Foroz nedir ne demektir? Anlamı

Bir ağ atımında çıkarılan balık miktarı. Bir foroz balık. Foroz kayığı : Dalyandan balık çıkarmakta kullanılan büyük kayık.

Formasyon nedir ne demektir? Anlamı

Biçimlenme, oluşum. Sosyoekonomik formasyon. Eğitim, yetişme, bilgi ve görgü birikimi. Türkiye'de eğitim kurullarında buna gereğince ö...

Formalite nedir ne demektir? Anlamı

Yasa yada geleneğin gerektirdiği işlem. Bu işin formalitesi çok uzundur. (mecazi) Bir zorunluğa bağlı gereksiz ve biçimsel davranış. Form...

Formalin nedir ne demektir?

Formalin (kimya) formaldehitin dezenfekte etmekte kullanılan %40'lık sulu çözeltisine verilen ad, formol, formaldehit.

Forma nedir ne demektir? Forma modelleri

Biçim. Kimi meslek, eğitim, spor yada uğraşı dalında kullanılan tek tip giysi. Futbol forması. Matbaacılıkta 16 sayfa, 16 kitap yada de...

Formaldehit nedir ne demektir?

Formaldehit (kimya) metil alkolün yükseltgenmesiyle elde edilen, plastik, boya, ilaç yapımında ve tekstil sanayisinde kullanılan, suda iyi ...

Forklift nedir ne demektir? Anlamı

Forklift Forklift, istif yapmak yada kısa mesafelerde taşımak için çoğunlukla depolarda kullanılan ağır ve büyük hacimli yükleri, çatall...

Fora nedir? Fora etmek ne demektir? Anlamı

Fora denizcilikte "aç, açıl" anlamına gelen bir komuttur. Yelkenler fora! Fora etmek : 1. Açmak çözmek. 2. (argo) Çekip çıkarma...

Fonolit nedir ne demektir? Fonolit taşı

Fonolit Fonolit (yerbilim) koyu yeşille gri arası renklerde ince tanecikli, sık yapılı, çekiçle vurulduğunda çınlama sesi veren, sanidi...

Fonograf nedir? Fonografi ne demektir? Anlamı

Fonograf Fonograf, özel bir madde üzerine kaydedilen sesleri istendiğinde mekanik bir yöntemle tekrarlayan aygıt. Fotografi : 1. Sesle...

Fon nedir ne demektir? Anlamı

Bir kurum yada iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılan para. Bütçede fon ayırmak. a) Esas yada vurgulanmak istenen bir nesnenin, görünt...

Folyo nedir ne demektir? Anlamı

Alüminyum folyo Herhangi bir maddeden çok ince yaprak yada levha. a) Alışılmış boyutların en büyüğünden ve yalnız bir kere katlanmış b...

Folklor nedir? Folklorik ne demektir? Anlamı

Halk oyunları günümüzde yaşatılan en önemli folklor dallarındandır Folklor, halkın kültür değerlerini (gelenekler, görenekler, törele...

Fok Balığı nedir ne demektir?

Siyah beyaz yavru fok balıkları Yüzgeç ayaklılardan, başı köpeğe benzeyen, bir iki metre boyunda, seyrek uzun bıyıklı, daha çok kutup de...

Fonetik nedir ne demektir? Anlamı

Konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi, ses bilgisi. Fonetikle ilgili olan, sesçil. Fonetik değişimler. ...

Flüt nedir ne demektir? Yan Flüt

Yan tutularak çalınan, ney'e benzer, perdeli, 67 cm.'lik gövdesinde 16 delik bulunan üflemeli bir çalgı. Yan flüt