İktisadi nedir ne demektir? Anlamı


  1. Bir devletin, bir kurumun gelir ve gider düzeniyle ilgili olan, iktisatla ilgili. Ekonomik eş anlamı.
  2. Tutuma uygun, az masraflı, hesaplı, daha ucuza gelen.

  • İktisadi bilanço: Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinde alacak ve borçlarını gösteren bilanço.
  • İktisadi coğrafya: Coğrafyanın, ekonomik etkinlikleri inceleyen başlıca kolu.
  • İktisadi Devlet Teşekkülleri: Sermayelerinin tamamı yada yüzde elliden fazlası devlet tarafından ödenen kamu kuruluşları.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu