Gazolin nedir ne demektir?

Gazolin, ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan ve patlamalı motorlarda yakıt olarak kullanılan, çok uçucu, hafif hidrokarbon karışımı, ben...

Gazi kimdir? Gazilik nedir ne demektir? Anlamı

III. Plevne Muharebesi sonrası gazilik unvanı verilen Gazi Osman Paşa İslam da düşmanla savaşan yada gazaya (savaşa) katılmış (kimse)...

Gazel nedir ne demektir? Gazel örneği

(edebiyat) Divan şiirinde, genellikle aşk, kimi zamanda öğretici ve felsefi konuların işlendiği, 5 - 15 beyitten oluşan, ilk beyitin dizel...

Gazavatname nedir ne demektir? Anlamı

Gazavatname (edebiyat) padişahın, vezirlerin yada ünlü komutanların savaşlarını, akınlarını anlatan edebi tür. → Fetihname, zafername.

Gazap nedir ne demektir? Anlamı

Gazap öfke, kızgınlık. Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, Iutfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan v...

Gaz nedir ne demektir? Anlamı

Gaz lambası Belçikalı doktor Van Helmont'un Yunanca kaos sözcüğünden esinlenerek türettiği bir sözcük. (fizik,kimya) İçine konul...

Gerdanlık nedir ne demektir? Anlamı

Gerdanlık Kadınların genellikle özel günlerde boyunlarına taktıkları, değerli taş ve madenlerden yada altın paralardan oluşan süslü dizi...

Gerdan nedir ne demektir neresidir? Anlamı

İnsanda çeneyle göğsün arası, boynun ön tarafı. Şişmanlarda çenenin altındaki tombulluk. (Kesilmiş hayvanlarda) Boyun.

Gaz vermek nedir? Gaza getirmek ne demektir? Anlamları

Gaz vermek : (argo) Birini bir şey yapmaya yöneltmek, cesaret vermek, kışkırtmak. (Birini) Gaza getirmek : (deyiminin anlamı) Kışkırtıcı...

Gayret nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bıkıp usanmadan, özenerek, kendini vererek çalışma, çaba, çalışma isteği. Birazcık gayret, senden istediğim yalnız bu! Kayırma duygusu. He...

Gayda nedir ne demektir? Anlamı

Gayda çalgısı Gayda (müzik) bir tulum ve ona bağlı kamışlardan oluşan, daha çok İskoçya'da kullanılan, ilkel bir armonik yapısı ola...

Garip akımı nedir ne demektir? Garipçiler kimlerdir?

Garipçiler (edebiyat) Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde, geleneksel biçimlere, alışılmış konulara karşı çıkan Orhan Veli Kanık (1914-1950) , ...

Garip nedir ne demektir? Anlamı

Yabancı, gurbette yaşayan, yad ellere düşmüş, elgin. Bir garip öldü diyeler, üç günden sora duyalar (Yunus Emre). Şaşılacak, yadırganan, a...

Ganimet nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta yada savaş sonucunda düşmandan ele geçirilen mal. Müşrikler, bozguna uğramış geriye bir çok ganimet bırakarak kaçmaya başlamışlardı...