Gevrek nedir? Gevrek gevrek gülmek ne demektir? Anlamı

Kolayca kırılıp ufalanan. Ağzın içinde kolayca ufalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir çörek. (mecazi) Taze, çıtır çıtır. Gevrek simi...

Gevelemek nedir ne demektir? Anlamı

Yiyeceği ağız içinde evirip çevirmek. (mecazi) Dolambaçlı yollardan giderek lafı uzatıp söylenecek bir sözü tam olarak ve açıkça söylemem...

Getto nedir ne demektir?

(toplum bilim) Özellikle Doğu Avrupa kentlerinde Yahudi topluluklarının oturduğu bölge. Varlıklı ailelerin kent dışına göçüyle boşalan ke...

Gerilim nedir ne demektir? Anlamı

Yüksek Gerilim (fizik) a) İp, tel, çubuk vb. cisimlerin, taşıdıkları kütlelerden dolayı oluşan ağırlık kuvvetlerine eşit ve ters yönde...

Geri ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Geri durmak : (deyiminin anlamı) Bir şeyi yaypmaktan kaçınmak, çekinmek. Geri durmamak (kalmamak) : Gücü yettiğince, elinden geldiğince y...

Gergi nedir ne demektir? Anlamı

(halk dilinde) Perde. İp, kayış, tel vb. bir şeyi germeye yarayan araç. (teknik)  Bir kazanın içinde oluşan basıncı karşılamak için ka...

Gergef nedir? Gergef işlemek ne demektir? Anlamı

Gergef Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan, açılır kapanır ve çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.

Gergedan nedir ne demektir?

Gergedan Gergedan (zooloji) tekparmaklılar takımından, sıcak ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde bir yada iki boynuzu bulunan, ayakları...

Gerdel nedir ne demektir? Anlamı

Gerdel Ağaç yada köseleden yapılmış, yarım fıçı biçimindeki kova. (denizcilik)  Gemi içinde temizlik işleri için su taşımaya yarayan, ...

Gerdaniye nedir ne demektir? Anlamı

Klasik Türk müziğinde ince sol notasını andıran perde ve rast'la hüseyni makamları dizilerinin birleşmesinden oluşan bir makam. Gerdan...

Gerçeküstücülük nedir ne demektir?

Gerçeküstücülük, sürrealizm Gerçeküstücülük (edebiyat) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da ortaya çıkan, dadacılığın akla...

Gerçekçilik nedir ne demektir?

(felsefe) a) Tümellerin şeylerden bağımsız olarak varolduğunu ileri süren ortaçağ öğretisi. b) Varlığın düşünceden bağımsız olduğunu öne s...

Gensoru nedir ne demektir? Anlamı

Açıklanması istenen bir konuyla ilgili olarak milletvekillerince başbakana yada bakanlardan birine yöneltilen ve sonunda soruşturma yapılmas...

Genlik nedir? Genlik modülasyonu ne demektir?

Genlik (fizik) salınan bir niceliğin artı yada eksi yönde aldığı en yüksek değer. Özellikle sinüzoidal salınımlar için kullanılan bir terim...

Ğ Harfi (Yumuşak G)

Ğ (yumuşak g) Harfi Türk alfabesinin dokuzuncu harfi, "yumuşak ge". Sesbilim bakımından akıcı, sızıcı, sürekli, yumuşak ünsü...
1 Yorum

Geniz nedir ne demektir? Geniz neresidir?

Geniz Ağzın arkasında, üstten buruna, östaki borusuyla kulağa, gırtlakla da yemek ve nefes borusuna açılan boşluk. Ağız ve burun boşlukl...

Genelleme nedir? Genelleme yapmak ne demektir? Anlamı

Genelleme (mantık) zihnin genel düşünceler yapması işlemi yada özelden genele, olaydan yasaya geçiş. Genelleme yapmak, varlıklar, kişiler...

Gelgit (meddücezir) nedir ne demektir? Anlamı

Küçük ve büyük gelgit Ay ve güneşin yeryüzü üzerindeki çekim güçleri nedeniyle deniz yüzeyinde özellikle okyanuslarda görülen düzey değ...

Gelgeç nedir? Gelgeç gönüllü ne demektir? Anlamı

Yerleşmiş ve temelli olmayan, geçici. Bir iş üzerinde sürekli durmayan, sebatsız, hercai. Gelgeç gönüllü : (deyiminin anlamı) Bir işe ...

Gelberi nedir ne demektir? Anlamı

Gelberi Büyük ocaklardan ateşi ve külü dışarı çekmek için kullanılan, ucu yassı, uzun saplı demir araç. Harç karmada kullanılan çapa b...

Gedik nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bir düzey üzerindeki yıkık yer, büyük çentik. Duvar gediği. Dağlar arasındaki geçit. Kusur, hata anlamında "eksik gedik" biçimi...

Geçkin nedir? Geçkinlik ne demektir? Anlamları

Yaşlanmaya yüz tutmuş, geçmiş. Altmışını geçkin bir kadın. Gereğinden çok olgun yada solmaya başlamış. Geçkin bir karpuz. Geçkinlik evr...

Gocunmak nedir? Yarası olan gocunur ne demektir? Anlamı

Yarası olan gocunur Bir şeyden alınıp tepki göstermek. O bu sözümden gocundu (TDK). Yarası olan gocunur : (atasözünün anlamı) Üstü ka...

Geçit nedir ne demektir? Anlamı

Geçecek yer, yol. Yaya geçidi. (coğrafya) İki dağ yada yamaç arasında uzanan dar ve uzun yol. Zigana geçidi. Düzenli bir topluluğun bell...

Geçirgenlik nedir ne demektir? Anlamı

Geçirgen olma özelliği yada derecesi. (fizik) a) Bir ortamın, elektrik yükü akışına gösterdiği direncin ölçüsü, mutlak geçirgenlik (simge...

Geçinmek nedir? Geçinip gitmek ne demektir? Anlamları

Yaşamak için gerekeni sağlamak. Kendi kazancımla geçiniyorum. (kelime ile ilgili cümle) Uzlaşmak, anlaşarak yaşamak. Komşularla iyi geçini...

Geçim nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Geçinmek eylemi yaşamak için gerekli geçinme araçları, geçinme. Ailemizin geçimi babanın omuzlarında. Anlaşma, uyuşma.  (tarih) Savaşta ...

Gecekondu nedir ne demektir? Anlamı

Gecekondu Yasalara göre, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi üzerinde sahibinin ...

Gebre nedir ne demektir? Anlamı

Ağaç liflerinden yapılmış gebre At gibi binek hayvanlarını tımar etmekte yani kıllarını, derilerini temizlemekte kullanılan kıl yada ç...

Gez nedir? Gez göz arpacık ne demektir? Anlamı

Nişan alma - Gez göz arpacık Tüfek, tabanca gibi ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte gözle...

Gebeş nedir ne demektir? Gebeşin Anlamı

Bodur ve şişman. Gebeş, çeşitli Anadolu ağızlarında "karnı şiş, büyük başlı" anlamına gelir.  (kaba) Yeni girdiği çevreye uyama...

Gaz yağı nedir ne demektir? Anlamı

Gaz yağı Ham petrolün ayrımsal damıtımında 150 - 250 °C'lar arasında elde edilen ve sobalarda, lambalarda vb. akaryakıt olarak kulla...

Gazve nedir ne demektir? Anlamı

Gazve, Peygamber Efendimiz'in (sav) İslam Ordusu'nun başında bizzat katıldığı askeri harekatlardır. 27 tane gazve gerçekleştirilmi...

Gaz taşı nedir ne demektir?

Gaz taşı Gaz taşı, metallerin kesilmesi, bilenmesi, kesici takım izlerinin (çapakların) ya da erozyon yüzeylerinin temizlenmesi, iş parç...

Gazoz nedir? Gazoz ağacı ne demektir? Anlamı

Niğde gazozu İçine koku verici ve tatlandırıcı maddeler de katılarak, basınç altında doldurulmuş şişelerde satılan, su ve karbonik asit ...

Gazometre nedir ne demektir?

Gazometre Gazometre (teknik)  hava gazının, fabrikada biriktirildiği ve ona gereken işletme basıncının verildiği geniş silindir biçimind...