İzale nedir? İzale etmek ne demektir? Anlamı

İzale yok etme, giderme demektir. İzale etmek : Yok etmek, gidermek. Eğer kötülüğü izale etmek istiyorsak, evvela, onun varlığını açıkça k...

İzahat nedir? İzahat vermek ne demektir? Anlamı

İzahat, açıklamalar demektir. İzahat vermek : İzahatta bulunmak, açıklama yapmak (gerekliliği). Bu saate kadar neredesin? Çabuk izahat ver...

İyonlaşma nedir ne demektir?

İyonlaşma İyonlaşma fizikte atom yada moleküllerin elektron kaybederek yada kazanarak iyon durumuna gelmesi demektir. İyonlaşma potans...

İyon nedir ne demektir?

Sodyum ve klor atomları aralarında iyonik bağ yaparak NaCl bileşiğini (sofra tuzunu) oluşturur. (kimya) Pozitif yada negatif yüklü a...

İzah nedir? İzah etmek ne demektir? Anlamı

İzah açıklama demektir. İzah etmek : Açıklamak, anlamasını sağlayacak kadar ayrıntılı bilgi vermek. Durumu tam olarak izah edince onunda a...

İzafet nedir? İzafeten ne demektir? Anlamı

İki şey arasındaki bağ, ilgi. Ayette Kabe'ye "ev" kelimesi kullanıldığı için bunu izafet ile ele alıp "beytullah" y...

İz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Parmak izi Bir şeyin geçtiği yada önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti. Eser, alamet eş anlamları. (matematik) Bir düzlemin başka b...