Çarpım Tablosu nedir? (Resimli)

Çarpım Tablosu Erkek Çarpım Tablosu Kız Çarpım tablosu, genellikle 1'den 10'a kadar olan sayıların birbirleriyle olan çarpım...
3 Yorum

Cüzdan nedir ne demektir?

Erkek deri cüzdan Genellikle kağıt para koymaya yarar, iki yada daha çok gözü olan, cebe sığacak büyüklükte deri çanta. Bir kimsenin k...

Cülus ne demektir? Cülus bahşişi ve töreni nedir?

Tahta çıkma, hükümdarlık tahtına oturma. Cülus bahşişi : (tarih) 1. Osmanlı padişahlarının tahta çıktıkları zaman askere, ulemaya ve mem...

Cümle nedir? Cümleten ne demektir? Cümle alem anlamı

(dil bilim) Bir durumu, yargıyı, olguyu bildirmek üzere genellikle özne, tümleç ve yüklem adı verilen öğelerden oluşan sözcük dizisi, tümce...

Cunta nedir ne demektir?

Cunta Şili askeri darbesi Hükümet darbesiyle yönetime el koyan asker ve sivil kimselerden oluşmuş kurul. Cuntacı. (mecazi) Bir toplul...

Cümbür cemaat nedir ne demektir?

Topluca ve takımıyla, tam takım olarak, hep beraber, ilgili olanların tümü anlamlarında kullanılır. Cümbür cemaat çıkageldiler.

Çapari Çaparı nedir ne demektir?

Çapari (çaparı) uzunca misinası üzerine, yem görevi yapan beyaz kuş tüyü takılı çok sayıda kısa köstekli iğne dizilmiş olta.

Cücük nedir ne demektir?

Soğanın cücüğü Tomurcuk, filiz. Marul, soğan gibi şeylerin en içteki bölümü. Bir şeyin küçüğü. Kuş yavrusu, civciv.  Cücüğünü kanadı...

Curcuna nedir? Curcunaya çevirmek ne demektir?

(müzik) Alaturka müzikte on zamanlı, hızlı bir usul. (tiyatro) Geleneksel Türk tiyatrosunda, danslı, sözsüz, seyirlik oyun türü. Bir top...

Çapar nedir ne demektir?

Eskiden postacı, ulak. Benekli, abraş. Derisi, kılları ve gözleri, boya maddesi yokluğundan ak olan insan yada hayvan, akşın. (denizcilik...

Çapalamak nedir ne demektir?

Çapa Bel yada kazmayla kazılmış toprağın iri topaklarını çapayla parçalayıp kabartmak. Sebzelerin, pamuk, tütün vb. yıllık bitkilerin ...

Cönk nedir ne demektir?

Cönk (M.S. Koz koleksiyonu) 1. (edebiyat) Genellikle saz ve tekke şairlerinin şiirlerinin derlendiği, içinde yazarının meslek ve ilgisi...

Çaput nedir ne demektir?

Eski çaput kilim yolluk Eskimiş bez parçası, paçavra. Kimi bölgelerde bez. Çaput kilim, ince uzun kesilmiş bez şeritlerinden dokunm...

Cübbe nedir? Cübbe gibi ne demektir?

Cübbe İlkin din adamlarının, sonraları hukukçuların ve üniversitede belirli bir aşamaya ulaşmış bilim adamlarının da elbise üstüne giydi...

Cümbüş nedir ne demektir?

Cümbüş Eğlenti, hareket, neşe. Sefa cümbüş vakti gelip geçiyor (Karacaoğlan) (müzik) Göğüs tahtası deriden bir zarla kaplı, gövdesi m...

Cins ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "cins" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Cins cinse benzer (soydur çeker) : Her canlıda, kendi soyunun özellikler...

Jokey nedir ne demektir?

Jokey At sürücüsü Jokey, yarış atlarına binip onları koşturmayı bilen ve bunu iş edinen, fiziksel yapısı ve yetenekleri bu amaca uygun o...

Hacıyatmaz nedir ne demektir? Hacıyatmaz neden yatmaz?

Hacıyatmaz neden yatmaz? Yere nasıl bırakılırsa bırakısın, dibinde bulunan ağırlık dolayısıyla hep dik bir duruma gelen oyuncak. (meca...

Büğlü nedir?

Büğlü Bakırdan, perdeli yada pistonlu, verdiği seslere göre küçük, soprano, alto ve bariton olmak üzere başlıca dört çeşidi olan ve en ç...

Cinas nedir? Cinaslı mani ve uyak örnekleri

(edebiyat) Şiirde, anlamları ayrı, söylenişleri aynı olan sözcükleri uyak olarak; şiirde ve düz yazıda cümle içinde birbirine yakın yerlerd...