Hiza nedir? Hizaya gelmek ve getirmek ne demektir?

Doğru bir çizgi üstü yada böyle bir çizgi üzerinde, belli bir doğrultuda bulunma durumu, düzlük. Hizaya gel : (askeri terim) Askerlerin ...

Hegemonya nedir ne demektir? Anlamı

Eski Yunan şehir-devletleri federasyonlarında, bir şehrin ötekilerden daha çok hak ve güce sahip olması. Genellikle bir toplumsal, siyasal...

Hitap nedir? Hitap etmek ne demektir? Anlamı

Birine söz söyleme. Sözün birine yöneltildiğini kendisine anlatmak için kullanılan sözcük yada sözcük takımı, seslenme. (tasavvuf) insan...

Hitabet nedir ne demektir? Anlamı

Bir düşünceyi, inancı, kendisini dinleyenlere ustaca, etkili bir biçimde iletme sanatı, söz sanatı. Camide hutbe okuma. Din konusunda uzma...

Hitaben nedir ne demektir? Anlamı

Hitaben, birinin yüzüne söyleyerek, sözü birine yönelterek, hitap yoluyla demektir. Kuzey Afrika gezisinden yurda dönen Başbakan Erdoğan, ke...

Histerezis nedir ne demektir?

Histerezis (fizik) Bir mıknatısın manyetik alanındaki bir çelik parçasının bu alandan uzaklaştırıldığında kendinde bir miktar manyetizma sa...

Hissedar nedir ne demektir? Anlamı

Hissedar, bir şeyde payı olan, pay sahibi, ortak. Eş anlamı paydaş. Bir anonim şirketi kuranlar sonradan ayrılsalar bile, şirket yeni hissed...

Hisse senedi nedir ne demektir? Hisse senedi örneği

Hisse senedi örneği Hisse senedi, anonim yada komandit şirket ortaklıklarında, ortakların sermayeye katılma paylarını gösteren ortaklık ...

Hisse nedir ne demektir? Anlamı

Pay. Ortakların pay sahipliğini gösteren belgelere hisse senedi denir. (mecazi)  Bir öykü yada olaydan alınan ders. Bu nedenle sen de bu k...

Hisar nedir ne demektir? Anlamı

Anadolu Hisarı - İstanbul Eskiden taştan yapılan, kuleli ve yüksek duvarlı kale, kirman, germen. (müzik) Alaturka müzikte dügah perde...

His nedir ne demektir? Anlamı

Duygu. Hani o sevdiğiniz yanınızdayken hissettiğiniz o eşsiz ve paha biçilemez his var ya, o his her şeye değer niteliktedir. Sezme.

Hipotenüs nedir ne demektir? Hipotenüs üçgenin neresidir?

Hipotenüs Hipotenüs, bir dik üçgende, dik açının karşısında bulunan ve üç kenarın en uzunu olan kenardır. Geometride meşhur Pisagor teor...
7 Yorum

Hipoje nedir ne demektir?

Genellikle toprağın içinde, mağaraların kuru yerlerinde yada yer altı sularında yani yeryüzü düzeyinin alt kısımlarında yaşayan organizmala...

Hipertonik nedir ne demektir?

Molekül yoğunluğu başka bir ortamınkinden fazla olan eriyiklere yada organik ortamlara denir. Eş basınçlı bir sıvıdan daha yüksek geçişme ...

Hiperboloit (hiperboloid) nedir ne demektir?

Hiperboloit matematik   Hiperbole benzeyen. Hiperbolün kollarından birinin, hiperbolün iki ekseninden biri çevresinde döndürülmesiyle...

Hiperbol nedir? Hiperbolik ne demektir?

Hiperbol (matematik) bir koninin eksenine koşut olarak kesilmesiyle meydana çıkan kesitin biçimi. Bu biçim, durağan iki noktaya olan uzak...

Hindistan Cevizi nedir ne demektir?

Hindistan cevizi Hurma cinsinden olup tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç ve bunun portakaldan büyük, kabuğu pek sert yemişi; bunun iç...

Hindiba nedir ne demektir? Hindiba Bitkisi

Hindiba bitkisi çiçek kök ve yaprakları Geniş kömeçler halinde bileşik mavi çiçekli, kumsal ve taşlık yerlerde yetişen, yaprakları haşl...

Hilat nedir? Hilat giydirmek ne demektir? Anlamı

Padişahların yada vezirlerin, belli bir göreve getirilen kişilere, bu işlerin bir ödülü yada anısı olarak yada doğrudan ödüllendirmek üzere ...

Himayecilik nedir ne demektir? Anlamı

Himayecilik (iktisat) ülke ekonomisinin başka ülkelerin rekabetine karşı korunmasını öngören ekonomi politikası. Oysa gelişmiş ülkeler, az ...

Himaye nedir? Himaye etmek ne demektir? Anlamı

Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk. Kayırma, elinden tutma, yardım. Özel bir anlaşma uyarınca bir devletin daha güçlü bir devletçe de...

Himmet nedir? Himmet etmek ne demektir? Anlamı

Kayırma, yardım. Sizin himmetinizle bu işin altından kalkarız. Emek, çalışma, çaba. Kutsal bir kişinin mucize niteliğindeki etkisi yada d...

Hilali nedir? Hilal-i Ahmer ne demektir? Anlamı

Kızılay - Türk Kızılayı- Hilal-i Ahmer Yeni doğmuş ay biçiminde olan. İpek-pamuk karışımı ince bir kumaş türü. Eski bir yazı üslubu. ...

Hilal nedir ne demektir? Anlamı

Hilal (Yeni Ay) Ayça, yeni ay, ayın yay biçimindeki görünüşü. Kürdan. Eskiden, çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sö...

Hilafet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Halife olma durumu, halifenin makamı, halifenin başında bulunduğu yönetim ve devlet tarzı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den sonra onun...

Hilaf nedir? Hilafsız ne demektir? Anlamı

Aykırı, karşıt ,ters. Hakikat hilafına söz söylememeli (kelime ile ilgili cümle). (halk dilinde) Yalan. Hiç hilafım yok, hem işimi gördü ...

Hidrostatik nedir ne demektir?

Suyun depoya uyguladığı hidrostatik basınç (fizik) Mekanik bilimin sıvıların dengesini ve kaplar üzerine yaptıkları basıncı konu alan...

Hidrosfer nedir ne demektir? Anlamı

Hidrosfer - Su küre Su küre demektir. Dünyanın gözle görülen üç bölümünden biri. Dünyadaki okyanuslar denizler akarsular kısacası tüm su...

Hidrometre nedir ne demektir? Ne işe yarar?

Hidrometre (fizik) Sıvıların ağırlığını yani bağıl yoğunluğunu ölçmeye yarayan alet. Hidrometrenin altındaki ağırlık derecenin sıvı iç...

Hidroloji nedir? Hidrolojik ne demektir? Hidrolog ne iş yapar?

Suların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini inceleyen bilim, subilim. (hekimlik) Mineralli içme sularının (maden sularının) iyile...

Hidroliz nedir ne demektir?

Bir bileşiğin suyun iyonlarıyla (H + ve OH - ) tepkimeye girerek zayıf bir asit, zayıf bir baz yada her ikisini birden meydana getirdiği k...

Hidroklorik asit nedir? Ne işe yarar?

Hidroklorik asit (tuz ruhu) Hidroklorik asit, (kimya, simgesi HCl) hidrojen ve klor elementlerinden oluşan renksiz, havada beyaz duman...

Mahya nedir ne demektir? Anlamı

Hoşgeldin Ramazan Mahyası Ayasofya Camii Ramazan ve kandil gecelerinde iki minare arasına dizilen kandilli yazı yada şekil. Çatılarda...

Ramazan nedir? İlgili Atasözleri ve Anlamları ne demektir

Ramazanda İftar Sofrası Kamer takviminin dokuzuncu ayı, üç ayların sonuncusu, oruç ayı. İlgili atasözleri ve anlamları İçinde "...

Oruç nedir? Tekne orucu ne demektir?

Ramazanda Tekne Orucu Tutan Bir Kız Çocuğu Ramazan ayında ve başka zamanlarda da yemek yeme isteği başta olmak üzere diğer bazı nefsan...

Hidroksil nedir ne demektir? Hidroksil iyonu

Su, hidroksit, alkol vb. bileşiklerin formüllerinde bulunan tek değerli -OH köküne verilen ad. Hidroksil iyonu : (kimya) Bir elektron bağ...

Hidroklimatoloji nedir ne demektir? Anlamı

Hidroklimatoloji, güneş ışığı, oksijen, karbondioksit ve ozon gibi iklimsel faktörlerin, kaplıca ve içmelerdeki termal ve mineralli suların ...

Hidrokarbon nedir ne demektir? Anlamı

Hidrokarbonlar Hidrokarbon (kimya) plastik, motor yağı, motorin ve benzin gibi bileşiminde yalnızca hidrojen ve karbon bulunan organik ...

Hidrografi nedir? Hidrograf kimdir ne demektir? Anlamı

Fiziksel coğrafyanın, bir bölgedeki yer altı ve yer üstü sularının dağılımını, kıyılarını, deniz diplerini ve denizlerdeki hareketlerini in...

Hidrofor nedir ne demektir? Ne işe yarar?

Hidrofor Hidrofor, şebeke su basıncının yetersiz kaldığı yüksek yapıların su gereksinimlerini sağlamak için, suya üst katlara çıkacak ba...

Hidrofil nedir ne demektir? Anlamı

(botanik ve zooloji) Suya düşkün, suyu seven, sucul bitki veya hayvan. (kimya) Bazı sıvıların içine konunca şişen koloidal maddelerin bu...

Hidroelektrik nedir ne demektir? Hidroelektrik Santral (Baraj)

Hidroelektrik santralde elektrik üretimi Hidroelektrik, suyun akıntı gücünü elektrik enerjisine çeviren demektir. Hidroelektrik santra...

Hidrodinamik nedir ne demektir? Anlamı

(fizik) Sıkıştırılamayan sıvıların hareketiyle ilgili yasaları ve bu sıvılara göre hareket halinde olan cisimlerin karşılaştıkları direnci...

Hidro nedir ne demektir? Anlamı

Hidro, birleşik sözcüklerde "su, suyla ilgili" anlamına gelen ön ektir. Örneğin hidroelektrik santrali elektrik üretmek için suyun...

Hicran nedir ne demektir? Anlamı

Hicran Ayrılık. (mecazi) Ayrılığın verdiği çok kuvvetli üzüntü, onulmaz acı. Hicran olacaksa bu aşkın sonu / Bırak git, bağrımı delme...