At ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Siyah at sahilde dört nala koşuyor, Siyah At Deniz
Siyah bir at
İçinde "at" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
 • At çalındıktan sora ahırın kapısını kapamak: (deyiminin anlamı) İş işten geçtikten sonra önlem almaya çalışmak.
 • At elin, it elin, bize ne: Herkes kendi malını istediği gibi kullanır, yönetir. Başkalarının bu konuda fikir yürütmesi yetersiz.
 • At gibi: İriyarı (kadın).
 • At hırsızı gibi: Kılık kıyafeti ve davranışı güven vermeyen (kimse).
 • At izi it izine karışmak: (deyiminin anlamı) İyinin kötüden ayrılamadığı bir karışıklık otaya çıkmak.
 • At koşturmak: Serbest olmak, istediği gibi hareket etmek.
 • At oynatmak: 1. Atla hüner göstermek. 2. Yarışmak. 2. Üstünlük sağlamak. 4. Bildiği gibi ve keyfince davranmak.
 • At pazarında eşek osurtmuyoruz: Biri konuşurken karşısındaki yeterince önem verip dinlemezse, teklifsizce söylenen kaba bir uyarma sözü.
 • Ata binmeden ayakları sallamak: Bir işe daha vakti gelmeden, erken harekete geçmek.
 • Ata et, ite ot vermek: Bir şeyi gereksinimi olmayana, bir görevi yeteneği olmayana vermek.
 • Atı alan Üsküdar'ı geçti: (deyiminin anlamı) Fırsat kaçırıldı; artık yapacak bir şey kalmadı, geç kalındı.
 • Atı eşkin, kılıcı keskin: Her bakımdan güçlü, istediğini yapabilir.
 • Atın ölümü arpadan olsun: (deyiminin anlamı) Zarar verecek ölüde aşırısına kaçıldığı halde, sevilen bir şeyden vazgeçilemediği zaman söylenir.
 • Atın yürükse bin de kaç: Olanağın varsa kendini kurtar.
 • Atına eşek mi dedik? Onu (seni) küçümseyen bir davranışımız mı oldu?
 • Atla arpayı dövüştürmek (dalaştırmak): Araya fitne sokmak, fesat karıştırmak, arabozanlık etmek.
 • Atla deve değil ya! 1. Öyle büyütülecek yapmaya üşenilecek bir iş değil. 2. Satın alınamayacak kadar pahalı değil, satın alınabilir.
 • Atlar anası: İriyarı, erkeksi, ızbandut gibi kadın.
 • Attan inip eşeğe binmek: (deyiminin anlamı) Bulunduğu düzeyden aşağı bir düzeye inmek.
 • Atıl kovalamak: Acele etmek zorunda olmadığı halde gereksiz yere acele edenler için, "sanki peşinden atlı kovalıyor" yada "yada peşinden atlı mı kovalıyor?" biçiminde kullanılır.
 • Atlıyı attan, yaylıyı yoldan çevirmek: Bol ve geniş olanakları bulunan kimse, uzun süre gerektiren işleri, kısa zamanda yapıverir.

Bakınız At ile ilgili atasözleri.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu