Ödün nedir? Ödün vermek ne demektir? Anlamı

Ödün, ortaya çıkan bir eksikliği, bir dengesizliği gideren, meydana gelen bir boşluğu dolduran yada bir zararı karşılayan her türlü şey. İva...
1 Yorum

Öd ağacı nedir?

Öd ağacı ve meyvesi Öd ağacı  (botanik) Doğu ve Güney Asya'da tropikal bölgelerde yetişen, yapraklarını kış ve yaz dökmeyen ve meyv...

Obtüratör nedir ne demektir?

Obtüratör, kamerada yada göstericide, pencere önüne gelen resim, yerini kendinden sonraki resme bırakırken, ışık kaynağıyla film arasına gir...

Lame nedir ne demektir? Anlamı

Elvis Presley'in lame kıyafeti ve ayakkabıları Lame, dokusunda maden çoğunlukla da altın ve gümüş tel bulunan kumaş ya da maden pa...

Ceket nedir ne demektir? Anlamı

Erkek spor ceket modeli Ceket çoğunlukla erkeklerin bazen de kadınların giydiği, yelek, gömlek yada kazak üstüne giydikleri, genellikle ...

İbadullah nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın kulları. ...onların dizginlerini ellerinde tutacak melek denilen ibadullah olmazsa, o namuslara, o kanunlara bir vücut...

İblağ nedir? İblağ etmek ne demektir? Anlamı

Ulaştırma, eriştirme. -e çıkarma, bir şeyin miktarını artırma.  Parasını yüz bin liraya iblağ etmek için çalışıyor. Bir şeyin miktarını b...

İbiş nedir? İbiş gibi ne demektir? Anlamı

Eski tuluat oyunlarında çoğunlukla uşak golünü oynayan komik. Şapşal, palyaço. Hımbıl. İbiş gibi : Davranışları gülünç olan alık ve sa...

İkta nedir ne demektir? Anlamı

İkta, devlete ait toprağın, tasarrufun yada belli gelirlerini alma hakkının, devlet tarafından verilen bir hizmet yada gösterilen bir yarar...

Ilgıt nedir? Ilgıt ılgıt ne demektir? Anlamı

Daha çok rüzgar esintisi ve akarsu akışını tarif etmek için kullanılır ve yavaş yavaş, hafif hafif demektir. Rüzgar ılgıt ılgıt esiyor. Şu ...

Badya nedir ne demektir? Anlamı

Badya Badya, iki yanında tutamakları bulunan geniş ağızlı, yayvan, pişirilmiş toprak, ağaç, meşin, metal yada plastikten yapılmış büyük ...

Baç nedir ne demektir? Anlamı

Baç eskiden, vergi demektir. (tarih) Osmanlı yönetiminde iskelelere uğraşan gemilerden, kara gümrüklerinden geçen kervanlardan alınan ve...

Bacı nedir ne demektir? Bacı kime denir? Anlamı

Şerife bacı  Türk Kurtuluş Savaşı'nın halk kahramanlarından  Bacı, abla, büyük kız kardeş. Kız kardeş. Bir evde uzun zaman çalı...

Babıali (Bab-ı Ali) nedir nerededir?

Bab-ı Ali Kapısı Gülhane "Yüksek, yüce, ulu kapı" anlamında olup Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da sadaret (Baş...

Babayiğit nedir ne demektir? Anlamı

Güçlü, gözü pek ve yürekli kişi. Mert, kaba güce boyun eğmez, özü sözü bir, korkusuz adam, kabadayı. Bir babayiğit çıkar tüm düzenleri bo...

Zapturapt nedir? Zapturapt altına almak ne demektir? Anlamı

Disiplin, sıkı düzen, intizam. Zapturapt ordunun temelidir. Ordunun kıymeti bu zapturaptın nev'i ve derecesi ile ölçülür. Zapturapt ne ...

Ilgın nedir ne demektir? Anlamı

Ilgın ağacı Ilgın, Ilgıngillerden, Batı Avrupa'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan bölgede, bu arada Akdeniz bölgesinde de bulunan, y...

Bacanak nedir kimdir kime denir?

Bacanak, eşleri kardeş olan erkeklerin her biri, bir erkeğin baldızının kocası. Erkeğin eşinin kız kardeşinin kocası. Teklifsiz konuşmada...

Süblimleşme nedir? Süblimleşmek ne demektir? Anlamı

Donmuş karbondioksitin (kuru buz) süblimleşmesi Süblimleşme, fizikte bir katı maddenin, ısıtıldığında sıvı duruma geçmeksizin, doğrudan...

Ücra nedir ne demektir? Anlamı

Çok uçta, kenarda bulunan, kıyıda köşede kalmış, sapa. Bu eserleri memleketin en ücra köşelerinden topladım. Ücra bir mahalle kahvesi (keli...

Şahbaz nedir ne demektir? Anlamı

Şahbaz İri ve gösterişli bir cins akdoğan. Çevik ve becerikli. Yiğit, kahraman, mert (kimse).  Şahbaz gibi bulut deler, kötürümle sür...

Öbek nedir ne demektir? Anlamı

Grup, küme. Maddeleri yada nitelikleri bakımından birbirine yakın olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım. (dil bilim) Özne, yüklem yada ...

Obstrüksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Engellenme, tıkanma veya kapanma. (politika) Bilinçli olarak belli bir kişinin, topluluğun yada kuruluşun takındığı engelleyici tutum. Mu...

Oba nedir ne demektir? Anlamı

Oba Bölmeli büyük göçebe çadırı. Çadır halkı, göçebe ailesi. Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çad...

Yadımlama nedir? Yadımlamak ne demektir? Anlamı

Yadımlamak, organizma için önceden özümlemiş olduğu maddeleri, gerekleri kalmayınca, dışarıya atılacak duruma sokmak. Canlı protoplazmayı...

Yağız nedir ne demektir? Anlamı

Esmer anlamında kullanılmaktadır. Yağız bir delikanlı. Doru. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Yiğit. Bunu o ilk zamanlardaki ya...

Mablak nedir ne demektir?

Hamur, merhem, boya gibi şeyleri ezip karıştırarak yoğurmak için kullanılan ve bir ucu saplı, diğeriyse yassı araç. Aşure ve çorba kazanla...

İare nedir ne demektir? Anlamı

Geri alınmak üzere iğreti verme, ödünç verme. İare etmek: 1. Ödünç, iğreti vermek. 2. Genel kitaplık gereçlerinden, yönetmeliklere uygun...

Cadı maki nedir?

Cadı maki Cadı maki, maymunlar takımının uzun bacaklıgiller familyasından, fare büyüklüğünde, oldukça iri kulaklı, kuyruğu gövdesinden u...

Yeşilbaş Ördek

Yeşilbaş ördek Yeşilbaş,  (zooloji) Ördekgillerden, erkeğinin başı yeşil olduğu için bu adı alan, tüyleri karışık renkli, ayakları kırm...

Abra nedir ne demektir? Anlamı

Abra, dengesiz teraziyi düzeltip ayarlamak için, hafif gelen kesesine konulan taş, demir, çivi veya dirhem gibi bir ağırlık. Dara. Bir de...

Abonman nedir ne demektir? Anlamı

Abonman, bir satıcı yada kamu kuruluşuyla alıcıları arasında, bir mal yada hizmetin, belli bir süre sağlanması için yapılan anlaşma, sürdü...

Abes nedir? Abes kaçmak Abesle iştigal etmek ne demektir? Anlamları

Akla, sağduyuya ve gerçeğe aykırı. Saçma, boş, yararsız, gereksiz. Abes kaçmak : Bir söz yada davranışın ortama uygun düşmemesi. Abes...

Vaat nedir? Vaat etmek ne demektir? Anlamı

Vaat, bir kimseye, bir işi yapmak için verilen söz.  Evlenme vaadi. Yapılacağına söz verilen şey.  Vaadini unuttu galiba. Vaat etmek: ...