Gamze nedir ne demektir? Anlamı

Yanakta gamze Gülümserken yüzde yanaklarda beliren yada çenedeki çukurluk. Göz süzme.

Gam nedir? Gamsız ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tasa, kaygı. (müzik) Müziğin sekiz temel notasının kalın sesten inceye yada inceden kalına doğru belirli bir sıra izleyerek düzenlenmiş d...

G Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

G Harfi Türk alfabesinin sekizinci harfi. Sesbilim bakımından, patlayıcı, sürekli, yumuşak; kalın ünlülerle art damak, ince ünlelerle ...

Füzen nedir ne demektir? Anlamı

Füzen çizim için kullanılan kömür kalem Desen çizmek için kullanılan, taflan çubuklarından yapılmış kömür kalem. Bu kömür kalemle yapı...

Fütur nedir? Fütursuzca ne demektir? Anlamları

Bezginlik, gevşeklik, usanç, bıkma demektir. Bu işler böyledir. Sevenin de olacak, sövenin de... Sevenlere bakıp şımarmayacak, sövenlere bak...