Haşarı nedir ne demektir? Anlamı

Yaramaz haşarı çocuk (Çocuklar için) Çok yaramaz, ele avuca sığmaz, yerinde durmaz. Sen böyle olduğuna bakma, küçükken çok haşarıydı. ...

Hasse nedir ne demektir? Anlamı

Bir cins çirişli kalın patiska. O hasseden mintanının şeridi Ey nine giydiği gömlek nic' oldu. (Selimi)

Hassaten nedir ne demektir? Anlamı

Hassaten özellikle bilhassa gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bunu kendisine hassaten belirttim. (kelime ile ilgili cümle)

Hassas nedir ne demektir? Anlamı

Kuyumcuların altın tartmakta kullandıkları hassas terazi Duygulu, duygun, duyar, içli. Ne ay ışığında, ne de karanlık gecede hassasım....

Hassasiyet nedir ne demektir? Anlamı

Duygunluk, duyarlık, duyarlılık. Çocuğun hassasiyeti. Titizlik, özen. Belediye reisinin burada gösterdiği hassasiyete hayran olmamak kabil...

Hassa nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeye veya bir kimseye mahsus olan, yalnız onda bulunan hal, özgülük. Hassa ordusu (Padişahı korumakla görevli birlikler) Özellik, nit...

Hasrolunmak nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız -e ayrılmak.  Mesainin büyük bir kısmı kötüleme siyasetine hasrolundu (ayrıldı).