Eğretileme (istiare) nedir ne demektir? Anlamı

Eğretileme (Osmanlıca: istiare) bir sözcüğün alışılmış anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılmasıdır. Bu yazın sanatı üç yolda tanımlanır...

Eğe nedir? Eğelemek ne demektir? Anlamı

Eğe takımı Madenleri sürte sürte aşındırıp istenilen biçime sokmaya yarayan, yüzü çizgi çizgi, sert çelik alet. Göğüs kafesini oluştur...

Egzoz nedir ne demektir? Anlamı

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıt gazı ve bu gazın boşaltılmasını sağlarken sesin ve zehirli gazların büyük bir kısmını filtreleyen s...

Elif nedir ne demektir? Anlamı

Arapça Elif Harfi Elif Arap alfabesinin ilk harfinin adı. Allah (c.c.) adının birinci harfi olduğundan biz Müslümanlarca kutsaldır. Yuka...

Elhamdülillah nedir ne demektir? Anlamı

Elhamdülillah Arapça bir kelimedir ve "Allah'a şükür" demektir. Müslüman kulların, Rab'lerinden bir lütuf, bir nimet ula...

Egzotik nedir? Egzotizm ne demektir? Anlamı

Türkiye de yetişmeyen egzotik meyveler Yabancı ülkelerden gelme, yabancı ülkelerle ilgili, yabancıl. Egzotik meyveler. İçinde bulunduğ...

Efsane nedir? Efsanevi ne demektir? Kısaca anlamı

(edebiyat) Halkın imgesinde doğarak ağızdan ağıza dolaşan ve konusu çoğu kez olağanüstü nitelikte olan öykü, söylence. Efsanelerde anlatıl...

Efkar nedir ne demektir? Anlamı

Düşünceler, fikirler. Tasa, kaygı. Efkarlıyım bu gece. Efkar dağıtmak : (deyiminin anlamı)  1. Düşünceyi, kaygıyı, kederi, üzüntüyü o...

Efektif nedir ne demektir? Anlamı

Efektif Banknot (kağıt para) şeklindeki bütün yabancı paralara efektif denmektedir. Bir çeşit dövizdir. Döviz ise efektifi de içine ala...

Düz yazı nedir? Düzyazı şiir ne demektir? Örnekler

Düz yazı (edebiyat) düşünceleri, duyguları, gözlemleri, izlenimleri, olayları dil kurallarına uygun olarak anlatan, ölçü, uyak gibi ilkeler...

Düz taban nedir ne demektir?

Düz Taban - Normal Ayak - Çukur Taban Tabanı kemerli olmayan yani yere basıldığında ayak tabanının neredeyse yere değdiği ayak tipi. D...

Düzlem nedir ne demektir? Anlamı

Üzerinde girinti ve çıkıntı (veya yükselti ve çukur) olmayan, düz, yassı. Sadece eni ve boyu olup kalınlığı veya yüksekliği olmayan (iki...

Düzgü nedir ne demektir? Anlamı

Düzgü, yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm. (felsefe) Kural olabilecek ilke yada ö...

Düşeş nedir? Düşeş atmak ne demektir? Anlamı

Düşeş gelmiş zarlar (Farsça) Tavla oyununda, her iki zarın 6 noktalı olan yüzünün üste gelmesi. (mecazi) Umulmayan iyi bir rastlantı...

Düpedüz ne demektir? Anlamı

Başka bir amaç gütmeden, açıktan açığa, açıkçası, gerçekten, alenen. Oysa Allah, onların düpedüz yalan söylediklerini elbette biliyor. (Tev...

Düopol nedir ne demektir? Anlamı

Düopol (iktisat) piyasada bir malın yalnızca iki satıcısının bulunması yada piyasanın iki satıcı tarafından paylaşılmış olması durumu. Pi...