İmar nedir ne demektir? Anlamı


İmar planı örneği
  1. Bayındırlık.
  2. Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi çalışmaları, bayındır kılma.

  • İmar durumu: Bir arsanın, imar planına ve yönetmeliğine göre kullanılma koşulları ve bu koşulları içeren belge.
  • İmar yönetmeliği: Kentin belediye meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe giren yapı düzeni yönetmeliği.
  • İmar planı: İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastro durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir.
  • İmar programı: İlgili yasalar uyarınca belediyelerin, imar planının onaylanmasından sonra, bu palın uygulamak üzere, kendi mali olanaklarına göre hazırlamakla yükümlü oldukları program.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu