Kavaf nedir? Kavaflık ne demektir? Anlamı

Hazır ve ucuz ayakkabı satan esnaf. Kavaf işi: (deyiminin anlamı) Özenilmeden, gelişigüzel yapılmış olan. Bu kanepe pek kavaf işi.

Kav nedir ne demektir? Kav Mantarı

Kav Eskiden, genellikle sigara yakmada kullanılan, küçük bir kıvılcımla tutuşabilen süngerimsi bir madde. Örnek: Mantar kavı.

Kauçuk nedir ne demektir? Anlamı

Kauçuk Amerika, Asya ve Afrika'nın çeşitli ağaçlarından, özellikle kauçuk ağacından elde edilen dayanıklı ve esnek madde. Kauçuk kü...

Katyon nedir ne demektir? Anlamı

(fizik) Elektroliz sırasında katotta toplanan iyon. Elektron kaybetmiş pozitif elektrik yüklü atom yada atom grubu.

Katsayı nedir ne demektir? Anlamı

(matematik) Bir niceliğin kaç katının alındığını gösteren sayı başka bir ifadeyle bir terimin değişken olmayan sayısal kısmıdır. 4x ifades...

Katot nedir ne demektir? Anlamı

Katot tüpü şeması Bir elektroliz kabında (voltametre) yada bir elektron lambasında, elektronların kaynağı olan, yani sisteme elektronlar...

Katmer nedir? Katmerli ne demektir? Anlamı

Katmer Kimi şeylerin kat kat olması durumu. Böreğin katmeri. Yağ ve unla yapılan bir sade bazlamaç veya börek türü. Katmer katmer:...

Katman nedir ne demektir? Anlamı

Dünyanın katmanları (yerbilim)  Dünyanın birbiri üzerinde bulunan jeolojik katların her biri. (toplum bilim) Sınıf niteliği taşımayan...

Katiyen nedir ne demektir? Anlamı

Hiçbir zaman, hiçbir şekilde. Katiyen olmaz! Kesin olarak, kesinlikle. Kalbindeki katiyen ben değilim. (R. Durbaş)

Katip nedir? Katiplik ne demektir? Anlamı

Katip Kalem efendisi, yazı işleriyle uğraşan, bu işi kendisine meslek edinmiş kimse, yazman. Osmanlı Devleti'nin gelişim döneminde...

Katılma nedir? Katılmak ne demektir? Anlamı

Katmak işine konu olmak. Zeytin yağına bazı yabancı maddeler katılmış. (toplum bilim) İletişim yada ortaklaşa davranışlarla belirli bir t...

Katık nedir? Katık etmek ne demektir? Anlamı

Ekmekle birlikte yenilen, çoğunlukla peynir, zeytin, helva vb. yiyecek. Katıksız: 1. Katığı olmayan. 2. Yabancı bir şeyle karışmamış, ar...

Katgüt nedir ne demektir? Anlamı

Katgüt, ameliyat yerlerinin dikilmesinde kullanılan, doku içinde bir müddet sonra eriyip kendiliğinden kaybolan, koyun, sığır, kedi gibi kim...

Katetmek nedir ne demektir? Anlamı

Kesmek, bölmek, biçmek. Yol almak, ilerlemek. Hocamızın da yardımı ile kısa zamanda müthiş yol kat ettik. Bir yandan öbür yana geçmek. ...

Kategori nedir? Kategorik ne demektir? Anlamı

Aynı çeşitten nesneler, insanlar, kavramlar sınıfı. (mantık) Bir konuya yükletilebilen sıfatların oluşturdukları nicelik, nitelik, bağınt...

Katar nedir ne demektir? Anlamı

Birbiri ardına sıralanmış taşıt dizisi, konvoy. Otomobil katarı. Lokomotifle vagonların oluşturdukları dizi, tren. Bugün beş katar kalkaca...

Katalpa nedir ne demektir? Katalpa Ağacı

Katalpa Ağacı Katalpa, iki çeneklilerden, iri ve yüreğe benzer yaprakları olan, pembeye çalan beyaz çiçekli, boyu 10 metreyi bulan bir s...

Katalog nedir ne demektir? Katalog Örnekleri

Katalog Belli bir düzene göre yapılmış eşya listesi.  Daha çok kütüphane ve yayın hayatında kullanılırlar. Ticari manada kullanılan kata...