne Demektir?

Kaleydoskop, göze tutulup çevrildikçe içindeki renkli cam parçalarını, yine içinde bulunan küçücük aynalara yansıtarak çiçek biçiminde türlü...

Kale nedir ne demektir?

Kale Eskiden düşmana karşı koymak için stratejik yollar üzerinde, askeri önemi olan kentlerde, geçit ve dar boğazlarda yapılan yüksek, ...

Optimist (spor) nedir ne demektir?

Bayan Optimist Tek yelkenli, tek kişilik yarış ve eğitim teknesi.

Halis nedir? Halis muhlis ne demektir?

Katkısız, katışıksız, arı, saf demektir. Halis muhlis : Öz, içerisine hiçbir şey karıştırılmamış, saf olarak.

Şeştar Nedir Ne Demektir?

Şeştar, Türkler ve öteki Müslüman uluslar tarafından kullanılmış ve yerini tambura bırakmış olan, ikişerden altı telli çalgı.

İhtiraz nedir? İhtiraz kaydı ne demektir?

Çekinme demektir. İhtiraz etmek : Bir kimseden yada bir girişimden çekinmek. İhtiraz kaydı (Kaydı ihtirazi) : Bazı hakları kullanabilme ...

Oportünizm Nedir Ne Demektir?

Oportünizm, ilkeleri yada doğacak sonuçları göz ardı ederek, çıkarlarına uygun düşecek biçimde anın koşullarına göre davranma.

Pavurya Nedir Ne Demektir?

Boyu 9-12 cm. olup Avrupa denizlerinde çok bulunan, eti yenen bir yengeç türü. (argo) Çarpık, bir omuzu düşük olarak yürüyen kimse.

Revizyonizm Nedir Ne Demektir?

Revizyonizm, bir öğretinin (özellikle Marksizmin) temel ilkelerini ve yöntemini yeniden gözden geçirmek ve düzeltmek gerektiğini ileri süren...

Ret Nedir Ne Demektir?

Kabul etmeyerek geri çevirme. (Kendisiyle yakın ilgili bulunan birini, bu ilgiden) çıkarma. → Reddetmek.

Saklamak ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı nedir?

Bir şeyi başkalarının bilemeyeceği, göremeyeceği bir yere koymak. Korumak için belli bir yere kaldırmak. Bir durumu, olayı, haberi vb. ba...

Kallavi Nedir Ne Demektir?

Eskiden vezirlerin giydikleri, üstüne tülbent sarılan, koni biçiminde, genellikle telli ve sırmalı süslemeleri bulunan uzun bir çeşit kavuk....

Kalensöve Nedir Ne Demektir?

Eskiden başa giyilen külah, takke vb. giyeceklere verilen genel ad. Bazı İslam devletlerinde, genellikle esnaf ve onlarla ittifaklarını bel...

Reji Nedir Ne Demektir?

Reji (tarih) Osmanlı Devletinde tekel idaresine verilen ad. → Yöntem. Reji asistanı : → Yönetmen yardımcısı. Reji komiseri : (ta...

Makam Nedir Ne Demektir?

Cumhurbaşkanlığı Makam Odası Orun, kat, yer. (müzik) Nağmelerine, seyrine ve karar perdesine göre nitelenen ses dizisi.

Mahzun nedir? Mahzun olmak ne demektir?

Mahsun, Üzüntülü, Tasalı Üzgün, gönlü üzgün, tasalı, neşesiz. Üzüntü veren. Mahzun olmak : Üzgün durumda olmak, boynu bükülmek.

Rekor nedir? Rekor kırmak ne demektir? Anlamı

Guinness Rekorlar Kitabı (spor) Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü. Yüzmede dünya rekoru. (mecazi) Daha önce elde edil...

Negatif Nedir Ne Demektir?

Negatif Film, Fotoğraf makinesi filmi Eksi. Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı yada filmi, pozit...

Ne öyle ne böyle atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ne öyle ne böyle deyimleri ve anlamları İçinde "ne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Ne alandan ne satandan (ne bir a...