Name nedir ne demektir? Anlamı


  1. Eskiden mektup.
    Yirmiden çok name yazdım, bir kızıl verd ekledim / Kûy-i yârdan bir güzel söz, bir de mektup bekledim...
  2. "Yazılı belge yada küçük kitap" anlamıyla adların sonuna getirilerek bileşik adlar oluşturur.
    Beyanname, kanunname, vekaletname, şehadetname gibi.

  • Name nüris: (tarih) Namei hümayunları kaleme alan Babıali divan katibi.
  • Namei hümayun: (tarih) Osmanlı padişahlarının öbür devlet başkanlarına, kendilerine bağlı bey ve hakanlara yazdıkları mektuplara verilen ad.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu