Has Oda nedir ne demektir? Anlamı

Has oda Has oda, Osmanlı sarayında enderun örgütünün en önemli bölümü. Sultanın yakın ve günlük hizmetinde olanların bulunduğu, Kutsal E...

Haslet nedir ne demektir? Anlamı

Haslet, güzel huy, doğuştan gelen özellik demektir. Dokuz güzel haslet Allah’tan korkmak. Adaletli davranmak. İsraf yapmamak.

Hasır nedir ne demektir? Anlamı

Hasır dokuma halı Saz yada kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesinden yapılan ve genellikle taban örtüsü olarak kullanılan bir tür örgü. ...

Hasılı nedir ne demektir? Anlamı

Hasılı, sözün kısası, işin sonu, kısacası, "senin anlayacağın" gibi anlamlara gelmektedir. Hasılı, ne yaptıysam fayda vermedi. (ke...

Hasıla nedir? Hasılat ne demektir? Anlamları

Hasıla, elde edilen kazanç veya bir işten elde edilen sonuç. Gayri safi milli hasıla. Hasılat: 1. Gelir, kazanç. Sinemanın bir gecelik has...

Hasıl nedir? Hâsıl olmak ve etmek ne demektir? Anlamları

Olmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş olan (â ile yazıldığında). Yeni başak tutmaya başlamış yeşil (a ile yazıldığında).

Hasebiyle nedir ne demektir? Anlamı

Hasebiyle, dolayısıyla, ondan ötürü, o nedenle gibi anlamlara gelmektedir. Yakını olması hasebiyle bütün sırlarını biliyordu. (kelime ile il...

Hasep nedir? Hasep nesep (hasebi nesebi) ne demektir? Anlamları

Hasep, kişisel yada soydan gelen özellikler, nitelikler. Kişinin hasebi ahlakıdır. Kişinin kendine mahsus olan ve kendi hasletlerinden do...

Hasenat nedir ne demektir? Anlamı

Sonucunda Allah rızasını dolayısıyla sevap kazandıran ameller. Çok hasenat yapmak kimseyi aldatmasın. Gerçek yiğitlik hasenat işlemenin yan...

Hardal nedir ne demektir? Anlamı

Hardal (botanik) Turpgillerden, tohumu hekimlikte idrar söktürücü, kusturucu vb. olarak kullanılan iki ayrı bitki türünün (beyaz harda...

Hasbi nedir? Hasbilik ne demektir? Hasbi geçmek anlamı

Gönüllü ve karşılıksız yapılan. Hasbi çalışma. (mecazi) Nedensiz. Hasbi azar işitti.

Hasbıhal nedir? Hasbihal etmek ne demektir? Anlamı

Hasbıhal, karşılıklı konuşma, söyleşi, dertleşme, yarenlik. Eş anlamı sohbet. Hasbihal etmek : Muhabbet etmek, sohbet etmek. Bazen de misa...

Hasbahçe nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlılarda, saray sınırları içinde bulunan bahçe ve bostanlar. Hasbahçe bostancıları : (tarih) Osmanlı sarayındaki bağ ve bahçelere ba...

Hasat nedir ne demektir? Anlamı

Hasat Ürün kaldırma, ekin biçme. Hasadı kaldırana kadar ırgatlar gibi çalıştılar, baştan ayağa tere battılar! Biçilmiş ekin. Ama emekl...

Has nedir ne demektir? Anlamı

Has külçe altın Mahsus eş anlamı. Belli bir şeye ait, özgü. Ona has bir çözüm. Katışıksız, saf, iyi cins olan. Has ekmek. (Osmanlıla...

Hartuç nedir ne demektir? Anlamı

Hartuç, eskiden topa merminin arkasından sürülen bezden, kartondan yapılan barut kesesi yada metalden yapılan kovana verilen isimdir. Sevk b...

Hartama nedir ne demektir? Anlamı

Hartama ile kaplanmış bir Doğu Karadeniz evi Doğu Karadeniz bölgesi evlerinde yaygın olan, 3 mm. - 2 cm. kalınlıkta yarılan çıralı ağa...

Harpuşta nedir ne demektir? Anlamı

Harpuşta tuğlası Harpuşta, dıştaki duvarların üstünü örterek yağmur ve kar sularını yanlara akıtan eğik yada yuvarlak bölüm, duvar semer...

Harmonyum (armonyum) nedir ne demektir? Anlamı

Harmonyum Harmonyum, dış görünüşü piyanoya benzeyen, körüğü ayakla işletilen küçük org, armonyum. Hem ud çalar hem de mektepte Süryanile...

Harmanlamak nedir ne demektir? Anlamı

Harman etmek, birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak. Tütünü harmanlamak. Harmanda olduğu gibi bir çember üzerinde d...

Harmandalı nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Harmandalı Harmandalı Ege bölgesinde kendine özgü müzik eşliğinde, yiğit ve kabadayı çalımıyla, erkeklerce oynanan zeybek türü. Tüm Ege&...

Harelenme nedir? Harelenmek ne demektir? Anlamları

Harelenme Bir plağa ses kaydı yapılırken, çok alçak frekanslı bir modülasyondan ileri gelen ve plağın yüzeyinde parlak, dalgalı çizgile...

Hare nedir? Hareli ne demektir? Anlamları

Hareli kumaş Kimi eşya üzerinde dalgalanır gibi görünen ince parlak çizgiler meneviş, dalgır. Ankara sofunda hareler vardır (TDK). Üze...
1 Yorum

Haseki Küpesi Çiçeği

Haseki Küpesi Haseki Küpesi, düğün çiçeğigillerden, çeşitli renklerde güzel çiçekler açan ve ılıman iklimlerde yetişen, çok yıllık otsu ...

Harbe nedir ne demektir? Anlamı

Harbe, eski savaşlarda kullanılan kısa mızrak. Harbeci: (tarih) 1. Savaşta harbe kullanan kimse. 2. Osmanlı devletinde, Yeniçeri ocağına ...

Haraza nedir ne demektir? Haraza (alaza) Taşı

Haraza (alaza) taşı (argo) Ağız kavgası. Sığırın, öküzün yada 7 - 8 yaş üstü ineğin öd kesesinden çıkan ve halk arasında sarılığa ve ...
5 Yorum

Haseki nedir ne demektir? Anlamı

Haseki Sultanlarından Hürrem Sultan (tarih) Osmanlı Devleti'nde saraydaki silahlı koruyuculara verilen unvan. Osmanlı sarayında ...

Haraşo nedir ne demektir? Anlamı

Haraşo Şapka Haraşo, bütün ilmekleri yüzden veya tersten atılan şiş örgüsü türü. Haraşo örgü tekniği ile örülen lif daha kabarık olur v...

Hararet nedir ne demektir?

Araç motor suyu sıcaklığını gösteren hararet göstergesi Sıcaklık, ateş. Susama, susuzluk. (mecazi) Coşkunluk, ateşlilik, ateş. Hara...