Hünkar nedir ne demektir? Anlamı


Hünkar mahfili (Ayasofya Camii)
Osmanlı Devletinde, hükümdarlar için kullanılan unvan.

  • Hünkar çavuşu: (tarih) Tanzimattan sonra, sarayda ve hükümdarın hizmetinde, haber, buyruk ve çağrı iletme, teşrifat ve refakat görevlerini yerine getiren subay, mabeyn çavuşu.
  • Hünkar defteri: Osmanlı Devletinde, sarayda yaşayanların ve saray görevlilerinin isim, görev, memleketleriyle saraya giriş tarihlerinin yazıldığı defter.
  • Hünkar kalfaları: Osmanlı Devleti saray örgütünde, padişahın günlük ve özel hizmetleriyle ilgili görevliler.
  • Hünkar mahfili: Osmanlı camilerinde, hükümdarın cuma namazını kıldığı camide kendisini ve maiyetini namaz kılan diğer insanlardan ayıracak ve gizleyecek biçimde, etrafı kafesle çevrili ve genellikle yüksek olarak yapılan bölüm.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu