Harar nedir ne demektir? Anlamı

Harar, çuval Çoğu kıldan dokumuş, büyük çuval. Günümüzde, her ne kadar satıcısı- alıcısı azalsa da harar, şelek ve sepetler yöresel kült...

Har nedir? Har vurup harman savurmak ne demektir? Anlamı

Sıcak, kızgın, yakıcı. Soba harlı fazla yaklaşma. Diken. Bitersin güllerin hârı içinde / Korkarım yüzüne batar menevşe (Karacaoğlan). B...

Haptotropizma nedir ne demektir? Anlamı

Asma (üzüm) bıyığının tel örgüye sarılması Haptotropizma (botanik) büyüme sırasında bir bitkinin katı bir cisme değen çeşitli bölümler...

Hantal nedir? Hantallık ne demektir? Anlamı

Kocaman, iri ve kaba. Duvar dibindeki hantal masa arkasına pehlivan gibi kurulan kütle, Adil Kasnak'mış. Koltuktan taşan hantal gövdesi...

Hansa nedir ne demektir? Anlamı

Hansa (tarih) 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da, uzak mesafe ticareti yapan büyük tüccarların ve bunların e...

Hanımeli nedir ne demektir? Hanımeli Çiçeği

Hanımeli Çiçeği Hanımeli, (Lonicera) hanımeligiller ailesinden 6 metreye kadar boylanabilen, dalları yeşil ve kırmızı, çiçekleri sarı ve...

Hangar nedir ne demektir? Anlamı

Uçak hangarı Çeşitli eşyaları ve araçları dış etkenlerden korumaya yarayan, üstü direkler yada sütunlar tarafından taşınan bir çatıyla ...
1 Yorum

Hane nedir ne demektir? Anlamı

Ev, konut. Hanemize hoş geldiniz. Ev halkı, aile. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz. Evleri var hane hane (Türkü). (...

Hançer nedir ne demektir? Anlamı

Değerli taşlarla süslenmiş bir Osmanlı Hançeri (Topkapı) Ucu eğri ve sivri, iki yüzü de keskin, kamaya benzer, silah olarak kullanılan...

Hanedan nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Peygamber, hükümdar yada devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile. Osmanlı hanedanı. Belli ve büyük soydan gelen. (...

Hancı nedir ne demektir? Anlamı

Han işleten kimse. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı / şuraya bir yatak, ser yavaş yavaş. (B.S. Erdoğan) Hancı sarhoş yolcu sarhoş : (deyi...

Han nedir ne demektir? Anlamı

Büyük Han, Lefkoşa Kıbrıs Eski Türklerde kağana bağlı yada kendi başına buyruk, ikinci derecede hükümdar. Cengiz Han. Osmanlı Padişahl...

Hamut nedir ne demektir? Anlamı

Atın boynundaki hamut Hamut, atların araba vb. çektikleri araba koşumunda, boyunlarına geçirilen, kiminin üstüne meşin kaplanmış, içi ya...

Hamur nedir? Hamurkar ne demektir? Anlamı

Hamur yoğurmak (Arapça) Unun su yada başka sıvılarla yoğrulmuş durumu. Mantı hamuru. (Kağıt için) Tür, kalite. Birinci hamur kağıt. ...

Hamule nedir ne demektir? Anlamı

Yük. (denizcilik) Bir ticaret gemisinin yüklemiş olduğu malın tümü, gemi yükü. Libya'nın Tripoli Limanına hamule nakledeceğini öğrene...

Hamsin nedir ne demektir? Anlamı

"Elli" anlamında olup halk takviminde erbain adı verilen kırk günlük dönemden sonra gelen ve Şubat ayı ile birlikte başlayan elli...

Hamsi nedir ne demektir? Anlamı

Hamsi Hamsi (zooloji) Türkiye sularında ve daha çok Karadeniz kıyılarında avlanan, 10 - 15 cm. boyunda, geniş ağızlı, karın kısmı keski...

Hamse nedir ne demektir? Anlamı

Beş öğeden oluşan şey. Farsça hamse "köy"den geliyormuş. Beş köy anlamında... Canan Tan (edebiyat) Divan edebiyatında, bir şair...

Hammadde nedir ne demektir? Anlamı

Demir, plastik, pamuk, maden, ağaç toprak üretimde kullanılan başlıca  ham madde çeşitleridir Hammadde, doğada bulunan yada bitkilerde...

Hamle nedir? Hamle yapmak ne demektir? Anlamı

İleri atılma, atılış, atılım, atak. Bu kadar da çevik bir hamle beklemiyordu. Boşa giden her hamle, hamle sahibinin öfkesini artırır. Sald...

Pürmüz nedir ne demektir? Anlamı

Pürmüz, alev tabancası Ucundan hızlı yanan bir alev püskürten, kurşun boru kaynak ve genleştirme işlerinde kullanılan genellikle gaz il...
1 Yorum

Hamlaç nedir ne demektir? Anlamı

Hamlaç, oksijen kaynağında kullanılan alet Küçük körük, üfleç. (teknik) Laboratuvarda, yüksek sıcaklık elde etmek, sanayide oksijen,...

Hamlacı nedir ne demektir? Anlamı

Büyük sandal ve kayıklarda arkadan birinci oturakta kürek çeken kimse. (tarih) Osmanlılarda saray sandal kayıklarında çalışan, bostancı o...

Hamla nedir ne demektir? Anlamı

(denizcilik) Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması. Bir hamlada alınan yol.

Haminne nedir ne demektir? Anlamı

Hanım nine sözcüğünün konuşma dilinde birleşerek bozulmuş biçimi olup aile içinde yaşlı ve saygı duyulan kadınlara verilen unvandır. Her sen...

Hamil nedir? Hamiline ne demektir? Anlamları

Hamiline kesilmiş bir çek Elinde bulunduran üzerinde taşıyan. Destek, bindi. İlgili kelimeler ve anlamları Hamil olmak : Üzerind...

Hami nedir ne demektir? Anlamı

Gözeten, koruyan, birine destek olan (kimse).  Ey Allah Resûlü'ne tüm gücüyle bütün varıyla hami olan Hamza, Allah sana rahmet eylesin!...

Ham hum nedir? Ham hum şaralop ne demektir? Anlamı

Baştan savmak için "ne olduğu belirsiz birtakım sözler söylemek" anlamına gelen ham hum etmek deyiminde geçer. Ham hum edip durdu,...

Halk müziği nedir? Türk Halk Müziği ne demektir? Örnek Sözler

Türk Halk Müziği Korosu Hiçbir müzik kuramına, kuralına ve öğretisine dayanmadan, yalnızca duyarak öğrenilmiş ve kuşaktan kuşağa aktarıl...

Hamburger nedir ne demektir? Anlamı

Hamburger Hamburger (Hamburg kentinin adından) kıyma, soğan ve baharatın yoğrulmasıyla yapılan büyük boy köfte yada bu köftenin yassı sa...

Hamasi nedir ne demektir? Anlamı

Yiğitleri ve yiğitlikleri konu alan (destan, koşuk). Türk milletinin milli ve hamasi gücünü tazelemiş ve alevlendirmiştir. Semiha Ayverdi ...

Hamarat nedir? Hamaratlık ne demektir? Anlamı

Hamarat ev hanımı Hamarat, genellikle ev hanımları için kullanılan, ev işlerinde çalışkan, becerikli, elinden her iş gelen, on parmağınd...