Hasretmek nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız -e ayırmak, vermek.  Bu rafı tarih kitaplarına hasretmeli (ayırmalı). Bütün alakasını ilme hasretti (yalnız bilime verdi).

Hasbetenlillah ne demektir? Anlamı

Hasbetenlillah, Allah (c.c.) için, Allah uğruna, Allah rızası için, hiçbir karşılık beklemeksizin demektir. Çünkü onlar aldıkları terbiye ic...

Harcırah nedir ne demektir? Anlamı

Harcırah, bir yere atanan, yada görevi dolayısıyla bir yere gitmesi gereken kimseye yolculuk dolayısıyla harcamak üzere verilen para, yol ma...

Harbiye nedir? Harbiyeli ne demektir? Anlamları

Savaş işleri. (askeri terim) Kara Harp Okulu. Harbiyeli : Kara Harp Okulu öğrencisi. Harbiye ambarı : Askeri müzeye verilen eski adl...

Hardaliye nedir ne demektir? Anlamı

Hardaliye Ekşimemesi için içine hardal katılarak yapılan üzüm şırası. Hardaliye, yurdumuzun Trakya yöresine has yerel bir içecektir. Üzü...

Has Odabaşı nedir ne demektir? Anlamı

Has odabaşı (tarih) has oda görevlilerinin en eskisi ve en yüksek derecelisi olup törenlerde padişahın giysilerini giydirip çıkarmak, padiş...