İksir nedir ne demektir? Anlamı

İksir Eskiden birçok hastalıkları iyi etmek, aşk ve ölümsüzlük gibi olağanüstü mucize etkiler yaratmak gibi özellikleri olduğuna inanıl...

İksa nedir ne demektir? Anlamı

İksa sistemi Derin kazı çalışmalarında yandaki toprakların kaymasını önlemek için yere yan yana çakılan ve birbirine tutturulan beton çe...

İkraz nedir? İkraz etmek ne demektir? Anlamı

İkraz, ödünç verme, borç verme. Borç senedinin aslının tarafımıza ulaşması sonucu ilgili ikraz tutarı hesabınıza aktarılacaktır (kelime ile ...

İkrar nedir ne demektir? Anlamı

Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme. Bildirme. Dil (lisan) ile söyleme.  İman edip Müslüman olmak için Kelime-i Şehadeti dil ile i...

İkramiye nedir ne demektir? Anlamı

Büyük İkramiye Bir yerde çalışan kimselere kazançtan dağıtılan yada iyi çalıştıkları için verilen, miktarı genellikle bir aylığa eşit o...

İkram nedir? İkram etmek ne demektir? Anlamı

Sürücülere şeker ikram eden trafik polisi Ağırlama. İkramda kusur etmediler. Alışverişte satıcının hesap dışı yaptığı indirim. Sizin ...

İkrah nedir? İkrah etmek ne demektir? Anlamı

Tiksinme, iğrenme. İkrah etmek : Tiksinmek. İkrah ettim bu iki yüzlü insanlardan (kelime ile ilgili cümle). İkrah gelmek (getirmek) : Ti...

İkna nedir? İkna etmek ve olmak ne demektir? Anlamları

Bir kimsenin bir konuya inanmasını sağlama, kanı verme, inandırma. İkna etmek : İnandırmak, kandırmak. Bir kimseyi ikna etmenin en iyi yo...

İkmal nedir? İkmal yapmak ve etmek ne demektir? Anlamı

Havada yakıt ikmali yapan iki savaş uçağı Bütünleme, tümleme, eksik bir şeyi tamamlama. Yakıt ikmali. Bitirme. İkmal etmek : Bütü...

İkizkenar nedir? İkizkenar üçgen ve yamuk ne demektir?

İkizkenar üçgen Yalnız iki kenarı yanı uzunlukta olan üçgen. İkiz kenar matematikte iki kenarı eşit olan geometrik şekil demektir. ...

İkiz nedir ne demektir? Anlamı

İkiz kız kardeş Bir doğumda dünyaya gelen iki kardeş. Bir batında ikiz doğurdu. Bu ikiz kardeşleri de birbirinden ayırmak çok zor, birb...

İkileme nedir ne demektir? Anlamı

Herhangi bir şeyi iki kez yapmak, bir şeyin sayını ikiye çıkarmak. (dil bilim) Anlamı güçlendirmek için ya aynı sözcüğün ya anlamları yak...

İkilem nedir ne demektir? Anlamı

(mantık) Çelişkili iki öncülden oluşarak iki seçenek ortaya koyan ve her iki seçenekte aynı sonuca vardıran usa vurma, dilemma.  Eubulides...

İkebana nedir ne demektir?

İkebana Japonca çiçek düzenleme sanatı. Çay törenine uygun olarak yapılan, kendine özgü kurallara ve belli bir simgeye bağlı çiçek süs...

İkbal nedir ne demektir? Anlamı

Baht açıklığı yada yüce bir oruna yükselmiş olma durumu. (eskiden nezaket dilinde) İstek, arzu, bir şeye rağbet etme. Çaya ikbal yok mu? ...

İkametgah nedir ne demektir? İkametgah İlmühaberi

İkametgah İlmühaberi Örneği İkametgah resmi olarak oturulan ev, konut, eğlek. İkametgah ilmühaberi (kağıdı, belgesi) : Resmi işler içi...

İkamet nedir? İkamet etmek ne demektir? Anlamı

Bir yerde oturma, yerleşme, kalma, eğleşme. İstanbul da ikamet ediyorum. İkamet etmek : Bir yerde oturmak, kalmak, eğleşmek. (Bir yerde)...

İkame nedir? İkame etmek ne demektir? İkame mal

Yerine koyma, yerine kullanma. Dikme. Nöbetçi ikame etmek. (Dava için) Açma. Dava ikame etmek. (anatomi) Bir dokunun yerini başkasının ...