Komandit nedir? Komandite ve komanditer ortak ne demektir? Anlamı


Ortaklarının bir kısmı yönetime karışmak hakkı taşımayan ve yalnız koydukları sermaye ölçüsünde sorumlu olan ticaret ortaklığı.

  • Komandite ortak: Komandit ortaklıklarda sorumlulukları sınırlanmamış ortaklar.
  • Komanditer ortak: Komandit ortaklıklarda sorumlulukları, koydukları sermayeyle sınırlı ortaklar.

Hiç yorum yok:


Soru / Yorum Gönder

Soru ve yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.