Çıkrık nedir? Çıkrıkçı ne demektir?

Çıkrık Elle çevrilerek kuyudan kovayı çekmeye yarayan küçük araç. Eskiden iplik bükmek, iplik sarmak gibi işlerde kullanılan, el yada ...

Çiy nedir? Çiğ düşmesi ne demektir?

Yere çimlerin üzerine düşmüş çiy (çiğ). Havadaki su buharının gece serinliğinde yoğunlaşması sonucu genellikle yerde, bitkiler üzerinde ...

Çeri nedir? Çeribaşı ne demektir?

Çeri asker demektir. Çeri başı eskiden "asker başı" anlamına gelirken, şimdi "çerge başı" sözünden bozulmuş olarak Çinge...

Çerge nedir? Çergeci ne demektir?

Derme çatma çadır, oba, otağ. Çingene çadırı, çergi.

Çiti nedir? Çitilemek ne demektir?

Çitmek eylemi. Halı yada kilimin, örgüsünün sökülmemesi için saçakların dip bölümüne yapılan örgü. Çitilemek : Yıkarken kirini çıkarmak i...

Çenk (çeng) nedir? Çengü çegane ne demektir? Anlamı

Çeng Çenk Çenk alaturka müzikte çok kullanılmış, arpa benzeyen telleri çekilerek çalınan bir saz. Anadolu toprakları üzerinde de arp tip...

Çeşme nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Eski Osmanlı Çeşmesi Borular, künkler yada arklarla getirtilen suyun akıtıldığı musluklar yada lüleler. Çeşme aynası : (folk.) Özelli...

Çemen nedir ne demektir?

Çemen otu tohumu ve macunu Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu. Bu tohumu ezerek un durumuna getirip sarımsak ve kırmız...

Çerağ nedir? Çerağ edilmek ne demektir?

Eskiden içine yağ konulup yakılan kandil, çıra. Yağ kandilinin fitili. (mecazi) Parlayan, yanan şey. Çırak. Çerağ (çırak) edilmek (...

Çengi nedir ne demektir?

Müzik eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın. Çengi kolu : Eskiden kolbaşı, yardımcısı ve on iki oyuncudan oluşan çengi takımı. Çengi ö...

Çekirge nedir ne demektir?

Zıplayan çekirge Düz kanatlılardan uzun arka bacaklarına dayanarak sıçrayabilen, çoğunda ses ve işitme organları bulunan, bitkiler için ...

Çavuş Kuşu nedir ne demektir?

Çavuş kuşu, ibibik, hüthüt Çavuşkuşugillerden boyu 30 cm kadar, uzun yay biçimi gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, turuncu, kahve...

Çırak nedir ne demektir?

Kil sanatını öğrenmiş çırak Zanaat öğrenmek amacıyla bir usta yanında çalışan, genellikle genç, toy kimse. Tornacı çırağı. Bir dükkand...

Çetrefil nedir? Çetrefilli ne demektir?

Çözülüp anlaşılamayacak kadar karışık yada bir sonuca bağlanması güç. O iş çok çetrefilli. Yapı ve ses kurallarına aykırı kullanılan dil. O...

Çelişki nedir? Çelişmek ne demektir?

Çelişki Tenakuz, mütenakız eş anlamları. Özdeş olan iki şeyin birbirine karşıt görünmesi. (mantık) Bir şeyin aynı anda hem olumlanm...

Çektiri nedir ne demektir?

Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alabilen, Osmanlı döneminde savaş ve ticarette kullanılmış olan teknelere verilen ad, çektirme. E...

Çekiç nedir? Çekiç atma ne demektir?

Çekiç Çivi çakmak, madenleri dövmek, biçim vermek gibi işlerde kullanılan bir sapla dövücü bir bölümden oluşmuş araç. Ucu deri kaplı v...

Çaylak nedir ne demektir?

Çaylak kuşu (zooloji) Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, az çok kızıl karışımı, esmer tüylü, uzun çatal kuyruklu, küçük kuşla...

Çeki nedir? Çeki taşı gibi ne demektir?

Tartı. 250 kiloya eşit olan, odun, kireç gibi şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Çeki taşı. (mecazi) Biçim, düzen tarz, ter...

Çita nedir? Çita hayvanı hakkında kısa bilgi

Çita koşarken Kedigillerden, Afrika ve Güney Asya'da yaşayan, küçük bir kafası, uzun bacakları olan kızıl sarı üzerine kara benekli ...
2 Yorum

Çay nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çay Kurutulmuş yaprakları haşlanarak suyu içilen, çaygillerden bir ağaççık, bu ağacın siyahımtırak renkte öğütülmüş yaprakları ve bu ya...

Çimento nedir ne demektir?

Çimento Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezerek elde edilen, suyla karılınca çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç olar...

Çiğ köfte nedir ne demektir?

Etsiz Çiğ Köfte İyice dövülmüş ve sinirleri alınmış çiğ etle ince bulgura biber, soğan, baharat, salça, maydanoz katılarak bulgur yumuşa...

Çifte nedir? Çifte kumrular ne demektir?

Çifte kumrular İkisi bir arada bulanan yada ikili. Çifte düğün. (Sandal, kayık için) İki çift kürekli. At, eşek ve katırın iki arka a...

Çıtkırıldım nedir ne demektir? Anlamı

Anormal derecede her etkiye aşırı incelik, dayanıksızlık ve çekingenlik gösteren (kimse). O zamanki insanlar her işlerini beden güçleriyle y...

Çırpı nedir ne demektir?

Çalı Çırpı Dal ve budakların en ince kırılgan parçaları (çılpı). Çalı çırpı. Boyalı ve gergin bir sicimi yay gibi çeke bıraka çizgi çi...

Çıngar nedir? Çıngar çıkarmak ne demektir?

Çıngar argoda kavga, dalaşmak, patırtı gürültü demektir. Çıngar çıkarmak deyimi ise kavga etmek, hır çıkarmak ortalığı karıştırmak gibi anla...

Çelik nedir ne demektir?

Çelik alaşımı Az miktarda karbonla birleşmiş demire, su verilerek çok sert ve esnek bir duruma sokulmuş alaşım metal. Kısa kesilmiş da...