Karekök nedir ne demektir? Karekök (√) İşareti

Karekök işareti Karekök, (matematik) karesi, karekökten çıkan sayıya eşit olan sayı demektir. Bir başka ifadeyle karekök, "kendisi...
2 Yorum

Kare nedir ne demektir? Anlamı

Kare (matematik) Kenarları birbirine eşit, açıları dik olan dörtgen, dördül. Bu biçimdeki şey. Kare masa. (sinema) Bir film kuşağın...

Karbüratör nedir ne demektir? Karbüratör ne işe yarar?

Karbüratör Karbüratör, (teknik) patlamalı motorlarda, motoru besleyen yakıt-hava karışımını belli oranlarda ve otomatik olarak hazırlay...

Karbonlama nedir ne demektir?

(teknik) Çelik yapımında olduğu gibi, karbonun erimiş metallerde çözündürülmesi, karbürleme. Bir gazın içine hidrokarbon katılması.

Karbür nedir? Karbürleme ne demektir? Anlamı

Karbür, (kimya) metalürjide, metallerin karbonla yaptığı ve ısıl işlem sonucu yapıda çökelen ve onların sertleşmesine yol açan bileşik. K...

Karbon kağıdı nedir ne demektir? Anlamı

Karbon kağıdı Aynı zamanda hem yazmak hemde bir kopyasını çıkarmak için iki yazı kağıdının arasına konulan bir yüzü boyalı kağıt.

Karbon 14 nedir ne demektir?

Karbon 14 (radyokarbon), güneş ışımalarının etkisiyle atmosferde sürekli olarak meydana gelen ve kütle sayısı 14 olan radyoaktif karbon izot...