Divanı Hümayun nedir ne demektir?


Divan-ı Hümayun
İslam devletlerinde ve Osmanlı Devletinde ilk önceleri hükümdarın daha sonra veziriazamın başkanlığında toplanarak devlet işlerine bakan kurul, divan.

Divanı Hümayun Üyeleri

  • Sadrazam (Veziriazam)
  • Kubbe vezirleri
  • Kazaskerler
  • Nişancı
  • Defterdarlar
  • Şeyhülislam
  • Kaptanı Derya
  • Reis-ül Kitap
  • Yeniçeri Ağası
  • Rumeli Beylerbeyi

Yorum Gönder

Yorumlar hemen yayınlanır.
Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki
kurallara uymaya önem gösterin.
Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu