Kaput bezi nedir ne demektir? Anlamı

Kaput bezi, Amerikan bezi Düz ve kaba pamuk dokuma, Amerikan bezi. Kaput bezi bir pamuklu düz dokuma türüdür. Atkı ve çözgüsünde genell...

Kapsam nedir ne demektir? Anlamı

Bir sınır içine alma durumu. Sınırları içine başka konu yada anlamları alma durumu. Düşünce suçlarının af yasası kapsamına alınması için ç...

Kaput nedir ne demektir? Anlamı

Siyah kaplama araç kaputu Otomobil, kamyon gibi motorlu taşıtlarda kaportanın motor bölümünü örten açılır kapanır kapak. Kalın asker p...

Kaptan nedir ne demektir? Anlamı

Gemi kaptanı - Kaptan köşkü Gemilerin yönetimiyle görevli en yüksek yetkili, gemi komutanı. (spor) Takım oyunlarında, oyuncuları oyun...

Kapsül nedir ne demektir? Anlamı

İlaç kapsülü (kimya) Laboratuvarlarda bazı maddeleri eritmek yada bazı sıvıları buharlaştırmak için kullanılan yarı küre biçiminde, at...

Kapsama nedir? Kapsamak ne demektir? Anlamı

Matematikte kapsama işareti Sınırlarının içine almak demektir. Eş anlamları şamil olmak, ihtiva etmek. Bu yasa emeklileri de kapsamakta...

Kaportacı nedir? Kaportacılık ne demektir? Anlamı

Kaportacılık Kaportacı otomobil kaportalarını (dış yapısını) yapan, onaran, düzelten veya boyayan kimse ve yapılan bu iş. Türkçedeki kap...

Kaporta nedir ne demektir? Kaporta araçta neresidir?

Otomobil kaportası Otomobillerin motor, sürücü ve yolcu bölümleri ve diğer aksamlarını kapatan metal örtü. Gemi içinin aydınlanması ve...

Kapok nedir ne demektir? Anlamı

Kapok Kapok, peynir ağacı denilen tropikal ağacın, suda batmayan ıslanmayan ve bu nedenle can simidi, cankurtaran yeleği gibi şeylerin y...

Kapmak nedir ne demektir? Anlamı

Ansızın yakalayıp almak. Kalemi elimden kaptı. Isırıp parçalamak. Sürüden ayrılanı kurt kapar (Atasözü). Koparmak, kıstırmak. Makine parm...

Kapma nedir ne demektir? Anlamı

Kapmak eylemi. Kaparak elde edilen. (coğrafya) Yatağını hızla değiştiren güçlü bir akarsuyun, güçsüz bir başka akarsuya doğru uzanarak o...

Kaplıca nedir ne demektir? Anlamı

Kaplıca Ilıca. Sıcak yeraltı sularından yararlanmak için yeryüzüne çıktıkları kaynakların çevresine kurulan havuzlu hamam görünümündek...

Kaplan nedir?

Kaplan Kaplan, (zooloji) etçiller takımının kedigiller familyasından, aslan iriliğinde, ondan daha çevik ve saldırgan, enine kara çizgi...

Kaplamak nedir ne demektir? Anlamı

Her yanını örtmek. Koltuğa kumaş kaplamak. Bulunduğu yeri yayılıp doldurmak. Ortalığı duman kapladı. Bastırmak, bürümek. Ortalığı bir ses...

Kaplama nedir ne demektir? Anlamı

Altın kaplama araba - Lamborghini Kaplamak eylemi. Bir şeyin dışına süsleme, sağlamlaştırma yada dış etkilerden koruma amacıyla geçiri...

Kapitone nedir ne demektir? Anlamı

Kapitone mont İki kumaş katmanından oluşan içi pamuk, yün gibi maddelerle doldurulmuş yer yer bastırılarak dikilmiş (yorgan, mont, giysi...

Kapış nedir? Kapışmak ne demektir? Anlamı

Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle almak. Kavgaya yada güreşe tutuşmak. Yarışmak, yarışa başlamak. İlgili deyimler ve anlamla...

Kapıkulu nedir ne demektir? Anlamı

Kapıkulu Ocağı Kapıkulu (tarih) Osmanlı Devletinde, hükümet merkezinde ve sürekli görev başında bulunan ve devletten ulufe ve bahşiş ad...

Kapıya çıkma nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlı Devletinde, acemioğlanların yeniçeri ocağına geçmeleri ve enderun'da yetiştirilen yada görev yapanların, zamanı geldiği, gerekti...

Kapçak nedir ne demektir? Anlamı

Kapçak (kanca) Uzun saplı büyük kanca. (askeri terim) Eskiden kale kuşatmalarında askerlerin kale surlarına tırmanmak için ucuna ip b...

Kapasite nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin, içine sığdırılabilirlik, kapsadığı nicelik, alım. Otomobilin yolcu kapasitesi 5 kişidir. (fizik) → Sığa. (mecazi) Kavrayış, ...

Kapı nedir ne demektir? Kapı Modelleri

Eski kapı Bir yere girip çıkarken içinden geçilen, açılıp kapanma düzeni olan yer ve bu yerin açık yada kapalı durumda olmasını sağlaya...

Kaparo nedir? Kaparo ne demektir? Anlamı

Kaparo Bir sözleşmenin yapılması sırasında taraflardan birinin öbürüne antlaşmadan caymayacağını garanti etmek için verdiği para, pey a...

Kapama nedir ne demektir? Anlamı

Kapama Kapamak eylemi. Üzeri taze soğan ve marulla örtülerek pişirilen kuzu eti yemeği. (Eskiden) Üst baş, giyecek takımı. (askeri t...

Kapak nedir? Kapağı atmak ne demektir? Anlamı

Kitap kapağı örneği Bir kabı yada açıklığı kapamaya yarayan nesne. Tencere kapağı. Dolap, sandık vb. şeylerin açılıp kapanan kısmı. Sa...

Kap nedir? Kabına sığmamak ne demektir? Anlamı

Plastik vakumlu yemek kabı İçine yiyecek, içecek, sıvı, katı yada gaz herhangi bir şeyi alabilecek her türlü oyun nesne. Yemek kabı. T...

Kanyon nedir ne demektir? Anlamı

Büyük kanyon (Amerika - Arizona) Kanyon daha çok kireç taşı, kum taşı gibi suyu kolaylıkla geçiren katmanlar içinde görülen, akarsular t...

Kanunisani ve Kanunuevvel nedir ne demektir? Hangi aylardır?

Kanunuevvel aralık ayının, kanunusani ise ocak ayının eski adıdır. Hüseyin oğlu Topal Ahmet namına kanunusani 1932 tarihli 3 dönümlük, Mahmu...

Kanunname nedir ne demektir? Anlamı

Kanunname-i Ali Osman (Arapça) Yasa Kitabı. Bir konuyla ilgili yasaları kapsayan kanun kitabı. Kanunname-i Ali Osman. (tarih) Osmanl...

Kanuni nedir ne demektir? Anlamı

Kanuni Sultan Süleyman (Arapça) Yasaya uygun, yasalı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine "Kanuni" denmesinin sebebi, ye...

Kanun nedir ne demektir? Anlamı

Kanun kitabı (Arapça) Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural, yasa. (tarih) Osmanlı Devletind...

Kanton nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkenin, idari ya da sınırsal alt birimlerinden her birine verilen addır. Örneğin bu bir coğrafi bölge ya da bir eyalet olabilir. İsvi...

Kanto nedir? Kantocu ne demektir? Anlamı

Kanto (tiyatro) Eskiden tuluat tiyatrolarında, asıl oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptıkları g...

Kantin nedir ne demektir? Anlamı

Okul kantini Kantin, okul, üniversite, fabrika, askeri kışla vb. yerlerde bazı yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer. Kantinci:...

Kantat nedir ne demektir? Anlamı

Kantat, kahramanlık yada din konularında yazılan koşuk yada bu şiirin tek yada çok ses eşliğinde oda, konser ve kilise müziği olarak hazırla...

Kan taşı nedir ne demektir?

Berberlerin kullandığı kan taşı Daha çok berberlerce, tıraş sırasında kesilen yüzdeki kanı durdurmak için kullanılan kalem biçiminde şa...