Sal nedir ne demektir? Anlamı

Büyük bir ahşap sal Sal, birçok ahşap kalın direğin yan yana getirilip bağlanmasıyla yapılan düz, korkuluksuz, çoğu yelkensiz ve motorsu...
1 Yorum

İhtiyar ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Mutlu İhtiyar Yaşlı İnsanlar Yaşlı, kocamış, yaşı ilerlemiş olan, genç karşıtı. Seçme, yeğleme. İhtiyar heyeti : Köylerde, muhtarın...

Zillet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Hor görülüş, aşağılık, alçaklık. Zillet insanın kendisi olarak kendine yetmeme halidir. Kendisini, kendi durumundaki insanlardan, hatta dah...

Zilli maşa nedir ne demektir? Anlamı

Zilli maşa Uçlarında zil takılı maşa biçiminde bir kadın çalgısı olup düğünde oynarken şıngırdatarak kullanılır. Kendileri özel yapılmış...

Makas nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Makas Bir eksen çevresinde hareket edebilecek biçimde çapraz olarak birleştirilen ve aralarına yerleştirilen herhangi bir nesneyi kesme...

Kitap nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kitap Yazılmış yada basılmış yaprakların bir araya getirilmesiyle oluşan bütün. Kutsal kitap. Çağır Karacaoğlan çağır, Taş düştüğü ...

Üretim Nedir Ne Demektir?

Üretim, Otomobil Fabrikasında Otomasyon İstihsal eş anlamı. İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri sağ...

Makara nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çeşitli boylarda iplik makaraları Üzerine iplik, tel, şerit gibi her türlü bükülebilir madde sarılan yada üzerinden benzer nitelikli ma...

Darbe Nedir Ne Demektir?

Askeri Darbe Vuruş, çarpış, vurma.  Kafasına darbe yemek. (mecazi) Felaket, musibet.  Onun ölümü benim için ağır bir darbe oldu. Hük...

Merhaba nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Merhaba Selam Günaydın yada hoş geldiniz gibi esenleşme ve selamlama sözü. Merhaba siperi : Kalelerde kapının karşısındaki duvara a...

İtibar nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Hatırı sayılır, güvenilir, değerli olma durumu, saygınlık. Prestij, kredi olabilecek eş anlamları. Borç verilme de, veresiye almada güveni...

Ulaşım Nedir Ne Demektir?

Kara Hava Deniz ve Karayolu Ulaşımı Münakale, muvasala, temas eş anlamları. Ulaşmak eylemi. Gidip gelme, alıp verme gibi bağlantı. S...

Kalkan Nedir Ne Demektir?

Kalkan Eskiden savaşçıların ok yada kılıçtan korunmak için taşıdığı çok kalın deriden yada sert metalden yapılmış, yassı, çoğu tekerlek...

Erkek nedir? İlgili deyim atasözü ve anlamları ne demektir?

Kenan İmirzalıoğlu İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek biçimde yaratılmış cinsten olanı. Kopça, çıtçıt, elektrik fişi, geçme...

Kolbastı Nedir Ne Demektir?

Kolbastı, Hoptek, Faroz Kesmesi Halk Oyunu Kolbastı, Hoptek veya Faroz Kesmeside denilen  Trabzon'a özgü bir halk dansıdır. Güreşt...

İmdi nedir ne demektir? Anlamı

İmdi, "Buna göre", "şu halde", "bu nedenden", "öyleyse" sözlerinde olduğu gibi başına getirildiği cü...

Estağfurullah Nedir Ne Demektir?

(İslam) Allâhü Teâlâ'dan bağışlanma dilemek. Teşekkür edilen yada övülen bir kişinin söylediği bir nezaket ve alçak gönüllülük sözü. K...

Suistimal nedir? Suistimal etmek ne demektir? Kısaca anlamları

Kendisine verilen yetki ya da görevi veya kendisine tanınan bir hakkı yasalara aykırı yolda kötüye kullanma, kötü ve yersiz kullanma, yolsu...

Zilyet nedir? Zilyetlik ne demektir? Kısaca anlamı

Zilyet, kendisinin olsun olmasın bir malı kullanan yada elinde tutan kimse, elde tutan, eldeci demektir. Genellikle kişi, sahibi olduğu eşya...

Ekose nedir ne demektir? Ekose kumaş

Ekose kumaş parçaları Ekose, birbirine dikey ve paralel değişik renkli çizgilerle, irili ufaklı kareler oluşturacak biçimde dokunmuş (de...

Yön nedir ne demektir? Ana yönler ara yönler

Ana Yönler Cihet, taraf, istikamet eş anlamları. Bir şeyin yüzlerinden herhangi birinin baktığı yan. Bir yere gitmek için izlenen yo...

Ruh nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Dinlerin ve dinselci felsefenin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği canlandırıcı ve etkin ilke, tin. (mecazi) Canlılık, ...

Sarfınazar nedir? Sarfınazar etmek ne demektir?

Sarfınazar, "Sayılmasa da, hesaba katılmasa bile, bir yana" anlamında kullanılır. Her şeyden sarfınazar, yalnızca yol parası bile ...

Gıybet nedir? Gıybet etmek ne demektir?

Gıybet, Dedikodu, Kulağa Fısıldamak (Birini) Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov. Ortada bulunmama, kaybolma. Gıybet etmek : Arkadan k...

Dem nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Çay Kan. Soluk. Zaman, çağ, an. Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından kıvamı.

Kumpas nedir? Kumpasa gelmek ne demektir?

Kumpas (teknik) Küçük uzunlukları, çapları, kalınlıkları doğru olarak ölçmeye yarayan bir ölçü aygıtı. (Fransızca) Basım işlerinde d...

Meczup (meczub) nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yüce Allah'ın aşkına tutulmuş, bu yüzden kendinden geçmiş ve dünyaya ve dünya işlerine aldırmaz duruma gelmiş (kimse), cezbeli. Böyle b...

Meslek Nedir Ne Demektir?

Meslek Seçimi, Çeşitleri ve Grupları Bir kimsenin hayatını kazanmak, geçimin sağlamak için seçerek kendini verdiği iş yada düşünce alan...

Başarı Nedir Ne Demektir?

Başarı İstenilen sonuca ulaşmak, başarmak eylemi yada başarılan iş. Muvaffakıyet eş anlamı. Başarı göstermek : İşini başarmak, iyi, e...

Kakofoni nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kakofoni, kulağı tırmalayan sözcük, hece ve seslerin art arda sıralanması yada tekrarlanması. En iyi sonuçların çıkması için çok farklı düş...

Serzeniş nedir? Serzenişte bulunmak ne demektir?

Başa kakma, sitem etme, azarlama. Kendisine annesine acımadığından bahisle serzenişler ettim... (Ahmet Rasim) Serzenişte bulunmak : Sitem ...

Renk nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Renk (fizik) Nesnelerden yansıyan ışık ışınlarının farklı dalga boylarında olmasından ötürü gözde oluşan duyumlardan her biri. Renkler...
1 Yorum

Keşif Nedir Ne Demektir?

Bulma, bulgu. (askeri terim) Düşman bölgesinde gözetleme yapma. Keşif uçağı. Bir yapının maliyetinin hesaplanması.

İtidal nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İtidal, aşırı olmama durumu, ılım, ölçülülük. Sen itidalini muhafaza et. (R. N. Güntekin) İtidal bulmak : (deyiminin anlamı) Yatışmak. ...

Muhtıra Nedir Ne Demektir?

Memorandum, ajanda diğer eş anlamları. Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı yazı. Unutulmaması gerek...

Kudüm ve Nakkare nedir ne demektir?

Kudüm - Nakkare Kudüm ve nakkare aynı çalgıdır. Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan iki yarım küre biçimi madene gerilen ...

Egemenlik Nedir Ne Demektir?

Mustafa Kemal Atatürk Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hükümranlık, hakimiyet eş anlamları. Egemen olma durumu. Egemenlik ka...

Mücerret (mücerred) nedir ne demektir? Anlamı

Madde ve cisim halinde olmayan, soyut. "Mücerret"i kaldırdılar. Bizim ecdadımız "mücerret" mefhumunu bilirdi. Allah, &q...

Talimat nedir? Talimat vermek ne demektir?

Hangi yolda ve nasıl çalışılacağını bildiren söz yada yazı, yönerge. Direktif eş anlamı. Müdürün talimatı böyle. Talimat vermek : Üst aşam...

Kısmet nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kısmet Allâhü Teâlâ’nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu. (Kız yada kadın için) Evlenme talihi. (ünlem) "Şimdiden belli d...

Altın ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Altın Külçe altın Altın ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "altın" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Altı...

Para nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Para Değişim (alış veriş) aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılmak için devletçe bastırılan metal yada kağıt akçe. Para ile ilgili dey...

Şanlı Türk Bayrağımız ve Ay Yıldız

Türk Bayrağı ve Ay Yıldız Bayrak bir vatanın namusudur, şerefidir. Onu her yerde temsil eden simgesidir. Tüm dünyada Türk Bayrağı kadar ...

Müzakere nedir? Müzakere etmek ne demektir?

(İşle ilgili) Görüşme, danışma. (felsefe) Oylaşım. (Öğretmenin yaptığı) Sözlü sınav. Öğrenciler arasında yapılan ders hazırlığı. Müzak...