Zor ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?


İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "zor" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
  • Zor bela: Güçlükle, dara dar, güç bela.
  • (İş) Zora binmek: Sorun ancak zor kullanılırsa çözümlenecek bir evreye gelmek.
  • Zora koşmak: Güçlük çıkarmak yada güç bir işi yapmasını istemek.
  • Zoru almak: Bir yerinde bir sıkıntısı yada bozukluğu olmak.
  • Zorun ne? Kastın ne, ne istiyorsun?

İlgili atasözleri ve anlamları

İçinde "zor" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.
  • Zor kapıdan girerse şeriat bacadan çıkar: Zorbalık başlayınca yasalarla kurulan düzen bozulur.
  • Zor oyunu bozar: Ciddi bir neden dolayısıyla bir sözün yerine getirilemeyişine özür olarak söylenir.
  • Zora beylerin borcu var: Güçlü bir baskı karşısında en varlıklı kimseler bile boyun eğer.
  • Zora dağlar dayanmaz: Zor karşısında en büyük engeller bile yıkılır.
  • Zorla güzellik olmaz: (atasözünün anlamı) 1. İnsana zorla hiçbir şey yaptırılamaz. 2. Zorla bir şey elde edilemez. 3. Kişiye beğenmediği şey zorla beğendirilemez.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu