İzdivaç nedir ne demektir? Anlamı

(İnsan için) Evlenme. Kendisini ailemle tanıştırmak istiyorum, onlar da uygun görürse izdivacımızı burada gerçekleştirmek isteriz. (Hayvan...

İzhar nedir? İzhar etmek ne demektir? Anlamı

Belirme, açığa vurma. İzhar etmek : Açığa vurmak, belirtmek, göstermek. Önce Yıldırım Bayezid Hân, babasından müsaade isteyip görüşlerini ...

İzole nedir? İzole etmek ne demektir? Anlamı

Yalıtılmış, geçirgenliği engellenmiş. Elektrik kontağının önüne geçmek için kablolar iyi izole edilmiş olmalıdır. (mecazi) Ayrı, ayrılmış....
3 Yorum

İzlenimcilik nedir ne demektir?

(felsefe) Yalnızca duyu izlenimlerini ve duyumları gerçek olarak kabul eden bilgi öğretisi. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, varlıkl...

İzlenimci nedir ne demektir? Anlamı

İzlenimcilikten yana olan sanat yada sanatçı, empresyonist. Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan. İzlenimci eleştir...

İzin nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Öğrenci izin kağıdı Bir şey yapmak için tanınan serbestlik, özgürlük. İcazet, müsaade, ruhsat olabilecek eş anlamları. Bunu yapmak için...

İzdüşüm nedir? İzdüşümsel ne demektir? Anlamı

İzdüşüm (fizik) Bir ışık kaynağından çıkan ışınlarla ekran üzerinde görüntü oluşturma işi yada böylece oluşan görüntü, projeksiyon. (...

İzlenim nedir ne demektir? Anlamı

İzlenim, bir nesnenin yada durumun duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki. İntiba olabilecek eş anlamı. Yeni tanıştığım arkadaşın dav...

İzole bant nedir ne demektir?

İzole bant - Elektrik bantı Elektrik akımı geçirilecek çıplak elektrik tellerini, bir birinden yada başka iletkenlerden yalıtmak için ku...

İzam nedir? İzam etmek ne demektir? Anlamı

Gönderme, yollama. Kuduz olduğundan şüphe edilen hayvanlar tarafından ısırılmış olanların vakit kaybetmeden en yakın kuduz tedavi müesseses...

İzdiham nedir ne demektir? Anlamı

İzdiham İzdiham kalabalık, yığışma, yığılışma. Tanıtım amaçlı hediye dağıtan mağaza önünde izdiham yaşandı. (kelime ile ilgili cümle)

İzaz nedir? İzaz etmek ne demektir? Anlamı

İzaz ağırlama demektir. İzaz etmek : Ağırlamak, misafir etmek. Baş üstünde gezdirilen misafir de giderken, kendisini izaz eden bu topluluğ...

İzci nedir? İzcilik ne demektir? Anlamı

İzcilik selamı veren izciler İz güderek (sürerek) aradığını bulabilen kimse. İzcilik eğitimi gören, izcilik yapan kişi. İzcilik : İ...

İzan nedir? İzan etmek ne demektir? Anlamı

İzan anlayış demektir. Akıl var izan var. İzan etmek : Anlayışlı davranmak, düşünmek. İzan dedikçe uzanmak : (deyiminin anlamı) Terbiye...