Fosforik asit nedir ne demektir? Özellikleri

Fosforik asit (kimya) fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C'ta eriyen, oda sıcaklığında katı durumda bulunan...

Fosforışı nedir ne demektir?

Atomların ışınım, elektron bombardımanı gibi ısıl olmayan herhangi bir süreç sonunda uyarılmasıyla meydana gelen ve ilgili enerji kaynağının...

Fos nedir? Fos çıkmak ne demektir? Anlamı

Fos (argo) çürük, temelsiz, boş, kof gibi anlamlara gelmektedir. Fos çıkmak : (deyiminin anlamı) Bir iş yada bir kimse için, boş çıkmak,...

Fors nedir ne demektir? Anlamı

Cumhurbaşkanlığı forsu Devlet başkanı, amiral, general ve bu aşamalardaki görevlilerin çalıştıkları kurumlara yada kullandıkları araçla...

Forsa nedir ne demektir? Anlamı

Forsa (tarih, denizcilik) eski kürekli gemilerde kürek çektirilen tutsak yada hükümlü kimse.

Formül nedir? Formüler ne demektir? Anlamı

Formül Belli durumlara ve özellikle bir belgenin doldurulmasında kullanılan kesin ve özgül kalıp. Bir yasa yada ilkenin özlü anlatım k...

Formika nedir ne demektir?

Formika masa Yüzeyi reçinelenerek ısı etkisiyle birleştirilmiş birkaç kat kağıttan oluşan ve genellikle marangozlukta kullanılan sert, s...