Gemi nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eski yelkenli gemi Su üstünde yüzen, yük ve yolcu taşımaya yarayan yada savaş aracı olarak kulla...

Gem nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Gem vurulmuş at Atı kontrol altında tutup hareketlerini yönetebilmek (döndürüp durdurulabilmek) ...

Gelmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "gelmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Gel gelelim : (deyiminin anlamı) Fakat...

Görücü nedir? Görücü usulü ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Görücü Gören. (folk.) Evlenmeyi düşünen bir erkek için kız görmeye kız beğenmeye giden kimse, ...

Görmemiş ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "görmemiş" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Görmemiş görmüş, gülmeden (güle güle) ölmüş : (atasözünün anlamı) ...

Geçmiş ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları nedir?

Geçmek eylemini yapmış. Zaman bakımından gerilerde kalmış, eskilere, öncekilere katılmış. Gereğinden fazla olmuş, çürümeye yüz tutmuş. B...

Bumerang nedir nasıl geri döner?

Bumerang Bumerang, elle atılan, atıldığında hedefi bulmazsa veya başka bir yere çarpmazsa atan k...

Görmek ile İlgili deyimler anlamları ne demektir?

Gör bak : Görürsün, göreceksin. ... meye görsün : Söz konusu eylemin doğuracağı sonuca kesinlik kazandırmak için kullanılır. Kafasına esme...

Geçmek ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Geçti Bor'un (Bolu'nun) pazarı sür eşeğini Niğde'ye : (deyiminin anlamı) Bu işin üzerinde durma zamanı geçti, fırsat kaçtı, art...

Deniz nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Deniz Yeryüzünün çoğunu örten engin su kitlesi ve bu suyun belirli bir parçası. Bu suların dal...
2 Yorum

Gölge nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gölge Saydam olmayan bir cismin, üzerine ve çevresine düşen ışık ışınlarının yönüne ve şiddetin...

Hıdrellez (hıdırellez) nevruz nedir ne demektir? Anlamı

Hıdrellez Nevruz (Hıdırellez) Kışın sonu sayılan 6 Mayıs günü başlayıp Kasım ayının 8'ine k...
1 Yorum

Elçiye zeval olmaz atasözünün anlamı ne demektir?

Birinden ötekine bir öneri ulaştıran kimse, öneri ne olursa olsun sorumlu tutulamaz, bu aracılığından dolayı cezalandırılamaz.

Düş nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamı ne demektir?

Düş Rüya (psikoloji) Uyurken zihinde beliren olayların ve düşüncelerin hepsi, rüya. (mecazi) ...

Dört ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

4 Dört Sayısı Dördüncü İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dört" kelimesi geçen de...

Gök ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gök gökyüzü İçinde "gök" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Göğe merdiven daya...

Göğüs nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı. ...

Dokuz ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

9 Dokuz İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dokuz" kelimesi geçen deyimler ve açık...

Çorba nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çorba Birçok çeşidi olan, kaşıkla ve sıcakken içilen sulu yemek. (mecazi) Karmakarışık, karma...

Göbek ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "göbek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Göbek adı : (deyiminin anlamı) Yeni doğmuş çocuğun göbeğini keserken eb...

Çorap ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çorap örme İçinde "çorap" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Çorap kaçmak : Ço...

Fol nedir? Fol yok yumurta yok ne demektir? Anlamı

Fol Fol, tavuğun folluğa (yumurtalığa) yumurtlaması veya yumurtlamaya teşvik edilmesi için konul...
2 Yorum

Gizli nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gizli Gizlilik Mahrem, mestur eş anlamları. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan. Başkalar...

Gidi nedir ne demektir? Anlamı

Gidi, söylenilen şeyi güçlendirmek amaçlı kullanılan bir ünlemdir. Seni gidi ... seni deyiminde "yaramaz, haylaz" anlamında kullan...

Gıy gıy nedir ne demektir? Anlamı

Gıy gıy, Keman vb. araçların art arda, sürekli çıkardığı sesi kötülemek, beğenmediğini belirtmek için kullanılır. O gıy gıy ettikçe sinirler...

Gıvıl gıvıl nedir ne demektir? Anlamı

Gıvıl gıvıl, toplu olarak hareket etmeyi, kaynaşmayı anlatır.  Zargana yavrusuna benzer, binlerce, ince ufak balık, gıvıl gıvıl oynuyordu al...

Gırtlak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gırtlak (anatomi) Soluk borusunun, boyun hizasında ve ön tarafta, hemen derinin altında buluna...

Gırgır nedir? Gırgır geçmek ne demektir? Anlamları

Gırgır Usanç veren sürekli ve kaba ses. Gargar. Açık denizlerde genellikle su yüzüne yakın do...

Gına nedir ? Gına gelmek (getirmek) ne demektir? Anlamları

Bıkma, usanma. Zenginlik, bolluk. Gına gelmek : (deyiminin anlamı) Usanmak, bıkmak. Gına getirmek : Doyumsamak, bıkmak, bıkılacak ke...

Gık dememek nedir? Gıkı çıkmamak ne demektir? Anlamları

Gık dedirtmemek : Davranmasına fırsat vermemek, hiç karşı çıkamayacak biçimde baskı yapmak. Gık dememek : Hiç sesini çıkarmamak. Gıkı (bi...

Gıcık nedir? Gıcık olmak veya kapmak ne demektir?

Boğazda duyulup aksırmaya, öksürmeye yol açan yada yutkunma isteği veren kaşındı. (argo) Sözleriyle, davranışlarıyla karşısındakini kızdır...

Gençlik ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

İçinde "genç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Genç irisi : (deyiminin anlamı) Vakitsiz serpilip büyümüş, yaşına göre ç...

Muhabbet nedir? Muhabbet tellalı ne demektir? Anlamları

Sevgi. Dostça konuşma, yarenlik. Muhabbet beslemek. İlgili deyim atasözü ve anlamları İçinde "muhabbet" kelimesi geçen atas...

Eyvallah nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

"Teşekkür ederim", "Allah'a ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamında kullanılır. Mevlevilerin "a...

Evvel nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Önce, ilk önce, ilkin. İlgili deyimler İçinde "evvel" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Evvel Allah : "Önce All...

Etmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "etmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Etmediğini bırakmamak : Elinden gelen he...

Etek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Etek İlgili deyimler ve anlamları İçinde "etek" kelimesi geçen deyimler ve açıklama...

Darı nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Darı (botanik) Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı, tohumları gereğinde buğday yerine besin o...

Et nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sığır Eti İnsanlarda, hayvanlarda deriyle kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka. (Besin...

Damga nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Made in Turkey Damgası (Türk Malı) Bir şeyin üzerine özel bir nişan koymaya yarayan ve kullanıl...

Damar nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Damar (anatomi) Canlılarda kan yada özsu gibi besleyici sıvıların dolaşımını sağlayan kanal. ...

Dam nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Toprak damlı evler Yapıları her türlü dış etkiden korumak amacıyla üzerlerine yapılan, çoğunluk...

Eşek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eşek Merkep eş anlamı. (zooloji) Tek parmaklıların atgiller familyasından, attan küçük, uzun...
2 Yorum

Eski nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sabık, evvel olabilecek eş anlamları. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan. Geçmiş çağlardaki. Bir önceki yada öncek...
1 Yorum

Erken ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Vaktinden önce. Geç kalma, erken gel. Sabahın ilk saatleri. Erken kalkmak.

Ergen nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Akıl baliğ olmuş. Evlenecek çağa girmiş. Henüz evlenmemiş. (Hayvan için) Döl verebilecek çağa gelmiş. Ergen minderi : Eskiden evlerde...

Eren nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Evliya, veli eş anlamları. (tasavvuf) Tanrısal gizleri kavrama aşamasına varmış, Allah ile dolup onunla yakınlık kurmuş kimse, ermiş. &...

Er nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Er Asker Erkek. Rütbesiz asker. Kahraman, yiğit. Yetenekli. (halk dilinde) Koca. (tasavvu...

Gönül nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gönül vermek Sevgi, şefkat, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı....

Gönül ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Gönül İçinde "gönül" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Gönül bir sırça saray...
1 Yorum

Emek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Emek Bir işin yapılması için harcanılmış olan beden yada kafa gücü. Uzun ve özenli çalışma. (...

Emanet nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Güven duyulan bir kimse yada yere, korunmak üzere geçici olarak bırakılmış eşya yada insan. Bir kimseyle birine gönderilen şey. Eskiden b...
1 Yorum

Elma ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Elma İlgili deyimler İçinde "elma" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Elma ...

Güzel ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Güzel İçinde "güzel" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Güzel görünür, çirkin...

Göz ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Gozler İçinde "göz" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Göz gördüğünü (ağız ye...

Göz ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Renkli gözler İçinde "göz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Göz açamamak : Y...
5 Yorum

Fiyat nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Fiyat Fiyat, alım yada satımda bir şeyin para birimiyle ölçülen değişim değeri, eder. Eş anlamı ...
1 Yorum

Fiyaka nedir? Fiyaka satmak ne demektir? Anlamı

Fiyaka argoda, gösteriş, afi, caka, çalı demektir. Fiyakasından yanına yaklaşılmıyor. Fiyaka satmak : (deyiminin anlamı, argo) Gösteriş ...

Fitil nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yanan bomba fitili Yanan gaz lambası fitili Eskiden topları ve günümüzde herhangi bir patla...

Filinta nedir? Filinta gibi ne demektir? Anlamı

Filinta mekanizmalı bir silah Filinta, kurşun atan, tüfekten daha kısa bir ateşli silah.  Alman...

Fırsat nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Son fırsat Uygun zaman, elverişli durum, koşul. İlgili kelimeler Fırsat eşitliği : (toplum ...

Fetva nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Osmanlı Devletini Cihan Harbi'ne dahil eden Cihad-ı Ekber fetvası Fetva herhangi bir şeyin...

Diken nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Diken, Gül Dikeni Kimi bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve kimi hayvanlar...
1 Yorum

Devletli (devletlü) nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Osmanlılarda paşa, vezir gibi devlet adamları için kullanılan bir hitap sözü. İçinde "devletli" sözcüğü geçen atasözleri ve açık...

Dede ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Dede Çocuğa göre babanın yada ananın babası, büyükbaba. Dedeler torunlarına çok düşkün oluyorla...

Davet ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "davet" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Davetsiz gelen (giden) döşeksiz oturur : (atasözünün anlamı) Bir yere ...

Deve nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Deve Deve  (zooloji) Geviş getirenlerden, uzun boyunlu, susuzluğa dayanıklı ve yük taşımakta ku...

Demir ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Demir İlgili deyimler ve anlamları İçinde "demir" kelimesi geçen deyimler ve açıkla...
3 Yorum

Çoban nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Çoban İnek, koyun, keçi, manda, sığır gibi küçük ve büyük baş hayvan sürülerini otlatan kimse. ...

Düşmek nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir yerde duran bir şey, dayanağını yada dengesini yitirerek kendi ağırlığının etkisiyle yukarıdan aşağıya inivermek. İlgili deyimler ve ...

Düşman nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Düşman Birine karşı nefret duygusu besleyen, bir kimseye kötülük etmek isteyen kimse, hasım. K...

Dostluk ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Dostluk İçinde "dostluk" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Dostluk başka, al...
8 Yorum

Dost nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Dost Dostluk Ahbap eş anlamı. Sevilen ve güvenilen kimse, yakın arkadaş, içten seven kimse. K...
19 Yorum

Söz ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "söz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Bir şeyden söz açmak : Bir konu üzerine konuşmaya başlamak. Söz ağzından ...
3 Yorum

Söz ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "söz" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Söz bir, Allah bir : (atasözünün anlamı) Verilen sözden hiç dönülmeyeceğ...
3 Yorum

Kaynana ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Kaynana Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının anası, kayın valide. İçinde "kaynan...