Keşide nedir? Keşide etmek ne demektir? Anlamı


Çek keşide etmek
  1. "Çekme, çekilme" demek olup eskiden telgraf, poliçe, çek, piyango ve şölen gibi sayılı bazı sözcüklerle kullanılırdı, çekiliş.
  2. Eski yazıda bazı harflerin baş tarafı yazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma.

  • Keşide etmek: (ticaret) Çek, bono, poliçe, senet gibi değerli kağıt hükmündeki belgeleri doldurmak, düzenlemek veya imzalamak.
  • Keşideci: Poliçe yada çek düzenleyen kimse.

Soru / Yorum Gönder

Soru ve yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.