Divanı Hümayun nedir ne demektir?


Divan-ı Hümayun
İslam devletlerinde ve Osmanlı Devletinde ilk önceleri hükümdarın daha sonra veziriazamın başkanlığında toplanarak devlet işlerine bakan kurul, divan.

Divanı Hümayun Üyeleri

  • Sadrazam (Veziriazam)
  • Kubbe vezirleri
  • Kazaskerler
  • Nişancı
  • Defterdarlar
  • Şeyhülislam
  • Kaptanı Derya
  • Reis-ül Kitap
  • Yeniçeri Ağası
  • Rumeli Beylerbeyi

Hiç yorum yok:


Soru / Yorum Gönder

Soru ve yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.