Üçleme nedir ne demektir? Anlamı

Üçleme: Triloji, trilogya eş anlamları. Romanda ve tiyatroda konuları birbirinin devamı olan ve üç kitaptan (oyundan) oluşan bütün. Birbi...

Fakirhane nedir ne demektir? Anlamı

Düşkünler yurdu, bakım yurdu. Alçak gönüllülük göstermek için, evim, evimiz anlamında kullanılır. Fakirhane biraz uzakta ama buyurmaz mıs...

Fahte nedir? Fahte usulü ne demektir? Anlamı

Fahte, alaturka müzikte, en çok beste, ilahi, özellikle peşrev formlarında kullanılan, 20 zamanlı ve 12 vuruşlu bir büyük usul demektir.

Fakih nedir ne demektir? Anlamı

Fakih, ıstılahta din bilgini, fıkıh alimi, İslam hukukçusu. Müslümanlığın uygulama sorunlarında uzman. Dikkatli ve ince anlayışlı, ayrın...

Uçlanmak nedir ne demektir? Anlamı

Uçlu duruma gelmek. (argo) Vermek, geri vermek, ödemek.  Şurdan bir onluk uçlan Kamil Ağa. Sona ermek, bitmek.  Başlanan uçlanır.

Falihayır nedir ne demektir? Anlamı

Falihayır, iyiye yorulan olgu, uğurlu sayılan şey, hayır belirtisi demektir.

Fagot nedir?

Fagot Fagot, ince kıvrık bir boru biçimindeki bakır ağızlığın ucunda çifte kamış bulunan ve uç uca takılı iki ağaç borudan oluşan, perde...

Mabeyinci nedir ne demektir? Anlamı

Mabeyinci, Osmanlı devlet örgütünde, hükümdarın dışarıyla ilişkisini sağlamak, haberciliğini yapmakla görevli memur. Resmi unvan olarak ilk ...

Materyalizm (maddecilik) nedir ne demektir? Anlamı

Materyalizm (maddecilik) Maddecilik: Materyalizm eş anlamı. Tüm gerçekliği maddeye indirgeyen ve madde dışında herhangi bir tözün var...

Abdal nedir ne demektir? Anlamı

Abdal, Allahü Teala'dan başka dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Tasavvufta Allah'ın sevgili kulları arasından seçilmiş kırk ...

Abaşo nedir ne demektir? Anlamı

Alt, alttaki, aşağı. Yelkenin alt kenarı. Dur, bekle, tut, aşağı indir komutu. Gemiyi önden veya arkadan halatla karaya bağlama.

Abani nedir ne demektir?

Eskiden sarık, bohça kundak, elbise, yorgan yüzü vb. yapımında kullanılan, zemini üzerine açık turuncu ipekle dallı nakışlar işlenen bir ç...

Abaka nedir ne demektir?

Abaka, bir tür muz elyafından çıkarılan iplik, Manila keneviri. Manila keneviri, liflerinin sağlamlığı ve nem çekici özelliğinin azlığından ...

Maatteessüf nedir ne demektir? Anlamı

Maatteessüf: "Üzülerek belirteyim ki", "ne yazık ki" anlamlarında kullanılır. Bu türkü yeni Türk şiirinin ilk ve maattee...

Maarif nedir ne demektir? Anlamı

Öğretim ve eğitim sistemi. En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir. Mustafa Kemal Atatürk Örgütlü öğretim v...

Şakrak nedir anlamı ne demektir? Şakrak Kuşu

Şakrak kuşu Şen ve gevrek (ses). Şakrak bir kahkaha. Böyle bir sesle konuşan. Şakrak bir kadın. Şakrak kuşu: İspinozgillerden, baş...

Tablakar nedir ne demektir? Anlamı

Tablakar, başkasının adına gezerek satıcılık yapan kimse. Eskiden, büyük konaklarda mutfaktan yemek tablalarını götürüp getiren uşak.

Babayani nedir ne demektir? Anlamı

Davranışları ve giyinişi gösterişsiz, özentisiz, gelişigüzel olan. Yaşlı, vakarlı adam. Ben bir yandan meslek icabı, bir yandan da herkes...

Şablon nedir ne demektir? Anlamı

Şablon cetvel Şablon, bir şeyi çoğaltmak veya gerektiğinde pratik ve hızlıca yapabilmek amacıyla hazırlanan örnek yada model. Üzerinde...

Şahniş nedir? Şahnişin ne demektir? Anlamları

Şahniş şahnişin Şahniş, şahnişin, eski evlerde odanın sokağa yada avluya doğru olan üç yanı pencereli çıkıntısı, cumba.

Kabare nedir? Kabare tiyatrosu ne demektir? Anlamı

Kabare Kabare, özellikle atraksiyon ve revü gösterileri yapılan eğlence yeri gece kulübü. Meyhane. Kabare şarkısı: Sanat değeri o...

Jest nedir? Jest yapmak ne demektir? Anlamları

Jest yapmak Genellikle yerinde yapılan ve beğenilen davranış. Konuşurken yada herhangi bir davranışta bulunurken el, kol ve başla yapı...
1 Yorum

Optimizm nedir? Optimist ne demektir? Anlamı

Optimizm  (Latince, Fransızca) Her şeyi iyi yönünden alma sistemi, iyimserlik. (felsefe) İyimserlik. "Her şey olması gerektiği g...

Edilgin nedir ne demektir? Anlamı

Etkileme durumunda olmayan, etki alma durumunda olan, münfail. Etkin  karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için hiçbir çaba...

Makastar nedir ne demektir? Anlamı

(Arapça, Farsça) Giysi için kumaş biçen, prova yapan, parçaları patrona göre ayarlayan, işçilere iş dağıtımı yapan usta. Kesim ustası. ...

Laklakiyat nedir ne demektir? Anlamı

Laklakiyat, boş lakırdılar, değersiz ve saçma sapan sözler, çene çalmak.