Dağ keçisi nedir?

Dağ keçisi Dağ keçisi,  (zooloji)  boynuzlugillerden, Avrupa dağlarında küçük sürüler halinde yaşayan, kayadan kayaya büyük bir çeviklik...

Daği nedir ne demektir? Anlamı

Daği, uzun havayı andıran, klasik müzikle halk müziği arasında yer alan ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı. Bestenin y...

Daktiloskopi nedir neyi inceler?

Daktiloskopi - Parmak izi analizi Daktiloskopi, (daktilos:parmak, skopevo:gözlemek)  parmak izinden kimlik bulma yöntemi, parmak izi ilm...

Ban nedir? Banlamak banlanmak ne demektir? Anlamları

(Hırvatça, tarih ) Eskiden Macaristan ve Yugoslavya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. Yasaklamak, menetmek, ...

Nobran nedir? Nobranlık ne demektir? Anlamı

Nobran, davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan. Bir kimseye nobran olduğunu söylemekte bir bakıma nobranlıktır. Duyarsız, dan dun, gönü...

Çakırdoğan nedir? Çakırdoğan kuşu

Çakırdoğan kuşu Çakırdoğan: (zooloji) Kartalgillerden, sırtı kahverengi yada kül rengi ve enine çizgili, oldukça uzun kuyruklu, ormanla...

Çakır nedir ne demektir? Çakır ne renktir? Anlamı

Çakır göz Açık mavi hareli ela renkli (göz). (zooloji) Çakırdoğan. Şarap. Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi. Hal...

Çakıl nedir? Çakıl taşı ne demektir?

Çakıl taşı Çakıl akarsular tarafından taşınarak yada deniz kıyılarında dalga hareketleriyle sürüklenerek yuvarlaklaşmış ve yüzeyi düzle...

Çakaloz nedir ne demektir?

Çakaloz, eskiden küçük savaş gemilerinde kullanılan daha geniş bir bölgeye tesir etmek için mermi olarak gülle yerine çakıl taşına benzeyen ...

Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Bakiye, muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahs...

Naip nedir ne demektir? Anlamı

Vekil. Eskiden, kadı vekili. Hükümdar adına (hükümdarın yokluğu, yetersizliği, çocukluğu süresince) devleti yöneten kimse. Naib-i sultan ...

Nakşetmek nedir ne demektir? Anlamı

"Zihne iyice yerleştirmek, ... perçinlemek" anlamında kullanılan zihne nakşetmek deyişinde geçer. Süslemek, bezemek, nakış yapma...

Nakli nedir? Nakli yekün ne demektir? Anlamı

Akla değil nakle dayanan, yani söylenegelen, rivayetle öğrenilen (gerçek). Devreden. Nakli mazi: Belirsiz geçmiş kipi, -miş'li geç...

Uğrak nedir ne demektir? Anlamı

Uğrak, sık sık gelip gittikçe uğranılan yer. Bu kahve onun uğrağıdır. Yol uğrağı. "Yol boyundaki bütün uğraklarının aksine bu nahiyey...

İbra nedir ne demektir? Anlamı

Aklama, temize çıkarma. Suçsuz yada borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonuc...

Façuna nedir? Façuna etmek ne demektir? Anlamı

Façuna edilen bir halat Façuna, bir halatı hava koşullarından ve sürtünmeden korumak amacıyla tel yada sicimle sık ve sıkıca sarma işi. ...

Façeta nedir ne demektir? Anlamı

Façeta, yontulmuş elmasın yüzlerinin her biri, genel olarak da değerli taşların ve cam eşyaların köşeli olarak yontulmuş yüzlerinden her bir...

Ün nedir ne demektir? Anlamı

Şöhret, şan, nam eş anlamları. İyi bir nitelikle bilinip herkesçe tanınmış olma durumu.  Ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Ses. Ün almak...

Ülke nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye - Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ülke toprakları Ülke: Diyar, memleket eş anlamları. Devletlerin egemenliği altında bulun...

Şehadetname nedir? Şahadetname ne demektir? Anlamı

Hava Mektebinden alınmış bir Şehadetname. Okul bitirme belgesi. İlkokul şehadetnamesi. Belge. İyi hal şehadetnamesi. Diploma, sertif...

Tabla nedir ne demektir? Anlamı

Tabla - Üzerinde yerde yemek yenen ve hamur açılan ahşap yemek sofrası Satıcıların ve sofra hizmeti görenlerin kullandığı, üstüne gene...

Çala nedir ne demektir? Anlamları

Çala, bazı adların başına getirilerek onların belirli bir işte aşırı ölçüde kullanıldıklarını gösteren belirteç grupları oluşturur. Çalakale...