Karekök nedir ne demektir? Karekök (√) İşareti

Karekök işareti Karekök, (matematik) karesi, karekökten çıkan sayıya eşit olan sayı demektir. Bir başka ifadeyle karekök, "kendisi...
2 Yorum

Kare nedir ne demektir? Anlamı

Kare (matematik) Kenarları birbirine eşit, açıları dik olan dörtgen, dördül. Bu biçimdeki şey. Kare masa. (sinema) Bir film kuşağın...

Karbüratör nedir ne demektir? Karbüratör ne işe yarar?

Karbüratör Karbüratör, (teknik) patlamalı motorlarda, motoru besleyen yakıt-hava karışımını belli oranlarda ve otomatik olarak hazırlay...

Karbonlama nedir ne demektir?

Çelik yapımında olduğu gibi, karbonun erimiş metallerde çözündürülmesi, çeliğe karbon verme işlemi, karbürleme. Metalurjide çeliği, başka b...

Karbür nedir? Karbürleme ne demektir? Anlamı

Karbür, (kimya) metalürjide, metallerin karbonla yaptığı ve ısıl işlem sonucu yapıda çökelen ve onların sertleşmesine yol açan bileşik. K...

Karbon kağıdı nedir ne demektir ne işe yarar?

Karbon kağıdı Aynı anda hem yazmak hemde bir kopyasını çıkarmak için iki yazı kağıdının arasına konulan, üstteki kağıda yapılan kalem ba...

Karbon 14 nedir? Kısaca radyokarbon tarihleme yöntemi

Atmosferde güneş ışını etkisiyle karbon-14 oluşumu Karbon 14 (radyokarbon), güneş ışınlarının atmosferde azot atomlarına çarpıp dönüştü...

Karbon fiber nedir ne demektir? Anlamı

Karbon fiber Karbon fiber, modern teknoloji ürünü ipliksi dokuya sahip yüzde 90'ından fazla karbon atomlarından meydana gelen çok da...

Karbonat nedir? Karbonatlama ne demektir? Anlamı

Karbonat (kimya) Karbonik asidin çeşitli bazlarla bileşerek oluşturduğu tuzların genel adı. Sodyum bikarbonat. Karbonatlama: Karb...

Karayolu nedir ne demektir? Anlamı

Karayolu Şehirleri birbirine bağlayan şehirlerarası asfalt yol, otoban, otoyol. Karayolu ağı (şebekesi) : Bir ülkedeki tüm yolların ol...

Karayel nedir ne demektir? Karayel nereden eser?

Karayel Kuzeybatıdan, genellikle soğuk, kimi kez fırtına biçiminde esen yerel rüzgar, keşişleme karşıtı. Karayel, bir siklonun arkasında...

Karavana nedir? Karavanacı ne demektir? Anlamı

Karavana Genellikle orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, bol yiyecek alan, kenarları dik, derince maden kap. Asker, denizci, ...

Karavan nedir ne demektir? Anlamı

Karavan Karavan bir otomobilin veya başka bir taşıtın arkasına takılan ve ev gibi kullanılabilen, tekerlekli, üstü kapalı römork veya ke...

Kararsız nedir? Kararsızlık ne demektir? Anlamı

Kararı olmayan, bir kararda durmayan, karar veremeyen, ikircikli, ikircimli. Kararsız hareketleriyle işin gidişini bozdu. Düzensiz, denges...

Kararlılık nedir ne demektir? Anlamı

Kararlı olma durumu. (fizik) Denge konumundan az çok ayrılan bir cismin yeniden denge konumuna dönebilmesi. (kimya) Kimyasal bir madden...

Kararlı nedir? Kararlı denge ne demektir? Anlamı

Bir karar üzere olan, düzenli. Şehre dağılan bir kalabalık değil de, canlı, kararlı başlar dik bir topluluk olarak yürüdük. (Ş.S. Aydemir) ...

Karargah nedir ne demektir? Anlamı

Deniz kuvvetleri komutanlığı karargahı (Arapça, Farsça) Ordunun büyük birliklerinde ve belli başlı kurumlarında komuta ve güdüm kurull...