Kademe nedir ne demektir? Anlamı

Basamak, aşama, derece. (askeri terim) Bir karargahın ikincil bölümleri. İleri kademe, geri kademe. Ordu donatım işlerinde, birliklerin s...

Kağıt helva nedir ne demektir? Anlamı

Kağıt helva Un ve sudan yapılmış, kağıt görünüşünde, tekerlek biçiminde kesilmiş ve arasına ince koz helva sürülmüş yassı ve gevrek bir ...

Kabul nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin varlığını, oluşunu hoş, uygun yada kaçınılmaz görüp benimseme, ret karşıtı. Bu önerinin kabulü olanaksız. Görüşmek isteyenlerin ...

Kaburga nedir ne demektir?

Kaburga kemikleri İnsanda göğüs kemiği ve omurlar ile birleşen ve göğüs kafesini meydana getiren, her iki yanda 12 tane olmak üzere top...

İzzetinefis nedir? İzzeti nefis sahibi ne demektir? Anlamı

İzzetinefis onur, öz saygı demektir. İzzeti nefis sahibi : Onurlu. Çok sevilen, izzeti nefis sahibi bir zat idi. (kelime ile ilgili cümle)...

İzzet nedir? İzzeti ikram ne demektir? İzzetü ikbal ile

İzzet büyüklük, yücelik, ululuk demektir. İzzetü ikbal ile : (Eski nezaket dilinde) "Güle güle (gidiniz), yolunuz açık olsun" a...

İzotrop nedir? İzotropi ne demektir? İzotropik Anlamı

İzotrop, fiziksel özellikleri, her yönde eş olan (madde), yönsemez. Madde hangi durumda olursa olsun, eğer nitelik farkı göstermezse buna &#...

İzotop nedir ne demektir? Anlamı

Hidrojen İzotopları: 1. Hidrojen 2. Döteryum 3. Trityum Atom sayıları (ve proton sayıları) aynı, nötron sayılarıysa farklı olduğu için...

İzopren nedir?

İzopren İzopren (kimya) kauçuğun yüksek sıcaklıkta ısıtılmasından elde edilen, sıvı halde yanıcı bir doymamış hidrokarbon. Formülü C5H8....

İzomorf nedir? İzomorfik ne demektir? İzomorfizm

İzomorf, yapı yada yapılış özellikleri bakımından başka bir şeyle özdeş yada benzer olan, eş biçim. İzomorfik : Eş biçimli. İzomorfizm :...

İzometri nedir? İzometrik ne demektir? İzometrik Çizim Örneği

İzometrik çizim örneği Bir cismi, örneğin bir yapıyı üç boyutuyla göstermeye yarayan çizim işlemi. İzometrik izdüşüm : İzometri işlemi...

İzomer nedir ne demektir?

İzomer (kimya) aynı elementlerden aynı oranlarda bileşmiş ve aynı molekül ağırlığına sahip, ancak atomlarının bağlanma biçimleri değişiklik...